Sijainti: Pääsivu / Kannanotot

Kannanotot

Tervanokantien lausunnot
Ennakkolausunto 12.5.2016 ja lausunto kaavaehdotuksesta 30.3.2017
Välskärinkadun lausunto
Muistutus Poikkitien asemakaavasta
Lausunto rakennusjärjestysluonnokseen ja muutosehdotukseen
Lausunnot rakennusjärjestyksen luonnokseen ja muutosehdotukseen
Valitus Juhani Ahon puiston maisematyöluvasta
Muistutus Uudenmaan 4. vaihemakuntakaava
Harjuvaarankuja ja Dahlinpuisto
Aloite kaupungille luonnonsuojelualueista ja vastaus
Aloite luonnonsuojelualueista Järvenpäähän 2017 ja vastaus
Järvenpään luontotyyppiselvitys 2015
https://www.jarvenpaa.fi/jarvenpaa/sivu.tmpl?sivu_id=5039;
Järvenpää yleiskaava SLL Up lausunto
Svengin yritysalueen asemakaavahanke lausunnot
Lausunnot OAS vaiheessa sekä asemakaavan luonnoksen lausunto vaiheessa.
Kaakkolan rannan lausunnot
Kaakkolan rannan asemakaavanmuutos OAS 5.5.2017 ja lausuntovaihe 19.6.2017
Terhola, Rousun alue lausunnot
Asemakaavamuutoksesta ja asemakaavaehdotuksesta
Kinnarin koulun asemakaavanmuutos
Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta 20.6.2017
Avoin kirje vieraslajien torjunnasta
Vieraslajien torjunnasta lähetetty kirje kaupungin kunnossapidolle 6.7.2017 ja Keski-Uusimaa lehteen mielipidepalstalle, jossa julkaistu 9.7.2017.
Jympy toivoo malttia Kiira-myrskyn korjaustöissä 29.8.2017
Jympy lähetti vetoomuksen Järvenpään kaupungille lahopuun jättämisestä myrskytuhoja siivotessa. Oheinen tiedote julkaistiin myös Keski-Uusimaan lehden mielipidepalstalla.
Rantapuiston suunnitelma muistutus
Rantapuiston alueen puistosuunnitelma ehdotus, muistutus 18.9.2017
Kipinäpuisto huomautus
Kiira-myrskyn jälkeen kaadettiin Alankotieltä Kipinäpuiston alueelta koko metsä Järvenpään kaupungin toimesta, osa alueesta oli liikenneviraston. Asukkaat olivat ihmeissään. Alueelta luvattiin tehdä ennallistamissuunnitelma.
Aloite kaupunginpuutarhurista 11.9.2017 ja vastaus
Järvenpää on neljänneksi tiheimmin asuttu kaupunki Suomessa. Järvenpään kasvuvauhti on nopeinta koko Manner-Suomessa. Järvenpää tarvitsee henkilön jolla on hanskassa koko Järvenpään ympäristöasiat. Teimme aloitteen kaupunginpuutarhurista.
Julkilausuma Orimurronpuiston puolesta 10.11.2017
Liitteessä ilmaisemme tukemme Oritmurron asukasyhdistyksen aloitteelle suojella Oritmurronpuisto yleis- ja asemakaavassa tärkeänä asuntoalueen sisäisenä, luontosuhteiltaan monimuotoisena virkistysalueena. Ystävällisin terveisin, Irja Paloheimo Suomen luonnosuojeluliitto Järvenpää ry
Vanhankylänniemen valaistu raitti, kannanotto ja vastaus
Huomautus Terholan ja Paavopolun maisematyöluvasta 2018
Järvenpään kaupungin Liikuntatoimen maisematyölupahakemus koskien Paavonpolun (401-40-2) ja Terholan kuntoradan (401-1-1342, 401-1-2145, 401-1-2582,401- 1-2583, 401-1-2666, 401-1-2773, 401-1-2635, 401-1-1600, 401-1-1601, 401-1-1729, 401-1-2655 ja tonttia 19-1968-1)
Järvenpää yleiskaava 2040
Lausunto rakennemalleista 23.3.2018