Sijainti: Pääsivu / Luontokohteet / Kasvistotutkimuksia

Kasvistotutkimuksia

Harakankello

                                                                                              Kuva: Harri Maunumaa                                                                                                                      

JALASJÄRVEN KASVISTO, Lauri Korven artikkeli tekemästään kasvistotutkimuksesta  Seuraavaksi suora lainaus Jalasjärven kasvisto -kirjan johdanto-osasta ja senjälkeen kasvistoluettelo. Kasvistoluettelossa kasvien perässä olevat numerot tarkoittavat tutkittuja ruutuja. Ruutujen sijainti näkyy tämän sivun lopussa olevalla Jalasjärven kartalla.

Johdannoksi

Jalasjärven kasviston tutkimus pantiin alulle vuonna 1974, jolloin taideleirin aikana kesäkuun alussa yhdessä nurmijärveläisten Pirkko Askolan ja Lea Valanteen kanssa luetteloimme Jalasjärven kirkonkylän alueella kasvavat kasvilajit. Koko Jalasjärven alueen kasvilajit luetteloimme maisteri Jaakko Sarvelan kanssa pääasiassa vuosina 1979, 1980 ja 1981. Vuonna 1985 täydensimme luetteloa vielä jonkin verran. Kulttuurilautakunta on avustanut työtämme taloudellisesti.

Luettelointi on tehty 10 X 10 km:n ruuduittain siten, että ruudut vastaavat peruskarttalehtiä ( kartta lopussa ). Ulkopuolelle jäävät alueetkin on kyllä läpikäyty. Niinpä esim. sellainen saniainen kuin kiviyrtti, Woodsia ilvensis, löytyi Jalasjärven alueelta ainoastaan Mujuvuorelta, joka sijaitsee Ilvesjoen karttalehden alueen eteläpuolella.

Kasvien nimistö noudattaa vuonna 1984 ilmestyneen retkeilykasvion nimistöä ja järjestystä. Joidenkin kasvien kohdalla ei ole määritetty mikä alalaji kyseinen kasvi on ja tällöin on mainittu vain kollektiivinen päälaji.

On selvää, että kasviluettelo ei ole täydellinen. Kun maastotutkimukset suoritettiin pääasiassa heinäkuussa, saattoivat monet alkukesällä ja syyskesällä kukkivat kasvit jäädä huomaamatta. Kaiken kaikkiaan löysimme Jalasjärveltä n. 380 luonnonvaraista putkilokasvilajia. Luettelon jälkeen on mainittu vielä lähinnä kirkonkylän alueelta löytyneitä villiytyneitä koristekasveja. Useimmat löytyivät hautausmaan ympäristöstä ja talojen puutarhoista karanneina.

Keräystyön aikana kyselin myös Jalasjärvellä käytettyjä kasvien nimityksiä useilta vanhemmilta jalasjärveläisiltä. Nämä nimitykset on luetteloitu levinneisyystietojen jälkeen. Jalasjärvion sen verran laaja pitäjä, että esim. Luopajärvellä saatetaan kasvista käyttää aivan eri nimeä kuin esim. Yli-Vallissa. Toisaalta sama nimi saattaa eri paikoissa tarkoittaa eri kasvilajia.

Kannen tähän Jalasjärven kasvistoon on suunnitellut ja taiteillut kuvaamataidonopettaja Jukka Lappalainen.

Jos joku haluaa tarkempia tietoja jostakin kasvista tai sen löytöpaikasta tai jos jollakin on lisättävää luettelointiin pyydän ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Jalasjärvellä elokuun 1. päivänä 1985

 

Lauri Korpi

 


 

 

Lycopodiaceae, liekokasvit

Huperzia selago Ketunlieko 10
Lycopodiella inundata Konnanlieko 10
Lycopodium annotinum var. annotinum Riidenlieko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
L. clavatum subsp. clavatum Katinlieko 4, 5, 8, 9, 10
Diphasiastrum complanatum subsp. complanatum Kangaskeltalieko 2, 4, 8, 9

