Sijainti: Pääsivu / Tietoa yhdistyksestä / Toimintakertomukset / Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008

Kevätkokous pidettiin 21.2.

-    Lukion ja yläasteen parhaille biologian opiskelijoille annettiin stipendit.

-    Luonnonkukkapäivää vietettiin suokasvien parissa Ponsinevan pitkospuupolul-la 15.6. Yksitoista osallistujaa tarpoi hienossa, mutta sateen uhkaamassa säässä ja löysi 37 eri lajia.

-    Kesäretki suuntautui 5.7. Porvooseen. Retki oli yhteinen JHL:n kanssa ja ta-voitti 29 osallistujaa. Ohjelmassa oli veneretki joella, vanhaan kaupunkiin tu-tustuminen sekä Ekuddenin luontopolku.

-    Torstairetkellä merkittiin Kärjenmäen luontopolku nauhoin koululaisten retkeä varten.

-    Yhdistystapaaminen järjestettiin Pirunpesällä 13.9. Neljän vieraan keralla kes-kusteltiin ajankohtaisista asioista.

-    Syyskokous pidettiin 8.10.

-    Sahannevan tähtitornille tehtiin retki 22.10. viiden osallistujan voimin.

-    Puheenjohtaja on osallistunut Luhurikan edustajana Jalasjärven – Kauhajoen maatalousympäristön monimuotoisuus- ja kosteikkoprojektiin. Projekti on LSU:n organisoima.

-    Hallituksen kokouksia on ollut kolme kertaa.

-    Jussi Paulasaari on ollut piirihallituksen jäsenenä yhdistyksemme edustajana.

-    Hallituksen kokoonpano vuonna 2008 on ollut seuraava: Harri Maunumaa (puh.joht.), Jussi Paulasaari (varapj.), Riitta-Liisa Suojala-Hakala (tal.hoit.), Lauri Korpi, Tapio Lehtisaari, Päivi Peltonen sekä varajäseninä Reijo Lehto-vaara, Juhani Aho, Jouko Hongisto ja Timo Virtanen. Sihteerinä on toiminut Tuula Ålander-Ibrahim.