Sijainti: Pääsivu / Kannanotot-Ställningstaganden

Kannanotot - Ställningstaganden

Yhdistyksen omat lausunnot ja kannanotot - Föreningens egna utlåtanden och ställningstaganden:

- Aloite Aila-myrskyn tuhojen hyödyntämisestä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi (24.9.2020)

- Muutoksenhaku Yhdistystien ja Moottoritien liikennejärjestelyt -asemakaavasta (15.6.2020)

- Muutoksenhaku Yhdystien ja Moottoritien liikennejärjestelyjä ohjaavaan
asemakaavaan nro 1065 liittyvästä poikkeamispäätöksestä (20.3.2020)

- Anmärkning om förslaget till Österbottens landskapsplan 2040 (31.1.2020)

- Mielipide Vaskiluodon osayleiskaavan luonnoksesta (5.9.2019)

- Huomioita Vaasan metsäsuunnitelmasta 2020-2030 (9.5.2019)

- Aloite vuorovaikutuksen järjestämisestä ja luonto- ja virkistysarvojen huomioinnista Vaasan kaupungin metsäsuunnitelman laadinnassa (4.3.2019)

- Muistutus Kirkkosaaren virkistyskäyttö- ja maisemanhoitosuunnitelmasta (27.3.2019)

- Muistutus Liisanlehdon asemakaavaehdotuksesta (18.1.2019)

- Aloite Aapeli-myrskyn tuhojen hallitusta hyödyntämisestä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi (8.1.2019)

- Mielipide Vaskiluodon osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (7.12.2018)

- Muistutus Laajametsän osayleiskaavaehdotuksesta (31.8.2018)

- Muistutus Laajametsän suurteollisuusalueen asemakaavaehdotuksesta (31.8.2018)

- Åsikt om rekreationsplanen för Öjbergets rekreationsanvändning (31.8.2018)

- Vetoomus Vaasan Lammassaaren metsien hankintasopimuksen purkamiseksi (12.6.2018)

- Aloite hakkuiden jäädyttämiseksi (Gerbyn Lammassaari) (15.5.2018)

- Muistutus Rönnskäretin maisematyölupahakemuksesta (19.4.2018)

- Mielipide Laajametsän suurteollisuusalueen asemakaavan luonnoksesta (9.3.2018)

- Mielipide Vaasan-Mustasaaren akkutehdashankkeen YVA-ohjelmasta (8.2.2018)

- Mielipide Laajametsän osayleiskaavan luonnoksesta (7.2.2018)

- Mielipide Granholmsbackenin osayleiskaavan tarkistamisesta sekä Granholmsbacken II –asemakaavaluonnoksesta (7.2.2018)

- Mielipide Laajametsän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (11.8.2017)

- Muistutus Keskustan osayleiskaavaehdotuksesta (7.7.2017)

- Mielipide Granholmsbackenin osayleiskaavatarkistuksen ja asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmista (6.7.2017)

- Mielipide Karperö-Singsby osayleiskaavan kaavaluonnoksesta (27.6.2017)

- Åsikt om Smalinfjärdens utvecklingsplan (20.6.2017)

- Mielipide Länsiniitty II -asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (16.6.2017)

- Valitus Laajametsä II -asemakaavan hyväksymispäätöksestä (3.5.2017)

- Vasa miljöförenings åsikt gällande Vasa hamnvägs miljökonsekvensrapport (14.3.2017)

- Vasa miljöförenings anmärkning gällande Långskogen II detaljplaneförslag (16.1.2017)

- Vaasan ympäristöseuran mielipide Karperö-Singsby osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (30.11.2016)

- Åsikt om utkastet till delgeneralplan för Märkenkall vindkraftpark (2.7.2015)

 

 

Linkki Pohjanmaan piirin kannanottoihin ja lausuntoihin