Equisetacea, kortekasvit

Equisetum arvense Peltokorte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
E. fluviatile Järvikorte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
E. hiemale Kangaskorte 4
E. palustre Suokorte 1, 4, 7, 8, 9, 10
E. pratense Lehtokorte 6, 8, 9
E. silvaticum Metsäkorte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1

Dennstaedtiaceae, sananjalkakasvit

Pteridium aquilinum Sananjalka 6, 7, 9, 10

Thelypteridaceae, nevaimarrekasvit

T.phegopteris Korpi-imarre 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1

Dryopteridaceae, alvejuurikasvit

Dryopteris filix-mas Kivikkoalvejuuri 4
D. cristata Korpialvejuuri 10
D. carthusiana Metsäalvejuuri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
D. expansa Isoalvejuuri 3, 7, 8, 9
Athyrium filix-femina Sorea hiirenporras 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Gymnocarpium dryopteris Metsäimarre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Woodsia ilvensis Karvakiviyrtti 8

Polypodiaceae, kallioimarrekasvit

Polypodium vulgare Kallioimarre 1, 3, 5, 6, 7, 8,

Pinaceae, mäntykasvit

Abies sibirica Siperianpihta 1
Picea abies Kuusi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Larix sibirica Siperianlehtikuusi 4, 6, 9
Pinus sylvestris Mänty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Cupressaceae, sypressikasvit

Juniperus communis Kataja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Nymphaeaceae, lummekasvit

Nymphaea candida Pohjanlumme 2, 4, 10
Nuphar lutea Ulpukka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ranunculaceae, leinikkikasvit

Actaea spicata Mustakonnanmarja 8
Caltha palustris subsp. palustris Rentukka 1, 4, 5, 6, 7, 9
Anemone nemorosa Valkovuokko 4
Hepatica nobilis Sinivuokko 4
R. repens Rönsyleinikki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
R. acris subsp. acris Niittyleinikki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
R. auricomus Kevätleinikki 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9
R. flammula Ojaleinikki 6, 7
R. reptans Rantaleinikki 3
Myosurus minimus Hiirenhäntä 4
Aquilegia vulgaris Lehtoakileija 1, 4, 8

Fumariaceae, emäkkikasvit

Fumaria officinalis Peltoemäkki 1, 2, 3, 4, 6, 7,

Urticaceae, nokkoskasvit

Urtica dioica subsp. dioica Nokkonen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
U. urens Rautanokkonen

Betulaceae, koivukasvit

Betula pendula Rauduskoivu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
B. pubescens Hieskoivu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
B. nana Vaivaiskoivu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Alnus glutinosa Tervaleppä 2, 6, 8, 9, 10
A. incana subsp. incana Harmaaleppä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Portulacaceae, portulakkakasvit

Montia fontana Hetekaali

Caryophyllaceae, kohokkikasvit

Moehringia trinervia Lehtoarho 1
Stelleria media Pihatähtimö 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S. palustris Luhtatähtimö 3, 4, 5, 6, 7, 8
S. graminea Heinätähtimö 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S. longifolia Metsätähtimö 1, 3, 4, 6, 7, 8
Cerastium arvense Ketohärkki 4
Cerastium fontanum subsp. vulgare Nurmihärkki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Sagina procumbens Rentohaarikko 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Scleranthus annuus Viherjäsenruoho 4
Spergula arvensis Peltohatikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S. morisonii Kalliohatikka 7, 9
Lychnis flos-cuculi Käenkukka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Silene dioica Puna-allakki 4, 6
Dianthus deltoides Ketoneilikka 1, 4, 6, 7, 8, 9

Chenopodiaceae, savikkakasvit

Chenopodium album Jauhosavikka 1, 6, 7
C. suecicum Pohjanjauhosavikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Atriplex patula Kylämaltsa 1, 5,

Polygonaceae, tatarkasvit

Polygonum arenastrum Tannertatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
P. aviculare var. aviculare Pihatatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
P. hydropiper Katkeratatar
P. lapathifolium Ukontatar 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
P. amphibium Vesitatar 1, 3, 4
P. viviparum Nurmitatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Fallopia convolvulus Kiertotatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Rumex longifolius Hevonhierakka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
R. crispus Poimuhierakka 4, 5
R. acetosa Niittysuolaheinä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
R. acetosella Ahosuolaheinä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Clusiaceae, kuismakasvit

