Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Valitus Juhani Ahon puiston maisematyöluvasta

Valitus Juhani Ahon puiston maisematyöluvasta

 

 

 

 

 

Järvenpään ympäristöyhdistys ry


Järvenpään kaupunki

Tekninen palvelukeskus

 

16-0030-MAI2 /Maisematyölupa

Loutin Juhani Ahon puistolle (186-002-9903-0007) on myönnetty 25.2.2016 maisematyölupa (tunnuksella 16-0030-MAI2) noin 30 m pitkän kuusiaidan kaatamiseksi. Kuusiaidassa on noin 60 kpl yli 15-metrisiä puita. Syyksi on mainittu ”hygieniasyistä, naakkojen vähentämiseksi”. Vastustamme luvan myöntämistä.

Maisematyöluvan tiedotus on hoidettu puutteellisesti ja hyvän tavan vastaisesti, niin että ilmoitus on ollut esillä vain 8. -22.2.2016 läheisissä taloyhtöissä. Tästä syystä valitusaikaa on pidennettävä ja kaikki asiaan liittyvät lausunnot on otettava huomioon.

 

Naakat kuuluvat kaupunkiluontoon. Kaupunkiluontoon kuuluu myös muita eliöitä jotka saattavat aiheuttaa ihmiselle hygeniahaittaa, jos ei huolehdita tarvittavasta hygieniasta. Muun muassa leikkipaikkojen suuri riesa hiekkalaatikoilla on kaupunkialueella vastoin sääntöjä vapaana juoksentelevat kissat. Kaupungeissa esiintyy myös mm. pikkulintuja, oravia, hiiriä ja myyriä. Tästä syystä on hyvä huolehtia käsien pesusta sisälle tultaessa ja vahtia ettei perheen pienimmät pistä suuhunsa ulkoa mitään. Puiden kaataminen ei ratkaise ”hygieniaongelmaa”.

Juhani Ahon puisto on asemakaavan mukaisesti keskeisellä paikalla Järvenpäässä sijaitseva pitkulainen puistoalue, jonka läpi kulkee kävelytie. Suuret kuusiaidat puiston molemmilla laidoilla estävät kaupunkinäkymän ja melun, ja näin ollen luovat puistossa kulkijalle rauhallisen ja virkistävän kokemuksen kaupungin keskellä. Alueen laidalla olevan päiväkodin kahden pihan reunasta on jätetty kuusiaitaan aukot, joista kulkeminen puiston kautta hoituu helposti ja lapsilla on hoitajien kanssa helppo pääsy puiston siimekseen retkelle. Järvenpäässä usean päiväkodin ympärillä ja piha-alueella onkin mukavasti isoja kuusia tai mäntyjä.

Järvenpään kaupungin viheralueohjelman 2009 – 2017 ”Ihanan vihreetä” mukaisesti ”Viheralueet eheyttävät kaupunkikuvaa ja tarvittaessa peittävät epäedullisia kaupunkinäkymiä….Ne mahdollistavat arkipäivän luontoelämykset ja luonnosta nauttimisen.” (Järvenpään kaupungin viheralueohjelma 2009 -2017, s.9). Samaisessa viheralueohjelmassa todetaan puistoista seuraavasti: ”Ne ovat asukkaiden virkistys- ja leikkipaikkoja, puistoissa nautitaan estetiikasta, kasvillisuudesta ja siellä istuskellaan… Puistojen toiminnallisen käytön lisäksi ne ovat kaupungin keuhkot ja kaupunkiluonnon säilymiselle elintärkeitä paikkoja. Puistot ovat osa laajaa viherverkkoa, jonka olemassa olo on ihmiselle hyvin merkittävä. ” (Järvenpään kaupungin viheralueohjelma 2009 – 2017, s.13).

Koko Loutin alue on rakennettu niin, että useassa paikassa on vanhoja isoja kuusiaitoja ympäri Louttia. Kuusiaidan kaataminen ei aja iltaisin parveilevia naakkoja pois, vain siirtää ne parveilemaan muihin puistoa reunustaviin kuusiaitoihin tai Loutin alueella oleviin kuusiaitoihin. Jos lupa on myönnetty yhden kuusiaidan osalta, on se helppo myöntää useammankin kuusiaidan osalta: sitten ei ole enään puistoa, on vain tie keskellä kaupunkia talojen välissä.

Puistojen arvo on järvenpääläisille suuri. Ei tuhota jo olemassa olevia puistoja.Järvenpään ympäristöyhdistyksen puolesta

Heta Rinta-Pollari

pj, Järvenpään ympäristöyhdistys ry