Sijainti: Pääsivu / Vaasan yleiskaava 2040

Vaasan yleiskaava 2040

Vaasassa on käynnissä yleiskaavan päivitystyö. Tuleva Vaasan yleiskaava 2040 kattaa koko Vaasan, mukaan lukien saariston ja Vähänkyrön. Yleiskaava ohjaa kaupungin maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Sen päivitys merkitsee sekä uusia uhkakuvia Vaasan alueen luonnolle että mahdollisuuksia edistää luonnonsuojelua ja kestävää kaupunkisuunnittelua.

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä alkukesästä 2023, jolloin Vaasan ympäristöseura, Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ja Vaasan Sieniyhdistys jättivät siitä yhteisen mielipiteen. Maaliskuussa 2024 kahdeksan yhdistystä jättivät yhteisen esityksen tiettyjen arvokkaiden luontoalueiden huomioimisesta yleiskaavassa. Seuraava vaihe, kaavaluonnos, valmistuu aikaisintaan vuonna 2025.

Vaasan yleiskaavasta 2040, sen päätavoitteista, vaiheista ja aikataulusta, löytyy lisätietoa Vaasan kaupungin nettisivuilta. 

Vaasan ympäristöseuran omat tavoitteet yleiskaavaprosessissa ovat seuraavat:

  • Suojeluverkoston kehittäminen ja luonnonsuojeluun varattujen alueiden määrän huomattava lisääminen. 
  • Kaupungin omistamien retkeilyalueiden (Pilvilampi, Öjberget, osa Öjenistä) nykyisten MU-alueiden muuttaminen VR- tai SL-alueiksi.
  • Metsärakentamisen vähentäminen
  • Nykyisen yleiskaavan (toteuttamattomien) rakentamisvarausten poistaminen arvokkailta luontoalueilta.

Vaasan ympäristöseura on vuonna 2023 saanut rahoitusta Vaasan Aktia-säätiöltä ja Suomen luonnonsuojeluliitolta projektiin liittyen Vaasan yleiskaavan päivitykseen. Projektissa on muun muassa kartoitettu Vaasan arvokkaiden metsäalueiden huomionarvoista lajistoa ja työstetty uusia suojeluesityksiä kaavatyön pohjaksi. Lajihavainnot on tallennettu Suomen Lajitietokeskuksen avoimeen laji.fi -portaaliin.

Vaasan ympäristöseuran yhdessä muiden järjestöjen kanssa laatimat kannanotot ja esitykset yleiskaavaan 2040 liittyen.

 

Esitys tiettyjen arvokkaiden luontoalueiden huomioimisesta Vaasan yleiskaavassa 2040 (27.3.2024)

 

Mielipide Vaasan yleiskaava 2040:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (30.6.2023)