Hypericum maculatum Särmäkuisma 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9

Violaceae, orvokkikasvit

Viola riviniana Metsäorvokki 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10
V. canina subsp. montana Aho-orvokki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
V. palustris Suo-orvokki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
V. tricolor Keto-orvokki 4
V. arvensis Pelto-orvokki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Brassicaceae, ristikukkaiskasvit

Arabidopsis suecica Ruotsinpitkäpalko 4
Erysimum cheiranthoides Peltoukonnauris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Barbarea vulgaris Peltokanankaali 4, 5, 8
B. stricta Rantakanankaali 1, 4, 6, 7
Rorippa palustris Rantanenätti 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Cardamine pratensis subsp. dentata Luhtalitukka 1, 4, 5, 7
Arabis glabra Pölkkyruoho 4
Capsella bursa-pastoris Lutukka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Thlaspi arvense Peltotaskuruoho 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10
Brassica rapa subsp. sylvestris Peltokaali 6, 8
Raphanus raphanistrum Peltoretikka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1

Salicaceae, pajukasvit

Salix pentandra Halava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S. phylicifolia Kiiltopaju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S. myrsinifolia Mustuvapaju 4, 8, 9
S. cinerea Tuhkapaju 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10
S. aurita Virpapaju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S. caprea Raita 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S. myrtilloides Juolukkapaju 3, 9, 10
S. repens Hanhenpaju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S. rosmarinifolia Kapealehtipaju 4, 5
S. lapponum Pohjanpaju 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10
Populus tremula Haapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S. starkeana Ahopaju 4, 5, 8, 9

Ericaceae, kanervakasvit

Calluna vulgaris Kanerva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ledum palustre Suopursu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Arctostaphylos uva-ursi Sianpuolukka 1, 4, 6, 8, 9, 10
Andromeda polifolia Suokukka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Chamaedaphne calyculata Vaivero 4
Vaccinium oxycoccus Karpalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
V. microcarpum Pikkukarpalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
V. vitis-idaea Puolukka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
V. uliginosum Juolukka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
V. myrtillus Mustikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Pyrolaceae, talvikkikasvit

Pyrola minor Pikkutalvikki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
P. media Kellotalvikki 3, 6, 8, 9, 10
P. chlorantha Keltatalvikki 1, 6, 10
P. rotundifolia Isotalvikki 3, 4, 6, 7, 8, 9
Orthilia secunda Nuokkutalvikki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Moneses uniflora Tähtitalvikki 8, 9

Monotropaceae, mäntykukkakasvit

Monotropa hypopitys Mäntykukka 4, 8, 9

Empetraceae, variksenmarjakasvit

Empetrum nigrum s. nigrum Variksenmarja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
E. nigrum subsp. hermaphoditum Pohjanvariksenmarja 1, 5

Primulaceae, esikkokasvit

Lysimachia vulgaris Ranta-alpi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
L. nummularia Suikeroalpi 4
L. thyrsiflora Terttualpi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Trientalis europaea Metsätähti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1

Tiliaceae, lehmuskasvit

Tilia cordata Metsälehmus 1

Euphorbiaceae, tyräkkikasvit

Euphorbia cyparissias Tarhatyräkki 5, 7

Thymelaeaceae, näsiäkasvit

Daphne mezereum Näsiä 1, 8

Crassulaceae, maksaruohokasvit

Sedum acre Keltamaksaruoho 3, 4, 5, 7, 9, 10
S. telephium Isomaksaruoho 4, 9, 1

Grossulariaceae, herukkakasvit

Ribes spicatum Pohjanpunaherukka 4, 5, 6, 7, 9
R. nigrum mustaherukka 1, 4, 6, 7, 8
R. uva-crispa Karviainen 4, 6
R. alpinum Taikinamarja 1

Droseraceae, kihokkikasvit

Drosera rotundifolia Pyöreälehtikihokki 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10
D. anglica Pitkälehtikihokki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Rosaceae, ruusukasvit

