Sijainti: Pääsivu / Kannanotot-Ställningstaganden

Kannanotot - Ställningstaganden

Yhdistyksen omat lausunnot ja kannanotot - Föreningens egna utlåtanden och ställningstaganden:

- Mielipide Vaasa 100k luontoliikuntaverkostosta (23.5.2024)

- Lausunto Alkulan asemakaavan (nro 1127) luonnoksesta (23.2.2024)

- Mielipide Kuulahdenkadun asemakaavan (ak 1103) muutoksen luonnoksesta (12.1.2024)

- Mielipide Pappilanmäen laajennuksen asemakaavan (nro 1128) luonnoksesta (29.11.2023)

- Mielipide Helsingby-Tuovilan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (30.8.2023)

Mielipide Vaasan yleiskaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (30.6.2023)

- Mielipide Pappilanmäen laajennuksen asemakaavan (kaava nro 1128) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (22.5.2023)

- Mielipide Alkulan alueen asemakaavan (nro 1127) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (12.4.2023)

- Muistutus Haapaniemen urheilualueen asemakaavaehdotuksesta (4.11.2022)

- Mielipide Gerbyn rinteen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (11.10.2022)

- Muutoksenhaku Bölen Kotimetsä 2 -asemakaavasta (23.3.2022)

- Anmärkning om detaljplan över Hemskog 2, justerat förslag (7.11.2021)

- Tutkintapyyntö: Vaasan kaupungin suorittamat maankäyttö- ja rakennuslain
säännösten vastaiset metsänkäsittelytoimet Pilvilammen alueella
(20.6.2021)

- Esitys luonnonsuojelulain 57 §:n mukaisten pakkokeinojen käynnistämiseksi (27.5.2021)

- Selvityspyyntö yleiskaavan SL-alueella Pilvilammella tehdystä metsänkäsittelytoimenpiteestä (20.5.2021)

- Muistutus Granholmsbacken II asemakaavan muutosehdotuksesta (1.3.2021)

- Mielipide Vaskiluodon metsän yleissuunnitelmasta (7.12.2020)

- Mielipide Laajametsän suurteollisuusalueen tarkistuksen asemakaaluonnoksesta (3.12.2020)

- Åsikt om detaljplan över Hemskog 2, program för deltagande och bedömning (19.11.2020)

- Vastine Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntoon ja Vaasan kaupunginhallituksen selitykseen koskien Vaasan ympäristöseura Vasa miljöförening r.y.:n valitusta ELY-keskuksen päätöksestä 20.2.2020 dnro EPOELY/1323/2019 (9.11.2020)

- Vastine Vaasan kaupungin lausuntoon Vaasan ympäristöseuran Vaasan kaupunginvaltuuston päätöksestä 4.5.2020 § 21 (Yhdystien ja Moottoritien liikennejärjestelyt -asemakaava AK 1065) tekemän valituksen johdosta (26.10.2020)

- Mielipide Laajametsän suurteollisuusalueen asemakaavan tarkistuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (22.10.2020)

- Aloite Aila-myrskyn tuhojen hyödyntämisestä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi (24.9.2020)

- Muutoksenhaku Yhdistystien ja Moottoritien liikennejärjestelyt -asemakaavasta (15.6.2020)

- Muutoksenhaku Yhdystien ja Moottoritien liikennejärjestelyjä ohjaavaan asemakaavaan nro 1065 liittyvästä poikkeamispäätöksestä (20.3.2020)

- Anmärkning om förslaget till Österbottens landskapsplan 2040 (31.1.2020)

- Åsikt om rekreationsområdesplanen för Forskärr (2.1.2020)

- Mielipide Vaskiluodon osayleiskaavan luonnoksesta (5.9.2019)

- Huomioita Vaasan metsäsuunnitelmasta 2020-2030 (9.5.2019)

- Aloite vuorovaikutuksen järjestämisestä ja luonto- ja virkistysarvojen huomioinnista Vaasan kaupungin metsäsuunnitelman laadinnassa (4.3.2019)

- Muistutus Kirkkosaaren virkistyskäyttö- ja maisemanhoitosuunnitelmasta (27.3.2019)

- Muistutus Liisanlehdon asemakaavaehdotuksesta (18.1.2019)

- Aloite Aapeli-myrskyn tuhojen hallitusta hyödyntämisestä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi (8.1.2019)

- Mielipide Vaskiluodon osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (7.12.2018)

- Muistutus Laajametsän osayleiskaavaehdotuksesta (31.8.2018)

- Muistutus Laajametsän suurteollisuusalueen asemakaavaehdotuksesta (31.8.2018)

- Åsikt om rekreationsplanen för Öjbergets rekreationsanvändning (31.8.2018)

- Vetoomus Vaasan Lammassaaren metsien hankintasopimuksen purkamiseksi (12.6.2018)

- Aloite hakkuiden jäädyttämiseksi (Gerbyn Lammassaari) (15.5.2018)

- Muistutus Rönnskäretin maisematyölupahakemuksesta (19.4.2018)

- Mielipide Laajametsän suurteollisuusalueen asemakaavan luonnoksesta (9.3.2018)

- Mielipide Vaasan-Mustasaaren akkutehdashankkeen YVA-ohjelmasta (8.2.2018)

- Mielipide Laajametsän osayleiskaavan luonnoksesta (7.2.2018)

- Mielipide Granholmsbackenin osayleiskaavan tarkistamisesta sekä Granholmsbacken II –asemakaavaluonnoksesta (7.2.2018)

- Mielipide Laajametsän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (11.8.2017)

- Muistutus Keskustan osayleiskaavaehdotuksesta (7.7.2017)

- Mielipide Granholmsbackenin osayleiskaavatarkistuksen ja asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmista (6.7.2017)

- Mielipide Karperö-Singsby osayleiskaavan kaavaluonnoksesta (27.6.2017)

- Åsikt om Smalinfjärdens utvecklingsplan (20.6.2017)

- Mielipide Länsiniitty II -asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (16.6.2017)

- Valitus Laajametsä II -asemakaavan hyväksymispäätöksestä (3.5.2017)

- Vasa miljöförenings åsikt gällande Vasa hamnvägs miljökonsekvensrapport (14.3.2017)

- Vasa miljöförenings anmärkning gällande Långskogen II detaljplaneförslag (16.1.2017)

- Vaasan ympäristöseuran mielipide Karperö-Singsby osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (30.11.2016)

- Åsikt om utkastet till delgeneralplan för Märkenkall vindkraftpark (2.7.2015)

 

 

Linkki Pohjanmaan piirin kannanottoihin ja lausuntoihin