Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / 2014

2014

Kihniön Sarvinevan turpeenotto, valitus Vaasan hallinto-oikeudelle
Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle Vaskiluodon Voima Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta Kihniön Sarvinevan turpeenottoon (LSSAVI:n päätös 237/2013/1, dnro LSSAVI/478/04.08/2010)
Palaute Maakuntakaava 2040:n maankäyttövaihtoehdoista
140305_Karvian vesihanke täydennys muistutus.pdf
140318_muistutus_ELY_taimenen_alamitta.pdf
140310_valitus_VHO_hirvonsalmi.pdf
140508_tiedote_ruovesi.pdf
140319_lausunto_kangasala_jukolan_viesti.pdf
140331_ilmasto_ja_energiastrategia.pdf
140407_muistutus_lamminrahka.pdf
140407_muistutus_ojala.pdf
140516_vastine_sarvineva.pdf
140609_tiedote_kesakisa_taimen.pdf
luonnonkukkaretket_pirkanmaa.pdf
140611_tiedote_luonnonkukkien_paiva.pdf
140811_pukala_suojelualoite.pdf
Selitys KHO:lle (Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alue 1)
Selitys KHO:lle Ruoveden kunnan valituken johdosta (Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kumota Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 kaava)
vastine_dragon_mining
humppila_urjala_tuulivoimakaavaehdotus_lausunto
141013_tiedote_kaivostapahtuma.pdf
ilvesluvat_2014_taulukko
141114_ilvestiedote
Lausunto Punkalaitumen Isosuon tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Vetoomus soidensuojelun täydennysohjelman kiirehtimiseksi
Vetoomus soiden suojelutilanteen parantamiseksi Pirkanmaan maakuntakaavassa
Soidensuojeluohjelma toteutettava heti
Mielipide Tampereen Pärrinmaan asemakaavaluonnoksesta
Tiedote ja kutsu: Kynäjalava Vanajavedellä -selvitys julkaistaan Valkeakoskella 10.12.
Lausunto Sahalahden rantaosayleiskaavasta
Muistutus Suomen Maa ja Kivi Oy:n maa-aineslupahakemuksesta kallion louhintaan
Lausunto Natura-arvioinnista, kallion louhinnan vaikutus Pinsiön-Matalusjokeen ja Nokian Kaakkurijärviin
Punkaniemen suojeluesitysalueen mahdollinen laajennus