Filipendula ulmaria Mesiangervo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Rubus chamaemorus Muurain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
R. arcticus Mesimarja eli LUHURIKKA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
R. saxatilis Lillukka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
R. idaeus Vadelma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Rosa majalis Metsäruusu 1, 4, 5, 6, 8
R. rugosa Kurttulehtiruusu 7
Geum rivale Ojakellukka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Potentilla palustris Kurjenjalka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
P. anserina Ketohanhikki 4
P. argentea Hopeahanhikki 4, 8
P. norvegica Peltohanhikki 1, 4, 6, 7, 8, 9
P. thuringiaca Saksanhanhikki 4
P. cranzii Keväthanhikki 1, 4
P. erecta Rätvänä 3, 4, 6, 7, 8, 9
Fragaria vesca Ahomansikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Alchemilla plicata Laskospoimulehti 4
Alchemilla monticola Laidunpoimulehti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
A. subcrenata Hakamaapoimulehti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
A. acutiloba Piennarpoimulehti 1, 2, 4, 5, 9
A. gracilis Silkkipoimulehti 1, 3
A. filicaulis Punatyvipoimulehti 1, 4, 5, 6, 7, 9
A. glomerulans Keräpääpoimulehti 4
Sorbus aucuparia Kotipihlaja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prunus padus Tuomi 1, 4, 5, 6, 8

Fabaceae, hernekasvit

Lupinus polyphyllus Lupiini 4, 8, 9
Vicia cracca Hiirenvirna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
V. sylvatica Metsävirna 1, 4, 5, 7
V. hirsuta Peltovirvilä 1, 3
V. sepium Aitovirna 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lathyrus vernus Kevätlinnunherne 1, 4
L. pratensis Niittynätkelmä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Trifolium repens Valkoapila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
T. hybridum Alsikeapila 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
T. spadiceum Musta-apila 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
T. pratense Puna-apila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
T. medium Metsäapila 1
Lythrum salicaria Rantakukka 4

Onagraceae, horsmakasvit

Epilobium angustifolium Maitohorsma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
E. montanum Lehtohorsma 4, 8, 9
E. collinum Mäkihorsma (4))
E. adenocaulon Amerikanhorsma 3, 6
E. palustre Suohorsma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Haloragaceae, ärviäkasvit

Myriophyllum alterniflorum Ruskoärviä 1

Oxalidaceae, käenkaalikasvit

Oxalis acetosella Käenkaali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1

Geraniaceae, kurjenpolvikasvit

Geranium sylvaticum Metsäkurjenpolvi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Cornaceae, kanukkakasvit

Cornus suecica Ruohokanukka 10

Apiaceae, sarjakukkaiskasvit

Anthriscus sylvestris Koiranputki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pimpinella saxifraga Pukinjuuri 1, 3, 4, 9
Aegopodium podagraria Vuohenputki 3, 4, 7, 9, 10
Cicuta virosa Myrkkykeiso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Carum carvi Kumina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Angelica sylvestris Karhunputki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Levisticum officinale Liperi 5
Peucedanum palustre Suoputki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Heracleum sphondylium Ukonputki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Rhamnaceae, paatsamakasvit

Frangula alnus Korpipaatsama 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Rubiaceae, matarakasvit

Galium boreale Ahomatara 4, 9
G. uliginosum Luhtamatara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
G. palustre Rantamatara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
G. trifidum Pikkumatara 2, 3, 4, 6, 9, 10
G. verum Keltamatara 6, 9
G. album Paimenmatara 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10
G. spurium Peltomatara 1, 2, 4, 5, 6, 8

Menyanthaceae, raatekasvit

Menyanthes trifoliata Raate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Oleaceae, öljypuukasvit

Syringa vulgaris Pihasyreeni 4

Caprifoliaceae, kuusamakasvit

Linnaea borealis Vanamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Lonicera xylosteum Lehtokuusama 1

Valerianaceae, virmajuurikasvit

Valeriana officinalis Rohtovirmajuuri 4
V. sambucifolia Lehtovirmajuuri 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1

