Sijainti: Pääsivu / Suojellaan Pilvilampi

Suojellaan Pilvilampi

Vaasan ympäristöseura on 9.4.2024 laittanut vireille kuntalaisaloitteen Pilvilammen retkeilyalueen metsien suojelu ja ennallistaminen ja siihen kerätään kevään aikana allekirjoituksia vaasalaisilta ja Pilvilammen retkeilyalueen käyttäjiltä. Kuntalaisaloite koskee Pilvilammen metsien suojelua ja ennallistamista kompensaationa GigaVaasa-akkutehdasalueen rakentamisen tieltä hävitetyistä luontoarvoista.

Vaasan kaupungin omistama Pilvilammen retkeilyalue on erittäin merkittävä vanhojen kangasmetsien keskittymä. Alueelta löytyy lisäksi suoluontoa, mitä ennallistamisen kautta on mahdollista palauttaa luonnontilaan. Pilvilampi on Vaasan monipuolisin ja kenties eniten käytetty retkeilyalue. Aluetta käyttävät myös lähikuntien asukkaat ja paikkakunnalla vierailevat kävijät. Alueen suojelun ja ennallistamisen kautta voidaan alueen arvoa virkistyksen ja luontomatkailun kohteena edelleen kasvattaa.

GigaVaasa on Vaasan Laajametsässä sijaitseva suurteollisuusalue, joka on varattu tulevaisuuden akkuteollisuudelle. Sen rakentamisen tieltä hävitettävä metsäalue Vaasan kaupungin mailla on kokonaisuudessaan noin 300 hehtaarin suuruinen. Suuri osa hakkuista on jo toteutettu ilman varmuutta akkutehdastoimijoista. Metsäisten elinympäristöjen laaja hävitys ja pirstaloituminen vaarantaa alueen luonnonvaraisten lajien selviytymisen. Luontoa on heikennetty ilman kompensoivia toimia toisaalla luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Kaupunki ei ole esimerkiksi toteuttanut yhtäkään yleiskaavan 2030 suojeluvarauksista.

- GigaVaasa-alueen rakentamisen aiheuttaman luonnon heikkenemisen hyvitys reilulla ja näyttävällä suojelupäätöksellä nostaisi Vaasan kaupungin imagoa luontoystävällisenä kaupunkina. Pilvilammen retkeilyalue on oivallinen kohde, missä luonnon monimuotoisuutta voidaan vahvistaa, toteaa kuntalaisaloitetta työstänyt Anna-Lena Starck.

Vaasan kaupunki on omassa strategiassaan sitoutunut vahvistamaan viheralueiden monimuotoisuutta. Yhtälailla päätöksentekoa ohjaavat maakunnalliset, kansalliset sekä kansainväliset sitoumukset luontokadon pysäyttämiseksi.
Kuntalaisaloitteeseen voivat osallistua kaikki vaasalaiset sekä Pilvilammen retkeilyalueen käyttäjät riippumatta kotikunnasta. Aloitteen voi allekirjoittaa kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Allekirjoituksia kerätään myös Vaasan ympäristöseuran järjestämissä tapahtumissa.

Pilvilammen Teemapolulla on kevään ajan tarjolla tietoa Pilvilammen retkeilyalueen arvokkaista luontokohteista osana kampanjaa #suojellaanpilvilampi.

Linkki kuntalaisaloitteeseen: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/36524