Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Aloite kaupungille luonnonsuojelualueista ja vastaus

Aloite kaupungille luonnonsuojelualueista ja vastaus

Aloite luonnonsuojelualueista Järvenpäähän 2017 ja vastaus

 

Järvenpään ympäristöyhdistys ry

 

ALOITE LUONNONSUOJELUALUEISTA 27.2.2017

 

Järvenpään kaupunginvaltuustolle

 

Itsenäinen Suomi täyttää tänä vuonna sata vuotta ja tätä juhlitaan monin eri tavoin. Myös Järvenpään kaupungilla on syntymäpäivät, 50 -vuotta kaupunkina tulee täyteen tämän vuoden alussa.

Itsenäisyyden aikana maamme on kehittynyt kokonaisvaltaisesti aivan toisenlaiseksi maaksi kuin sadan vuoden takainen Suomi oli. Vaikka tämä kehitys on ollut voittopuolisesti positiivista, on kuitenkin valitettavasti todettava suomalaisen luonnon selkeästi köyhtyneen tänä aikana. Järvenpäässä on rikas lähiluonto lehtoineen, lintujärvineen ja metsineen. Meiltä löytyy niin liito-oravia, lepakoita kuin ketosukkulakoitakin.

Tästä syystä me allekirjoittaneet esitämme, että Järvenpään kaupunki osallistuisi Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen perustamalla kaupungin omistamille maille uusia luonnonsuojelualueita. Samalla kaupunki osallistuisi maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön yhdessä lanseeraamaan Luontolahja Suomelle – kampanjaan.

Esitämme lailla suojeltavaksi seuraavia alueita, jotka täyttävät luonnonsuojelulain mukaiset luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset Järvenpään kaupungin vuonna 2015 teettämän Järvenpään luontotyyppiselvityksen (Faunatica) mukaan. (Luonnonsuojelulaki 29 §)

  • Tuusulanjärven itärannan tervaleppäkorvet (kohdekortti 74, 75, 77)

  • Vanhankylänniemen jalopuulehto (kohdekortti 103)

 

Lisäksi kohteet, joiden luontoarvot puoltavat kaavoittamista suojelualueiksi ovat

  • Kartanonseudun purolehto (kohdekortti 38)

  • Isonkydönpuron lehtoalue (kohdekortti 51)

  • Haarajoen jokivarsilehto (kohdekortti 91)

  • Vanhankylänniemen perinnebiotooppikokonaisuus (kohdekortti 104)

 

Järvenpään ympäristöyhdistys ry

Kevätkokous 27.2.2017 Järvenpää-talolla

 

Heta Rinta-Pollari                              Noora Andersson

puheenjohtaja                                   varapuheenjohtaja

 

liitteet 6 kpl: kohteiden esittelyt Järvenpään luontotyyppiselvitys (2015, Faunatica) kohdekortein

 

https://www.jarvenpaa.fi/attachments/text_editor/12354.pdf?name=Jarvenpaan_luontotyyppiselvitys_2015

Lähettäjä: Selin Hannele
Lähetetty: torstai 14. syyskuuta 2017 9.58
Vastaanottaja: Heta Rinta-Pollari
Aihe: uusista luonnonsuojelualueista

 

Hei Heta,

 

Kävimme mahdolliset uudet suojelualueet keväällä läpi ja olimme jo ehdottamassa Tervanokkaa Suomi 100 -kohteeksi. Valitettavasti Tervanokan asemakaavasta valitettiin ja koimme, että luonnonsuojelualueen rajausta ei voi tehdä ennen valituksen käsittelyä. Isokydönpuron kohdalla on hankalaa luontoarvojen jakautuminen monen kiinteistönomistajan tontille. Meneillään olevassa Rousun asemakaavassa kaupungin alue on merkitty nyt LUO-alueeksi. Muiden ehdotuksessa olleiden kohteiden osalta kaupunki katsoi, että luontoarvot tulee turvata ensisijaisesti muilla keinoin kuin perustamalla luonnonsuojelualue.

 

Käymme kuitenkin alueet nyt syksyllä vielä kerran Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa läpi ja mietimme, mikä on kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu ja aikataulu edetä. Pidän asian esillä myös yleiskaavan ratkaisuja pohdittaessa.

 

Syysterveisin,

-Hannele

 

***********************************

Hannele Selin

Yleiskaava-asiantuntija

040-315 2432

Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys

PL 41 (Seutulantie 12), 04401 Järvenpää

hannele.selin@jarvenpaa.fi

Ole osa tätä tarinaa

www.jarvenpaa.fi

***********************************