Dipsacaceae, purtojuurikasvit

Succisa pratensis Purtojuuri 4,

Convolvulaceae, kiertokasvit

Calystegia sepium Karhunköynnös 1, 3, 4

Polemoniaceae, sinilatvakasvit

Polemonium caeruleum Lehtosinilatva 1, 4, 5, 6, 7, 9

Boraginaceae, lemmikkikasvit

Myosotis arvensis Peltolemmikki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
M. scorpioides Luhtalemmikki 3, 4, 5, 6

Lamiaceae, huulikukkaiskasvit

Scutelleria galericulata Luhtavuohennokka 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Galeopsis speciosa Kirjopillike 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
G. tetrahit Karheapillike 1
G. bifida Peltopillike 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Lamium purpureum Punapeippi 1, 2, 3, 4, 5, 7
L. hybridum Liuskapeippi 2, 4, 7
Glechoma hederacea Maahumala 4, 9
Prunella vulgaris Niittyhumala 4, 5, 6, 7, 8, 9
Mentha arvensis Rantaminttu 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,

Callitrichaceae, vesitähtikasvit

Callitriche cophocarpa Isovesitähti 4, 5, 7, 9, 10
C. palustris Pikkuvesitähti 1, 3, 4, 6,

Solanaceae, koisokasvit

Solanum dulcamara Punakoiso 1, 4, 6, 7, 8
Lycopersicon esculentum Tomaatti 3, 6

Scrophulariaceae, naamakukkaiskasvit

Scrophularia nodosa Syyläjuuri 1, 4
Linaria vulgaris Kannusruoho 3, 4, 7, 9
Veronica serpyllifolia Orvontädyke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
V. officinalis Rohtotädyke 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
V. chamaedrys Nurmitädyke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
V. scutellata Luhtatädyke 1, 4, 6, 7, 8
V. longifolia Rantatädyke 5
Melampyrum sylvaticum Metsämaitikka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
M. pratense Kangasmaitikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Euphrasia stricta Ketosimäruoho 4, 5, 6, 7, 8, 9
E. nemorosa Tanakkasilmäruoho 4, 6
Pedicularis sceptrum-carolinum Kaarlenvaltikka 2
P. palustris Luhtakuusio 1, 7, 8, 9, 10
Rhinanthus minor Pikkulaukku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
R. serotinus Isolaukku 2, 4, 9

Plantaginaceae, ratamokasvit

Plantago major Piharatamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1

Lentibulariaceae, vesihernekasvit

U. intermedia Rimpivesiherne 2, 3, 10
U.vulgaris Isovesiherne 4

Hippuridaceae, vesikuusikasvit

Hippuris vulgaris Vesikuusi 3, 6, 9

Campanulaceae, kellokasvit

Campanula patula Harakankello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. persicifolia Kurjenkello 1, 4, 8
C. glomerata Peurankello 1
C. rotundifolia Kissankello 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Lobelia dortmanna Nuottaruoho 4, 6, 8,

Asteraceae, asterikasvit

Solidago virgaurea Kultapiisku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Erigeron acer Karvaskallioinen 5
Gnaphalium sylvaticum Ahojäkkärä 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
G. uliginosum Savijäkkärä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Antennaria dioica Kissankäpälä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Bidens tripartita Tummarusokki 1, 4, 6, 9
B. cernua Nuokkurusokki 5
Achillea ptarmica Ojakärsämö 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
A. millefolium Siankärsämö 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tripleurospermum inodorum Peltosaunio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Matricaria matricarioides Pihasaunio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tanacetum vulgare Pietaryrtti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Leucanthemum vulgare Päivänkakkara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Artemisia vulgaris Pujo 4, 5, 6, 7, 9, 10
Tussilago farfara Leskenlehti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Senecio sylvaticus Kalliovillakko
S. vulgaris Peltovillakko 3, 4, 5, 6
S. viscosus Tahmavillakko 7
Arctium tomentosum Seittitakiainen 2
Carduus crispus Kyläkarhiainen 2, 4
Cirsium vulgare 1, 4, 5, 6, 8
C. helenioides Huopaohdake 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. palustre Suo-ohdake 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. arvense Pelto-ohdake 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Centaurea jacea Ahdekaunokki 2
C. cyanus Ruiskaunokki 3, 4,

