Sijainti: Pääsivu / Yhdistys-Föreningen / Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2021

Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening r.y.
TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Ympäristöseuran toimintaan sisältyy:
Luonnon- ja asuinympäristön suojeluun tähtäävät toimenpiteet
Kestävämpään kehitykseen tähtäävien elämäntapojen edistäminen
Luonto- ja kulttuurimaisemaretkien järjestäminen
Toimintakauden 2021 tehtävät:
1) Seurataan maankäytön suunnittelua Vaasassa ja Mustasaaressa ja otetaan tarvittaessa
kantaa luontoa ja rakentamatonta/rakennettua ympäristöä muuttaviin hankkeisiin, etenkin
Vaasan Metsäsuunnitelmaan 2020-2030.
2) Tehdään suojeluesityksiä luonnonsuojelun kannalta arvokkaista kohteista.
3) Edistetään ilmastonmuutoksen torjuntaa ja kestävää resurssien käyttöä, esim. seurataan
Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman toteutusta ja otetaan siihen kantaa.
4) Osallistutaan Luonto lainassa -viikkoon helmikuussa Sll:n valtakunnallisella vesiteemalla.
5) Aktivoidutaan valtakunnallisina teemapäivinä. Tällaisia ovat esim. Nuukuusviikko keväällä,
Suomen luonnon päivä elokuussa, Auton vapaapäivä syyskuussa, Hiljan päivä lokakuussa
sekä Älä osta mitään -päivä marraskuussa.
6) Vuosikokousten yhteydessä järjestetään kiinnostavasta tärkeästä aiheesta alustus ja
keskustelu. Luentoja, elokuva- ja keskusteluiltoja kiinnostavista aiheista järjestetään myös
sääntömääräisten kokousten ulkopuolella.
7) Osallistutaan Mahdollisuuksien torille toukokuussa ja Maailman Päivään lokakuussa.
8) Harjoitetaan ympäristökasvatustoimintaa, mm. järjestetään lapsille, nuorille ja perheille
luonnon tuntemusta ja arvostusta kohottavia tapahtumia yhdessä Luonto-Liitto Pohjanmaan
kanssa.
9) Järjestetään mahdollisuuksien mukaan ympäristöön liittyviä talkoita, esim.vieraslajien kitkemistä yhteistyössä kaupungin ja eri yhdistysten kanssa.
Seuran retkitoiminta
Retket kaikkina vuodenaikoina ovat aina olleet seuran toiminnan kulmakivenä. Retkien merkitys ja vaikuttavuus yksilötasolla on iso. Retkillä on myös mahdollista saada uusia jäseniä mukaan toimintaan.
Retkiä pyritään järjestämään myös yhteistyössä eri tahojen kanssa. Ympäristöseuran retket ovat kaikille avoimia. Maksullisilta retkiltä peritään kuitenkin jäseniltä alhaisempi osallistumismaksu kuin ei-jäseniltä.
Vuonna 2021 järjestetään seuraavia retkiä:
• Retkiä lähiluontoon erityisesti lapsiperheille
Mahdollisuuksien mukaan järjestetään muitakin retkiä, koronatilanne huomioon ottaen.
Vuoden 2021 aikana osallistutaan mahdollisille muiden lähiseudun luonnonsuojeluyhdistysten tai luonnonsuojelupiirin järjestämille retkille ja tiedotetaan niistä omalle jäsenistölle. Tarvittaessa järjestetään yhteiskuljetus. Tiedotetaan myös Ympäristöseuran retkistä muille luonnonsuojeluyhdistyksille. Lisätään yhteistyötä.
Tiedottaminen ja jäsenhankinta
Jäsenille lähetetään paperinen jäsenkirje 1-2 krt vuodessa. Lisäksi lähetetään useammin tiedotteita sähköpostitse niille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet.
Seuran internet-sivut www.sll.fi/vaasa päivitetään säännöllisesti tapahtumatiedoilla ja seuran kannanotoilla.

Nettisivujen uudistamistyö jatkuu. Tiedot retkistä ja tapahtumista lähetetään myös Luonnonsuojelija-jäsenlehteen sekä pääasiassa
myös paikallisiin tiedotusvälineisiin. Lisätään Facebookin osuutta tiedotuksessa ja
käytetään Facebook-markkinointia. Pyritään saamaan juttuja paikallisiin tiedotusvälineisiin. Aiheina voivat olla esim. paikalliset ympäristömuutokset, paikallinen luonto yleensä, yhdistyksen toiminta, retket, elämäntapavalistus jne. Myös mielipidekirjoituksia lehtiin laaditaan ajankohtaisista asioista. Jäsenhankintaa tehostetaan. Otetaan retkille ja tapahtumiin mukaan jäsenlehtiä ja -kaavakkeita. Näkyvyys tiedotusvälineissä ja tapahtumissa sekä retket ovat hyviä kanavia tunnettavuuden lisäämiseksi ja uusien jäsenien saamiseksi.