Sijainti: Pääsivu / Vaasan metsäsuunnitelma 2020-2030

Vaasan metsäsuunnitelma 2020-2030

Vaasan kaupunki uusii metsäsuunnitelmansa vuosien 2019-2021 aikana. Metsäsuuunnitelma 2020-2030 koskee kaikki kaupungin omistamia metsiä Vaasassa ja Vähäkyrössä - yhteensä noin 4000 hehtaaria. Tähän lukuun mahtuu mm. Pilvilammen ja Öjbergetin retkeilyalueet, Vaskiluodon, Mustikkamaan, Ämmämäen, Storbergetin ja Bölenmetsän virkistysalueet, isoja metsäpalstoja Öjenissä, sekä joukko kaupunginosapuistoja ja vähemmän tunnettuja metsäalueita.

Vaasan kaupunki on Pohjanmaan suurimpia metsänomistaja. Kaupungin metsäsuunnitelmalla on suuria ja kauaskantoisia vaikutuksia Vaasan luontomaisemaan, luonnon monimuotoisuuteen, virkistykseen ja kaupungin mahdollisuuksiin saavuttaa hiilineutraalius 2020-luvulla.

Vaasan ympäristöseura varautuu kommentoimaan metsäsuunnitelmaa, kun se asetetaan kesällä 2022 julkisesti nähtäville. Toivomme, että mahdollisimman monet vaasalaiset osallistuvat silloin keskusteluun yhteisten metsiemme hoidosta ja jättävät omat mielipiteensä suunnitelmasta. Seuraa meidän Facebook-sivua niin saat ajankohtaista tietoa metsäsuunnitelmasta.


Vaasan ympäristöseuran yhdessä muiden järjestöjen kanssa laatimat kannanotot ja esitykset metsäsuunnitelmaan liittyen.

Järjestömielipide Vaasan metsäsuunnitelman 2020-2030 luonnoksesta (31.8.2022)

Aloite METSO-suojelun selvittämisestä Vaasan metsäsuunnitelman laadinnan yhteydessä (25.1.2021)

Vetoomus laadukkaan vuorovaikutuksen ja luonto- ja virkistysarvojen huomioimiseksi Vaasan kaupungin metsäsuunnitelmassa 2020-2030 (19.10.2020)

Vaasan metsäsuunnitelman 2020-2030 arvometsäesitys (22.8.2019)

Vaasan metsäsuunnitelman 2020-2030 arvometsäesityksen karttaliite (22.8.2019)

Luontojärjestöjen esitelmä kaupungin järjestämässä osallistamiskokouksessa (9.5.2019)

Aloite vuorovaikutuksen järjestämisestä ja luonto- ja virkistysarvojen huomioinnista Vaasan kaupungin metsäsuunnitelman laadinnassa (5.3.2019)

 

Kyrön Seudun Luonnonsuojelusuojeluyhdistys ry:n hoitoesitys kaupungin metsistä Vähäkyrön alueella

Vaasan kaupungin metsässuunnitelma 2020-2030 - Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n hoitoesitys Vähäkyrön alueen metsistä (10.8.2019)

Täydennys Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n 10.8.2019 Vaasan kaupungille antamaan hoitoesitykseen Vähänkyrön alueen
metsistä
(25.10.2019)

 

Kaupungin tuottama materiaali:

Vaasan metsäsuunnitelmaluonnos 2020-2030 on nähtävillä 13.6.-31.8.2022 kaupungin nettisivuilla

Vaasan metsäsuunnitelma 2020-2030, Projektisuunnitelma (2019)

 

Mitä sinä voit tehdä?

  • Varaudu jättämään mielipiteesi metsäsuunnitelmasta, kun se asetetaan kesällä 2022 julkisesti nähtäville.

  • Määritä itsellesi, mitkä kaupungin metsäalueet ovat sinulle tärkeitä. Perehdy mahdollisuuksien mukaan näiden alueiden luonto- ja virkistysarvoihin. Mieti, miten erilaiset hakkuut tai muut hoitotoimenpiteet vaikuttaisivat alueeseen.

  • Kerro metsäsuunnitelman merkityksestä ja vaikuttamismahdollisuuksista tutuille ja naapureille.

  • Ota yhteyttä oman kaupunkiosasi asukasyhdistykseen ja varmista, että se on tietoinen tulevasta metsäsuunnitelmasta ja pyydä, että se jättää siitä mielipiteen.
  • Perehdy kaupunkimetsänhoitoon erilaisten julkaisujen tai järjestömateriaalin avulla.

  • Kirjoita mielipidekirjoitus kaupungin metsänhoidosta tai metsäsuunnitelmasta paikallislehteen.

  • Ole yhteydessä kaupunkiympäristölautakunnan jäseniin. Heidän yhteystiedot löytyvät kaupungin nettisivuilta.

  • Tule mukaan Vaasan ympäristöseuran kokoukseen tai ota meihin yhteyttä, niin voimme antaa tapauskohtaista neuvontaa.