Cichoriaceae, sikurikasvit

Leontodon autumnalis Syysmaitiainen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Sonchus arvensis Peltovalvatti 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Mycelis muralis Jänönsalaatti
Taraxacum sp. Voikukka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Crepis paludosa Suokeltto 8, 9
C. tectorum Ketokeltto 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Hieracium Pilosella-ryhmä Huopakeltanot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
H. piloselloidea-ryhmä Hiirenkeltanot 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
H. sylvatica-ryhmä Salokeltanot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
H. vulgata-ryhmä Ahokeltanot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
H. umbellata-ryhmä Sarjakeltanot 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Alismataceae, sarpiokasvit

Alisma plantago-aquatica Ratamosarpio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Scheuchzeriaceae, leväkkökasvit

Scheuchzeria palustris Leväkkö 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Juncaginaceae, suolakekasvit

Triglochin palustris Hentosuolake 4

Potamogetonaceae, vitakasvit

Potamogeton natans Uistinvita 2, 3, 6, 8, 9, 10
P. alpinus Purovita 1, 3, 4, 9, 10
P. perfoliatus Ahvenvita 4, 6
P. berchtoldii Pikkuvita 6, 7, 8

Liliaceae, liljakasvit

Gagea minima Pikkukäenrieska 4
Convallaria majalis Kielo 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10
Maianthemum bifolium Oravanmarja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Polygonatum odoratum Kalliokielo 4
Paris quadrifolia Sudenmarja 1, 4, 5, 6, 7, 8,

Iridaceae, kurjenmiekkakavit

Iris pseudacorus Kurjenmiekka 2, 4, 6, 7,

Orchidaceae, kämmekkäkasvit

Listera ovata Soikkokaksikko 9
Goodyera repens Yövilkka 4
Platanthera bifolia Valkolehdokki 3, 8, 9, 10
Coeloglossum viride Pussikämmekkä 1
Dactylorhiza maculata Maariankämmekkä 2, 3, 4, 7, 8, 10
Corallorhiza trifida Harajuuri 5

Juncaceae, vihviläkasvit

Juncus filiformis Jouhivihvilä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
J. effusus Röyhyvihvilä 4, 5
J. conglomeratus Keräpäävihvilä 4, 6, 7, 8, 9, 10
J. bufonius Konnanvihvilä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
J. alpinoarticulatus Rantavihvilä 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
J. stygius Rimpivihvilä 10
Luzula multiflora Nurmipiippo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
L. pallescens Kalvaspiippo 4, 5, 8
L. pilosa Kevätpiippo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1

Cyperaceae, sarakasvit

Scirpus sylvaticus Korpikaisla 4, 6, 7
Schoenoplectus lacustris Järvikaisla 4
Trichophorum alpinum Villapääluikka 1, 6, 9, 10
T. cespitosum Tupasluikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Eriophorum angustifolium Luhtavilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
E. gracile Hoikkavilla 2, 10
E. vaginatum Tupasvilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Eleocharis palustris Rantaluikka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
E. mamillata Mutaluikka 3, 5, 6, 7, 8, 9
Rhyncospora alba Valkopiirtoheinä 1, 2, 3, 5, 7, 10
Carex chordorrhiza Juurtosara 2, 7, 9
C. ovalis Jänönsara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. echinata Tähtisara 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. canescens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. brunnescens Polkusara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. loliacea Korpisara 3
C. lasiocarpa Jouhisara 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
C. rostrata Pullosara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. vesicaria Luhtasara 4
C. vaginata Tuppisara 1, 4, 5, 8
C. serotina Hernesara 10
C. pallescens Kalvassara 6, 8
C. digitata Sormisara 1, 4, 8
C. globularis Pallosara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. limosa Mutasara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. magellanica Riippasara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. aquatilis Vesisara 1, 6, 7, 8, 9, 10
C. cespitosa Mätässara 4, 6
C. nigra Jokapaikansara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. acuta Viiltosara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
C. pauciflora Rahkasara 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1

