Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Tervanokantien lausunnot

Tervanokantien lausunnot

Ennakkolausunto 12.5.2016 ja lausunto kaavaehdotuksesta 30.3.2017

 Järvenpään ympäristöyhdistys ry

 ENNAKKOLAUSUNTO 12.5.2016

(Luonnosvaihe)

TERVANOKANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

(diaarinro JARVENPAA 61/2016, Kaavatunnus 010098)


Tervanokantien asemakaavan muutoksen selostus (13.4.2016) on hyvin toteutettu alueen virkistys ja luontoarvot huomioon ottaen. Luonnonsuojelualueen laajentaminen sisältämään tervaleppäkorven (Luonnonsuojelulaki 29 §, suojeltava luontotyyppi) sekä pensaikko- ja ruokoluhdan (Metsälaki) on kannatettavaa. Rannat ovat myös lepakoiden (vesisiippa ja pohjanlepakko) elinympäristöä, niinkuin selostuksessa on todettu.

Selostuksen mukaan rannan laajennettu luonnonsuojelualue poistaa vastaavan suojeluvelvoitteen vesialueelta. Miten tämä vaikuttaa vesialueen luonnonarvoihin?

 

Uusien rakennusten toteuttamisessa muistutamme huomioimaan alueen kulttuurimaiseman piirteet.

Järvenpään ympäristöyhdistyksellä ei ole huomauttamista Tervanokantien asemakaavan muutokseen, jos asemakaavan muutos säilyy luonnosvaiheen asemakaavan selostuksen (13.4.2016) mukaisena. 

Pyydämme ilmoittamaan kirjallisesti asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymisestä.

 

Yhteyshenkilö

Heta Rinta-Pollari, pj

p. 040 705 7278

hetarp@live.com

Järvenpään ympäristöyhdistys ryJärvenpään ympäristöyhdistys ry

 LAUSUNTO 30.3.2017

KAAVAEHDOTUKSESTA

 

 TERVANOKANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

(diaarinro JARVENPAA 61/2016, Kaavatunnus 010098)

 

Tervanokantien asemakaavan muutoksen selostus (13.4.2016) on hyvin toteutettu alueen virkistys ja luontoarvot huomioon ottaen. Luonnonsuojelualueen laajentaminen sisältämään tervaleppäkorven (Luonnonsuojelulaki 29 §, suojeltava luontotyyppi) sekä pensaikko- ja ruokoluhdan (Metsälaki) on kannatettavaa. Rannat ovat myös lepakoiden (vesisiippa ja pohjanlepakko) elinympäristöä, niinkuin selostuksessa on todettu.

Selostuksen mukaan rannan laajennettu luonnonsuojelualue poistaa vastaavan suojeluvelvoitteen vesialueelta, mikä on tarpeetonta.

 Uusien rakennusten toteuttamisessa muistutamme huomioimaan alueen kulttuurimaiseman piirteet.

Asemakaavaehdotuksen AP-19 asuinpientalojen korttelialueen ja Tervanokantien väliin on lisättävä puiden istutusvelvoite rakennusten seinälinjan ja ajoradan väliselle alueelle. Samoin rannanpuoleisille tonttien reuna-alueilla pitää olla puuistutuksia rakennusten maisemoimiseksi ympäristöön ja järvimaisemaan sopivaksi. Myös  VL-3 Tervanokanpellon tontin puoleiselle laidalle tulee tehdä puu- ja pensasistutuksia. Kaupunkikuvallisesti nämä ovat tärkeät katselusuunnat, joissa tarvitaan kasvillisuutta ja nimenomaan puita sitomaan uusi pientalokortteli ympäristöönsä.

 Pyydämme ilmoittamaan kirjallisesti asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymisestä.

 

Yhteyshenkilö

Heta Rinta-Pollari, pj

p. 040 705 7278

hetarp@live.com

 

 Järvenpään ympäristöyhdistys ry