Sijainti: Pääsivu / Yhdistys-Föreningen / Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2019

Ympäristöseuran toimintaan sisältyy:

Luonnon- ja asuinympäristön suojeluun tähtäävät toimenpiteet
Kestävämpään kehitykseen tähtäävien elämäntapojen edistäminen
Luonto- ja kulttuurimaisemaretkien järjestäminen

 

Toimintakauden 2019 tehtävät:

Seurataan maankäytön suunnittelua Vaasassa ja Mustasaaressa ja otetaan tarvittaessa kantaa luontoa ja rakentamatonta/ rakennettua ympäristöä muuttaviin hankkeisiin.Tehdään suojeluesityksiä luonnonsuojelun kannalta arvokkaista kohteista. Erityisesti toimintakauden 2019 aikana jatketaan pyrkimyksiä saada Vaasan Mustikkamaa suojeluun.Seurataan Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman valmistelua ja otetaan siihen kantaa. Tehdään myös uusia ilmastoavauksia ja pidetään ilmastonmuutoskeskustelua yllä mediassa.Osallistutaan luonto lainassa -viikkoon helmikuussa. Järjestetään pääkirjastolla pönttötalkoot tai vastaava yleisötapahtuma. Aktivoidutaan valtakunnallisina teemapäivinä. Tällaisia ovat esim. Nuukuusviikko keväällä, Suomen luonnon päivä elokuussa, Autoton päivä syyskuussa, Hiljan päivä lokakuussa sekä Älä osta mitään -päivä marraskuussa. Vuosikokousten yhteydessä järjestetään kiinnostavasta tärkeästä aiheesta alustus ja keskustelu. Luentoja, elokuva- ja keskusteluiltoja kiinnostavista aiheista (esim. degrowth) järjestetään myös sääntömääräisten kokousten ulkopuolella. Osallistutaan Mahdollisuuksien torille toukokuussa ja Maailman päivään lokakuussa. Harjoitetaan ympäristökasvatustoimintaa, mm. järjestetään lapsille, nuorille ja perheille luonnon tuntemusta ja arvostusta kohottavia leirejä yhdessä Luonto-Liiton Pohjanmaan piirin kanssa. Järjestetään villivihanneskurssi toukokuussa. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan ympäristöön liittyviä talkoita, esim. linnunpönttötalkoita ja vieraslajien kitkemistä yhteistyössä kaupungin ja asukasyhdistysten kanssa. Seurataan Vaasan metsäsuunnitelman laadintaa ja valmistaudutaan kommentoimaan sitä.

 

Seuran retkitoiminta

Retket kaikkina vuodenaikoina ovat aina olleet seuran toiminnan kulmakivenä. Retkien merkitys ja vaikuttavuus yksilötasolla on iso. Retkillä on myös mahdollista saada uusia jäseniä mukaan toimintaan. Retkiä pyritään järjestämään myös yhteistyössä eri tahojen kanssa. Ympäristöseuran retket ovat kaikille avoimia. Maksullisilta retkiltä peritään kuitenkin jäseniltä alhaisempi osallistumismaksu kuin ei-jäseniltä.

 

Vuonna 2019  järjestetään seuraavia retkiä:

• Retkiä lähiluontoon erityisesti lapsiperheille
• Veneretki tai retriittiretki saaristoon elokuussa
• Sieniretki syksyllä
• Retki Luonnonperintösäätiön hankkimalle Heininevalle (Alajärvi)

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään muitakin retkiä. 

Vuoden 2019 aikana osallistutaan mahdollisille muiden lähiseudun luonnonsuojeluyhdistysten tai luonnonsuojelupiirin järjestämille retkille ja tiedotetaan niistä omalle jäsenistölle. Tarvittaessa järjestetään yhteiskuljetus. Tiedotetaan myös Ympäristöseuran retkistä muille luonnonsuojeluyhdistyksille. Lisätään yhteistyötä.


Tiedottaminen ja jäsenhankinta

Jäsenille lähetetään paperinen jäsenkirje kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Lisäksi lähetetään useammin tiedotteita sähköpostitse niille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet. Kaikki nämä tiedotteet julkaistaan myös seuran internet-sivuilla www.sll.fi/vaasa, jotka päivitetään. Tiedot retkistä ja tapahtumista lähetetään myös Finlands Natur - sekä Luonnonsuojelija-jäsenlehtiin sekä pääasiassa myös paikallisiin tiedotusvälineisiin.

Lisätään Facebookin osuutta tiedotuksessa ja käytetään Facebook-markkinointia.

Pyritään saamaan juttuja paikallisiin tiedotusvälineisiin. Aiheina voivat olla esim. paikalliset ympäristömuutokset, paikallinen luonto yleensä, yhdistyksen toiminta, retket, elämäntapavalistus jne. Myös mielipidekirjoituksia lehtiin laaditaan ajankohtaisista asioista.

Jäsenhankintaa tehostetaan. Otetaan retkille ja tapahtumiin mukaan jäsenlehtiä ja -kaavakkeita. Näkyvyys tiedotusvälineissä ja tapahtumissa sekä retket ovat hyviä kanavia tunnettavuuden lisäämiseksi ja uusien jäsenien saamiseksi.