Poaceae, heinäkasvit

Festuca pratensis Nurminata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
F. rubra Punanata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
F. ovina Lampaannata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Lolium perenne Englanninraiheinä 1, 6, 9
Poa annua Kylänurmikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
P. trivialis Karheanurmikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
P. pratensis Niittynurmikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
P. palustris Rantanurmikka 3, 4, 5, 6, 7, 8
P. angustifolia Hoikkanurmikka 1
P. nemoralis Lehtonurmikka 1, 4, 6, 7, 9
P. subcaerulea Matalanurmikka 4, 5, 7
Dactylis glomerata Koiranheinä 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Apera spica-venti Luoho 5, 10
Melica nutans Nuokkuhelmikkä 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Glyceria fluitans Ojasorsimo 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Elymus repens Juolavehnä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Avena fatua Hukkakaura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Deschampsia cespitosa Nurmilauha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
D. flexuosa Metsälauha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Anthoxanthum odoratum Tuoksuimake 1, 4, 8, 10
Agrostis canina Luhtarölli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
A. capillaris Nurmirölli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
A. gigantea Isorölli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
A. stolonifera Rönsyrölli 1, 2, 4, 5, 6, 8
Calamagrostis epigejos Hietakastikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. canescens Viitakastikka 1, 4, 5, 7, 9
C. purpurea Korpikastikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. stricta Luhtakastikka 7, 9
C. arundinacea Metsäkastikka 4
Phleum pratense Nurmitähkiö 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Alopecurus pratensis Nurmipuntarpää 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
A. geniculatus Polvipuntarpää 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
A. aequalis Rantapuntarpää 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Phalaris arundinacea Ruokohelpi 3, 4, 8
Milium effusum Tesma 1
Phragmites australis Järviruoko 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Molinia caerulea Siniheinä 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10
Nardus stricta Jäkki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Typhaceae incl.Sparganiaceae, osmankäämikasvit

Sparganium gramineum Siimapalpakko 1, 4
Sparganium emersum Rantapalpakko 2, 3, 4, 6, 9
S. angustifolium Kaitapalpakko 6
S. glomeratum Palleropalpakko 1, 4, 5, 6, 7
S. minimum Pikkupalpakko 2, 3, 4, 6
S. hyperboreum Pohjanpalpakko 4, 6, 8, 9, 10
Typha latifolia Leveäosmankäämi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Araceae, vehkakasvit

Calla palustris Vehka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1

Lemnaceae, limaskakasvit

Lemna minor Pikkulimaska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

 


 

VILLIINTYNEITÄ KORISTEKASVEJA

 Seuraavia koristekasveja löytyi villiytyneenä joko kaatopaikoilta, rakennusten lähettyviltä tai hautausmaan ympäristöstä:

 • Acer platanoides, vaahtera
 • Aconitum napellus, ukonhattu
 • Ajuga genevensis, hammasakankaali
 • Amelanchier spicata, tuomipihlaja
 • Aquilegia vulgaris, lehtoakileija
 • Crataegus grayana, aitaorapihlaja
 • Dianthus plumarius, sulkaneilikka
 • Euphorbia cyparissias, tarhatyräkki
 • Hemerocallis sp., päivänlilja
 • Hepatica nobilis, sinivuokko
 • Humulus lupulus, humala
 • Lilium bulbiferum, ruskolilja (keisarinkruunu)
 • Lilium martagon, martagonlilja
 • Lupinus polyphyllus, lupiini
 • Eschscholtzia sp., tuliunikko
 • Polemonium coeruleum, lehtosinilatva
 • Ribes uva-crispa, karviainen
 • Rosa pimpinellifolia, juhannusruusu
 • Sambucus racemosa, terttuselja
 • Saponaria officinalis, suopayrtti
 • Sedum spurium, kaukasianmaksaruoho
 • Spiraea salicifolia, pajuangervo
 • Sorbaria sorbifolia, pihlaja-angervo
 • Primula veris, kevätesikko
 • Ribes nigrum, mustaherukka

 

JALASJÄRVELÄISISTÄ KASVIEN NIMITYKSISTÄ

Hyvin monille luonnossa kasvaville kasvilajeille on eri paikkakunnilla annettu oma kansanomainen nimensä. Jalasjärveläisiä kasvien nimityksiä on melko runsaasti jo 1852 ilmestyneessä rovasti K. A. Bäckmanin kirjoittamassa "Jalasjärven kappeli"-kirjassa.

