Sijainti: Pääsivu / UPM haluaa avohakata arvokkaan luonto- ja virkistysalueen Orivedellä

UPM haluaa avohakata arvokkaan luonto- ja virkistysalueen Orivedellä

Luontojärjestöt ja mökkiläiset vetoavat Punkaniemen alueen suojelemiseksi
UPM haluaa avohakata arvokkaan luonto- ja virkistysalueen Orivedellä

UPM:n leimikko Punkaniemen vanhassa metsässä. Kuva: Juho Kytömäki

Metsäyhtiö UPM suunnittelee tekevänsä yli 10 hehtaarin avohakkuut Pukala-järven rantamaisemiin Oriveden Punkaniemessä. Kyseessä on luonnonsuojelullisesti arvokas ja tärkeä virkistysalue, jonka suojelun puolesta luontojärjestöt ja mökkiläiset ovat vedonneet lukuisia kertoja vuodesta 2013 lähtien. Alue on UPM:n omistuksessa.

Punkaniemen alueella on vanhaa kuusivaltaista metsää, jossa elää useita uhanalaisia lajeja. Alueella on myös runsaasti ojittamattomia puustoisia soita ja luonnontilaisia pieniä lampia. Suot todettiin valtakunnallisesti arvokkaiksi soidensuojelun täydennysohjelmaan kartoituksissa ja ne otettiin ohjelman kohteeksi.

- Punkaniemessä ja lähialueella metsien, soiden, pienvesien ja rantojen luonnonarvot yhdistyvät poikkeuksellisen arvokkaaksi kokonaisuudeksi. Alueen suojelu osoittaisi, että UPM kantaa vastuuta luonnon monimuotoisuudesta lupaustensa mukaisesti. Koko alue sopisi suojeltavaksi METSO-ohjelmassa, sanoo Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin aluesihteeri Juho Kytömäki.

- Pirkanmaan ELY-keskuskin on ehdottanut UPM:lle alueen suojelua, mutta päätös on kokonaan UPM:n omissa käsissä, jatkaa Kytömäki.

Luonnonarvojen lisäksi Punkaniemellä on suuri merkitys myös maiseman ja virkistyskäytön vuoksi. Aivan alueen vieressä on useita mökkejä, ja mökkiläisille Punkaniemi on merkittävä lähivirkistysalue. Mökkiläiset ovat tarjoutuneet jopa ostamaan alueen tai ainakin maksamaan siitä, että metsä jäisi hakkaamatta, mutta tämä ei ole kelvannut UPM:lle.

- Punkaniemi on maisemallisesti hieno, luonnoltaan arvokas alue, jolla on suuri merkitys meille mökkiläisille hyvinvoinnin ja virkistyksen lähteenä. Ei voi kuin ihmetellä, miksi UPM ei ole valmis suojelemaan aluetta edes korvausta vastaan, sanoo suunnitellun hakkuualueen naapurissa mökkeilevä Tapio Ukkonen.

UPM on merkinnyt suunnittelemansa hakkuualueen maastoon hiljattain joulu-tammikuussa. Luontojärjestöt ja mökkiläiset ovat toistuvasti vedonneet yhtiöön, jotta hakkuista luovuttaisiin ja alue suojeltaisiin.

- Pyydämme edelleen, että UPM jättää Punkaniemen metsän hakkaamatta ja suojelee alueen. Yhtiö valittiin juuri maailman 50 vastuullisimman yrityksen joukkoon, mille Punkaniemen ja lähialueiden suojelu toisi hieman konkretiaa, huomauttaa Juho Kytömäki.

Luonnonsuojelupiirin ja mökkiläisten lisäksi Punkaniemen ja lähialueiden suojelun puolesta ovat vedonneet Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys, Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, Greenpeace ja Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys.

Lisätietoja:

Juho Kytömäki, p. 040 515 4557, pirkanmaa@sll.fi
Tapio Ukkonen, p. 040 511 7646 (lomamatkalla 12.2. asti, mikä voi rajoittaa yhteyden saantia)

- valokuvia Greenpeacen flickr-albumissa
 
- luontojärjestöjen suojelualoite 6.11.2013
 
- raportti maastokäynnistä 9.9.2013: Oriveden Punkaniemi ja lähialueet
 
- suojeluesitysalueen mahdollinen laajennus 11.12.2014

Blogi

Seuraa blogiamme!

Kolu - Kotouttavaa luonnonhoitoa