Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Jympy toivoo malttia Kiira-myrskyn korjaustöissä 29.8.2017

Jympy toivoo malttia Kiira-myrskyn korjaustöissä 29.8.2017

Jympy lähetti vetoomuksen Järvenpään kaupungille lahopuun jättämisestä myrskytuhoja siivotessa. Oheinen tiedote julkaistiin myös Keski-Uusimaan lehden mielipidepalstalla.

Järvenpään ympäristöyhdistys ry
29.8.2017


Myrskylahopuun jättäminen metsään säästää rahaa ja luontoa


Suomen luonnonsuojeluliiton Järvenpään ympäristöyhdistys esittää Järvenpään kaupungille malttia Kiira-myrskyn kaatamien puiden korjuussa kaupungin mailta. Näin kaupunki säästäisi työtä, rahaa ja luonnon monimuotoisuutta. Lahopuu on tärkeää joka neljännelle uhanalaiselle metsälajille.

Kiira-rajuilma kaatoi elokuussa puita myös Järvenpään kaupungin omistamissa metsissä.
Järvenpään ympäristöyhdistys toivoo kaupungin jättävän mahdollisimman suuren osan
kaatuneista puista metsiin rikastuttamaan alueiden monimuotoisuutta. Kaatuneiden puiden
säästäminen olisi kustannustehokas tapa lisätä uhanalaisille lajeille tärkeää lahopuuta.
Lahopuuta tarvitsee noin neljännes Suomen metsälajeista. Tarve lisätä lahopuun määrää
kaupungin metsissä on keskeisenä mukana myös luonnon monimuotoisuuden turvaamisen
toimintaohjelmassa 2008–2017. Lahopuuta kannattaa säästää erityisesti Järvenpään
luontotyyppiselvityksen luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävissä kohteissa ja Metso
kriteerit täyttävissä kohteissa, sekä Järvenpään ympäristöyhdistyksen esittämissä uusissa
luonnonsuojelualueissa.
Järvenpään yleiskaavan tavoittelema metsien rakentaminen pakottaa lisäämään säilyvien
metsien ekologista laatua metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tässä laadun
parantamisessa lahopuu, sen määrä ja laatu on yksi keskeinen tekijä.
Puiden poistaminen on järkevää silloin, jos rungot ovat kaatuneet tonttien rajoille tai sellaisille
alueille, joihin ne eivät alueiden pienen koon tai vilkkaan käytön takia sovellu. Esteettisten
syiden takia pääreittien päälle kaatuneiden ja sitten reitin päältä sahattujen runkojen siirto
kauemmas metsään tai poisto lienee monissa tapauksissa perusteltua. Vahingoittuneiden ja
jäljelle jäävien puiden kaatumisriski tulee arvioida asiantuntijan toimesta huomioiden puiden
sijainti, lajitekijät, kasvualusta, ikä ja tautien sekä lahottajien aiheuttamat riskit eri puulajeille.
Lahopuuta voidaan jättää pystyssä oleviksi tekopökkelöiksi, jolloin ne ovat erityisen
hyödyllisiä kolopesijöille mm. liito-oravalle ja pöllöille, sekä maalahopuuksi. Erityisen suositeltavaa on haavan jättäminen, koska sitä pystyvät hyödyntämään lähes kaikki lehtipuiden ylläpitämistä lajeista ja jopa osa havupuista riippuvaisista lajeista.

Lisätietoja:
 Heta Rinta-Pollari, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Järvenpään
ympäristöyhdistys, puhelin 040 705 7278, sähköposti hetarp@live.com
- luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan
piiri, puhelin 045 652 1974, sähköposti keijo.savola@gmail.com

Järvenpään ympäristöyhdistys
Heta Rinta-Pollari