Mielenkiinnosta olen kysellyt useilta syntyperäisiltä pitäjäläisiltä, vieläkö kyseisiä nimityksiä käytetään ja mitä kasvia milläkin nimityksellä tarkoitetaan. Samalla olen kuullut jonkin verran uusia nykyisin käytössä olevia kasvien nimiä. Samaa kasvia saatetaan Jalasjärven eri osissa kutsua eri nimillä ja eräissä tapauksissa sama nimi saattaa tarkoittaa eri kasvilajia.

Seuraavassa luettelossa mainitsen ensin Jalasjärvellä käytössä olevat tai olleet nimitykset ja viimeksi nykyisten uusien kasvikirjojen mukaisen nimen:

 

 

Ampiaisenkukka Ojakellukka
Angerva, johanneksenruoho, mettumaarikukka, juhannuskukka Mesiangervo
Arpaheinä Jouhivihvilä
Arpominen on suoritettu siten, että on otettu kimppu arpaheiniä, sidottu ne pareittain kummastakin päästä yhteen ja jos sitten kimppua avattaessa on muodostunut rengas, on arvottava asia mennyt läpi.

 

 

Haavaheinä, kitusara Vesisara
Haisuheinä, hajuheinä Tuoksusimake
Tätä heinää ovat tytöt ennen keränneet puettuihin aittoihin antamaan hyvää hajua. Sitä on myös saatettu pistää lakkiin sisälle.

 

 

Imiäinen Apilat
Kaihla Järviruoko
Karvakortes Peltokorte
Keisanputki Myrkkykeis
  Yli-Vallissa Sanasjärvellä on kuulemma vuosisadan alussa kuollut poika syötyään keisanputken juurta

 

 

Keltakukka Voikukka
Kitusarva Rantaluikka
Kiviyrtti Kallioimarre
Klumppu Ulpukka
Knappikukka, purkuruoho, rehevaani Pietaryrtti
Koliseva Ukonputki
Kollinmarja Musta viinimarja ( villinä kasvava )
Kukonkuusi Luhtakuusio
Kuusan Kuusama
Käenjyvä, käenohra, sudensammal Karhunsamma
Karhunsammal, jonka päässä on itiöpesäke. Tästä on ennen sidottu ovenalusmattoja.

 

 

Kämmenkukka, Vapahtajan kämmen kukka Maariankämmekkä
Kärmehenkukka Suo-ohdake
Kärmehenmarja Sudenmarja
Lehmänkielo Kielo
Leskenkukka Leskenlehti
Lippi Lumme
Lippilehti Uistinvita
Luhtakaali, pensselikukka Huopaohdake
Luste Ruiskattara
Muikiainen, muikku Suolaheinä
Muro Pihatähtimö
Nevakanerva Suopursu
Närvänä Rätvänä
Nätkin Niittynätkelmä
Peuranjäkälä Poronjäkälä
Pyörtänökukka, tupakkikukka, satalatva Siankärsämö
Raattan, raattama Raate
Rämpimäruoho Vanamo
Rautakorte, Hosekorte Kangaskorte
Rautalehti Ratamo
Riisinruoho Lieko
Rutas Niittyvilla
Rumihinkukka Ketoneilikka

Tätä on asetettu arkun päälle kesäaikaan.

Rytiputki                                                             Karhunputki

Sammakanporras                                             Hiirenporras

Savipuoli, savekas                                           Savikka

Sikapalsami                                                      Lehtosinilatva

Sikavilla, ukonparta                                          Jäkki

Sinikukka, ruiskukka                                        Ruiskaunokki

Sudensammal                                                   Karhunsammal

Takkiainen                                                         Takiainen

Taskuheinä                                                        Pikku- ja isolaukku

Vaivaisenvarpu                                                 Vaivaiskoivu

Variksenvarpaat                                               Liekokasvit

Voiheinä                                                             Maitikat

Vorma                                                                 Maitohorsma

Vuohensilmä, prestkraati, elän kuolen kukka Päivänkakkara

Durrajyvä                                                            Torajyvä

 lehtijako

 

 

Sä teit poika mykän synnin ku pierit saunas. Sauna on kun kirkko.