Sijainti: Pääsivu / Yhdistys-Föreningen

Yhdistys

Ollinmarjat_Anna_Swanljung

Vaasan ympäristöseura on Suomen luonnonsuojeluliiton sekä Natur och Miljön paikallisyhdistys.

Yhdistyksemme tavoitteena on lisätä luontoharrastusta ja lähiluonnon tuntemusta sekä edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Vaasan ja Mustasaaren alueilla.

Järjestämme kaikille avoimia luonto- ja kulttuuriympäristöretkiä, tapahtumia ja yleisötilaisuuksia.

Yhdistyksen hallitukseen kannattaa ottaa yhteyttä ajankohtaisissa luonnonsuojeluasioissa.

Yhdistyksellä on noin 400 henkilöjäsentä. Jokainen luonnosta, ympäristöasioista, luonnonharrastuksesta, luonnonsuojelusta tai rakennetun ympäristön suojelusta kiinnostunut on lämpimästi tervetullut joukkoomme.

Yhdistyksen jäsenyys on helppo tapa vaikuttaa oman kotiseudun ympäristöön ja luonnon tilaan ja tutustua muihin luonnosta ja ympäristöstä kiinnostuneisiin ihmisiin.

Yhdessä voimme vaikuttaa asioihin luonnon puolesta! Tervetuloa mukaan toimintaan!


Föreningen

Vasa miljöförening är både Finlands naturskyddsförbunds och Natur och Miljös lokala förening.

Syftet med vår förening är att öka naturintresset och kunskapen om närmiljön, samt att främja natur- och miljöskyddet i Vasa och Korsholm.

Vi ordnar natur- och kulturutflykter, evenemang och offentliga tillställningar som är öppna för alla.

Det lönar sig att ta kontakt med föreningens styrelse gällande aktuella naturskyddsärenden.

Föreningen har cirka 400 personmedlemmar. Alla som är intresserad av naturen, miljöfrågor, naturaktiviteter, naturskydd eller skyddet av den bebyggda kulturmiljön är varmt välkommen med i vår förening.

Genom att vara medlem i föreningen kan man på ett enkelt sätt påverka miljön och naturens tillstånd i sina egna hemtrakter och bekanta sig med andra människor som är intresserade av natur och miljö.

Tillsammans kan vi påverka för naturens skull! Välkommen med i verksamheten!