Sijainti: Pääsivu / Luontokohteet / Kasvistotutkimuksia / Sikaniemen kasvit

Sikaniemen kasvit

 

Dryopteridaceae - alvejuurikasvit
    Dryopteris carthusiana                                     metsäalvejuuri
    Gymnocarpium dryopteris                               metsäimarre
Pinaceae – mäntykasvit
    Picea abies                                                        kuusi
    Larix decidua                                                     euroopanlehtikuusi
    Pinus sylvestris                                                 mänty
Cupressaceae – sypressikasvit
    Juniperus communis                                       kataja
Ranunculaceae – leinikkikasvit
    Anemone nemorosa                                        valkovuokko
    Ranunculus acris                                             niittyleinikki
    Ranunculus auricomus                                   kevätleinikki
Urticaceae – nokkoskasvit
    Urtica dioica                                                      nokkonen
Betulaceae – koivukasvit
    Betula pendula                                                 rauduskoivu
    Betula pubescens subsp. pubescens           hieskoivu
    Alnus incana                                                     harmaaleppä
Caryophyllaceae – kohokkikasvit
    Stellaria media                                                 pihatähtimö
    Stellaria graminea                                           heinätähtimö
    Silene dioica                                                    puna-ailakki
Polygonaceae – tatarkasvit
    Rumex acetosa subsp. acetosa                    niittysuolaheinä
Violaceae – orvokkikasvit
    Viola riviniana                                                  metsäorvokki
Salicaceae – pajukasvit
    Salix phylicifolia                                              kiiltopaju
    Salix aurita                                                       virpapaju
    Salix caprea var. caprea                                raita
    Salix rosmarinifolia                                        kapealehtipaju
    Populus tremula                                              haapa
Ericaceae – kanervakasvit
    Vaccinium vitis-idaea                                     puolukka
    Vaccinium myrtillus                                        mustikka
Pyrolaceae – talvikkikasvit
    Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia          isotalvikki
Primulaceae – esikkokasvit
    Trientalis europaea                                         metsätähti
Grossulariaceae – herukkakasvit
    Ribes spicatum subsp. spicatum                  pohjanpunaherukka
Rosaceae – ruusukasvit
    Filipendula ulmaria                                         mesiangervo
    Rubus arcticus                                                 mesimarja
    Rubus saxatilis                                                lillukka
    Rosa majalis                                                    metsäruusu
    Geum rivale                                                     ojakellukka
    Fragaria vesca                                                ahomansikka
    Alchemilla subcrenata                                   hakamaapoimulehti
    Sorbus aucuparia                                            pihlaja
Fabaceae – hernekasvit
    Vicia cracca                                                      hiirenvirna
    Vicia sepium subsp. montana                       niittyaitovirna
    Lathyrus pratensis                                           niittynätkelmä
Onagraceae – horsmakasvit
    Epilobium angustifolium                                maitohorsma
Aceraceae – vaahterakasvit
    Acer platanoides                                             vaahtera
Geraniaceae – kurjenpolvikasvit
    Geranium sylvaticum                                     metsäkurjenpolvi
Apiaceae – sarjakukkaiskasvit
    Anthriscus sylvestris                                       koiranputki
    Angelica sylvestris                                          karhunputki
Rubiaceae – matarakasvit   
    Galium boreale                                                ahomatara
    Galium uliginosum                                          luhtamatara
    Galium palustre                                                rantamatara
Valerianaceae – virmajuurikasvit
    Valeriana sambucifolia subsp. sambucifolia  lehtovirmajuuri
Lamiaceae – huulikukkaiskasvit
    Galeopsis speciosa                                         kirjopillike
Scrophulariaceae – naamakukkaiskasvit
    Schophularia nodosa                                      syyläjuuri
    Veronica chamaedrys                                     nurmitädyke
    Melampyrum sylvaticum                                metsämaitikka
    Melampyrum pratense                                    kangasmaitikka
Campanulaceae – kellokasvit
    Campanula patula                                           harakankello
Asteraceae – asterikasvit
    Solidago virgaurea                                           kultapiisku
    Achillea ptarmica                                             ojakärsämö
    Achillea millefolium                                         siankärsämö
    Leucanthemum vulgare                                  päivänkakkara
    Cirsium helenioides                                         huopaohdake
Cichoriaceae – sikurikasvit
    Taraxatum sp.                                                   voikukka
    Hieracium umbellatum                                    sarjakeltano
Trilliaceae – sudenmarjakasvit
    Paris quadrifolia                                                sudenmarja
Liliaceae – liljakasvit
    Convallaria majalis                                           kielo
    Maianthemum bifolium                                    oravanmarja
Juncaceae – vihviläkasvit
    Luzula pallescens                                              kalvaspiippo
    Luzula pilosa                                                       kevätpiippo
Cyperaceae – sarakasvit
    Carex vaginata                                                   tuppisara
Poaceae – heinäkasvit
    Festuca pratensis                                              nurminata
    Festuca rubra subsp. rubra                              punanata
    Poa trivialis                                                         karheanurmikka
    Poa pratensis                                                     niittynurmikka
    Poa palustris                                                      rantanurmikka
    Poa nemoralis                                                   lehtonurmikka
    Melica nutans                                                    nuokkuhelmikkä
    Elymus repens                                                   juolavehnä
    Deschampsia cespitosa                                  nurmilauha
    Deschampsia flexuosa                                    metsälauha
    Agrostis canina                                                 luhtarölli
    Agrostis capillaris                                             nurmirölli
    Agrostis stolonifera                                           rönsyrölli
    Calamagrostis purpurea                                  korpikastikka
    Phalaris arundinacea                                       ruokohelpi


Lyhenteiden selityksiä: sp. – species – laji, subsp. – subspecies – alalaji, var.
- varietas – muunnos
Nimet perustuvat Retkeilykasvion (Hämet-Ahti L. ym. 1986) käyttämään
nimistöön ja luokitteluun.

 

Ja flikka oli niinku pöpöröönen ku se hyppeli uures
tantus.