Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Svengin yritysalueen asemakaavahanke lausunnot

Svengin yritysalueen asemakaavahanke lausunnot

Lausunnot OAS vaiheessa sekä asemakaavan luonnoksen lausunto vaiheessa.

LAUSUNTO 25.4.2017


SVENGIN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue sijaitsee yritysaluetta ajatellen logistisesti luontevassa paikassa Helsinki – Lahti moottoritien pohjoisen liittymän ja Haarajoen juna-aseman tuntumassa. Alue rajoittuu pohjoisessa Tuusulan kuntaan, etelässä Vähänummentiehen ja idässä oikorataan.

Järvenpään yleiskaavassa alueelle on merkitty tehokasta yritysaluetta (TPmax) sekä yritys- ja pienteollisuusaluetta (TPmin). Alueen oikorataan rajoittuva itäosa on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Suunnittelualueen läpi on osoitettu uusi pääkatu-luokkainen tie Vähänummentieltä pohjoiseen Hyvinkään suuntaan.

Suunnittelualue on enimmäkseen metsäpeitteinen. Sen keskellä on laajahko pelto. Järvenpään luontotyyppiselvityksen (2015) mukaan arvokkaita luontotyyppejä on alueen koillisosassa, jossa on seudullisesti merkittävä lehto, lahopuustoista kangasmetsää sekä avokalliota ja kivikkoa. Alueen korkeimman kohdan Pihtikallion laki on + 81 m meren pinnasta, kun ympäristön pellot ovat noin 20 – 30 m matalammalla.

Suunnittelualueella tavattuja huomionarvoisia lintulajeja ovat mm. tiltaltti, käpytikka, lehtokurppa, töyhtötiainen ja närhi. Myös pohjanlepakkoa on alueella tavattu. Luontoselvitysten mukaan alueen itäosassa on potentiaalisia liito-oravakohteita.  

Asemakaavaa laadittaessa nämä luontoarvot on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon. Alueen itäosa, joka on yleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (MU) ja jossa ovat alueen tärkeimmät luontoarvot, tulee rajata vähintään yleiskaavassa osoitetun laajuisena, jolloin on mahdollista suojella lehto- ja kallioalueet sekä suunnitella ulkoilun ja virkistyksen vaatimia reittejä. Sille olisi myös harkittava asemakaavamääräystä, joka säilyttäisi paremmin alueen metsäisen luonteen, kuin MU-,merkintä.

 

Yhteyshenkilö

Heta Rinta-Pollari, pj

p. 040 705 7278

hetarp@live.com

 

Järvenpään ympäristöyhdistys ry:n puolesta

 

Heta Rinta-Pollari

Irja Paloheimo


 

Järvenpään ympäristöyhdistys ry

 

LAUSUNTO 04.06. 2017


SVENGIN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVA

LAUSUNTO ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

Suunnittelualue sijaitsee yritysaluetta ajatellen logistisesti luontevassa paikassa Helsinki – Lahti moottoritien pohjoisen liittymän ja Haarajoen juna-aseman tuntumassa. Alue rajoittuu pohjoisessa Tuusulan kuntaan, etelässä Vähänummentiehen ja idässä oikorataan.

Järvenpään yleiskaavassa alueelle on merkitty tehokasta yritysaluetta (TPmax) sekä yritys- ja pienteollisuusaluetta (TPmin). Alueen oikorataan rajoittuva itäosa on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Suunnittelualueen läpi on osoitettu uusi pääkatu-luokkainen tie Vähänummentieltä pohjoiseen Hyvinkään suuntaan.

Suunnittelualue on enimmäkseen metsäpeitteinen. Sen keskellä on laajahko pelto. Järvenpään luontotyyppiselvityksen (2015) mukaan arvokkaita luontotyyppejä on alueen koillisosassa, jossa on seudullisesti merkittävä lehto, lahopuustoista kangasmetsää sekä avokalliota ja kivikkoa. Alueen korkeimman kohdan Pihtikallion laki on + 81 m meren pinnasta, kun ympäristön pellot ovat noin 20 – 30 m matalammalla.

Suunnittelualueella tavattuja huomionarvoisia lintulajeja ovat mm. tiltaltti, käpytikka, lehtokurppa, töyhtötiainen ja närhi. Myös pohjanlepakkoa on alueella tavattu. Luontoselvitysten mukaan alueen itäosassa on potentiaalisia liito-oravakohteita.

MIELIPIDE

Alueen metsä, johon ei ole kajottu luultavasti vuosikymmeniin, on luontonsa monimuotoisuuden puolesta erittäin harvinainen nykyisen Järvenpään alueella. Tällainen metsä alkaa olla harvinaisuus myös koko Keski-Uudenmaan alueella.

Mielestämme olisi hyvä, jos MU-aluetta voitaisiin hiukan laajentaa siten, että se rajattaisiin nykyiseen tukiaseman mastolle menevään metsätiehen. Koko MU- ja MY-alueelle olisi lisättävä kaavamerkintä, joka suojelisi metsää ja muuta luontoa liian rajuilta hoitotoimenpiteiltä. Vähintään luo-merkinnän tulisi koskea koko metsäaluetta. Mieluimmin metsäalue olisi suojeltava sl -merkinnällä ja jätettävä kehittymään ns. vanhaksi metsäksi, jolla tiellä se jo hyvää vauhtia on. Metsäasiantuntijat ovat viime aikoina esittäneet mediassa kasvavan huolensa metsien eliö- ja kasvilajiston hupenemisesta niiden elinympäristöjen köyhtyessä tai kokonaan hävitessä.

 

Yhteyshenkilö

Heta Rinta-Pollari, pj

p. 040 705 7278

hetarp@live.com

 

Järvenpään ympäristöyhdistys ry:n puolesta 

Heta Rinta-Pollari

Irja Paloheimo