Sijainti: Pääsivu / Tietoa yhdistyksestä / Toimintakertomukset / Toimintakertomus 1997

Toimintakertomus 1997

 Vuoden 1997 aikana hallitus kokoontui 5 kertaa. Koko jäsenistöä koskevia
kokouksia pidettiin kaksi eli kevät- ja syyskokous. Kevätkokouksessa
keskusteltiin varsinaisten kokousasioiden lisäksi Suomen ympäristön
tilasta kalvoaineiston pohjalta. Syyskokouksessa kertoi Timo Virtanen
Pakistanin linnustosta ja Harri Maunumaa ja Lauri Korpi kertoivat
diakuvien avulla yhdistyksen heinäkuussa tekemästä Valassaaren retkestä.
Mukana retkellä oli yhdeksän henkeä.

- hankihiihto ei toteutunut, koska sopivia kelejä ei ollut. Sen sijaan
  teimme kevätretken Pihtikannonmaan sikaluolille
  ja Kyröönnevalle maaliskuun alussa. Mukana oli kahdeksan henkeä.
 
- huhtikuussa jäjestimme yleisöäänestyksen Jalasjärven pitäjänlajeista.
  Eniten ääniä saivat koivu, siili ja tuulihaukka. Valitettavasti
  kunnanvaltuusto hyväksyi näistä vain koivun. Nisäkkäistä valituksi
  tuli rusakko ja linnuista kuovi.

- Luhurikka osallistui omalla osastolla nuorison harrastemessuille
  yläasteella 23 - 24. huhtikuuta.

- perinteinen bongauskilpailu järjestettiin Hirvijärvellä 26.4. - 4.5.

- toukokuun kymmenentenä päivänä teimme opastetun linturetken
  Hirvijärven ympäri. Mukana oli 13 innokasta lintujen tarkkailijaa.
  Havainnoimme yli 40 lintulajia. Toukokuussa myös joukko jäseniä
  osallistui Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämälle
  lintukurssille 1 - 3 päivän aikana.

- kesäkuun alussa kävimme tutustumassa mm. Tapio Lehtisaaren
  suunnitelmiin luontomatkailun järjestämiseksi. Kesän aikana
  tarkistimme myös loppujen peruskarttaan merkittyjen lähteiden tilan ja
  tutustuimme eräisiin muihinkin Jalasjärven erikoisluontokohteisiin
  torstai-iltaisin.
 
- laadimme kaksi huomautusta esille asetettuun Natura-kohteiden
  luetteloon koskien Vähänjärven nevaa ja Hirvijärveä. Ne tuotiin esille
  myös Pohjanmaan piirin kokouksessa, jossa vieraili Suomen
  luonnonsuojeluliiton Natura-vastaava Keijo Savola. Asiasta
  kirjoitettiin myös pitäjänlehteen. Samoin kirjoitimme pitäjänlehteen
  mielipiteemme valtuuston pitäjänlajipäätöksestä.

- 17.9. tehtiin sieniretki Komsin koulun
  viereiseen metsään. Mukana oli 11 sienestäjää.

- 18.10 tehtiin syysretki Ponsijärven ympäri.

- syksyllä ilmestyneeseen kuvakirjaan "Jalasjärvi - Pohjanmaan portti"
  laadittiin kirjoitus Jalasjärven luonnosta. Kirjassa on myös joitakin
  Luhurikan jäsenten ottamia valokuvia.

- Juhani Aho on laatinut vuoden aikana Luhurikalle oman kotisivun
  internettiin. Kotisivulla on erilaista tietoutta Jalasjärven luonnosta
  ja luontoyhdistys Luhurikasta. Sieltä löytyy mm. tietoa Jalasjärven
  luonnon erikoiskohteista, joita olemme jatkuvasti kartoittaneet sekä
  Jalasjärven kasvilajeista ja Hirvijärven linnustosta. Mukana on myös
  digitaalikameralla otettuja kuvia. Syksyn aikana on seurattu erään
  lintulaudan elämää kahden viikon jaksoissa. Tiedot on lisätty
  yhdistyksen kotisivulle. Siellä on myös tunnistamiskilpailu kaikkien
  luonnosta kiinnostuneiden vastattavaksi. Kotisivullemme pääsee joko
  http://www.jalasjarvi.fi ja sieltä linkkien kautta "Luontoyhdistys
  Luhurikka" tai http://www.walli.uwasa.fi/~jaho/luhu.htm. Yhdistys
  löytyy myös mm. luonnonsuojeluliiton Tikka-hakemistosta.

- vuonna 1997 hallituksen pj:na toimi Lauri Korpi, varapuheenjohtajana
  Paula Vilponen ja taloudenhoitajana Riitta-Liisa Suojala-Hakala. Muita
  jäseniä olivat Juhani Aho ja Harri Maunumaa sekä varajäseniä Sanelma
  Ala-Hautala, Jukka Mäki-Ventelä ja Timo Virtanen. Sihteerinä toimi
  Anne Latva-Mantila hallituksen ulkopuolelta.

- Sanelma Ala-Hautala on toiminut Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan
  piirihallituksen varajäsenenä.