Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke

Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri on käynnistänyt luonnonhoitoa ja kotoutumista edistävän kehittämishankkeen. Kolu järjestää vapaa-ajantoimintaa turvapaikanhakijoille sekä oleskeluluvan ja Suomen kansalaisuuden saaneille maahanmuuttajille. Toiminta on arvokkaiden luontokohteiden hoitamista yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa. Yhdessä tekemällä tutuksi tulevat sekä luonto että erilaiset kulttuurit ja ihmiset!

 

Find calm in nature! 

The Kolu project is an enterprise of the Finnish Association for Nature Conservation (FANC) Pirkanmaa. The project reaches out to asylum seekers as well as immigrants who have already been granted a residence permit or Finnish citizenship. The name Kolu comes from Finnish and stands for integration through nature conservation: the project seeks to facilitate social integration by  providing opportunities to contribute to nature conservation work together with local communities.

FANC Pirkanmaa is now looking for partners to take the project further.

You can find the forthcoming events of The Kolu project in Facebook.

If we have piqued your interest, please get in touch!    

Sari Hämäläinen
Project Coordinator
sari.hamalainen(a)sll.fi
mobile: 040 930 4118

Hoidettavat luontokohteet

Hankkeessa hoidetaan arvokkaita luontokohteita, kuten perinnebiotooppeja ja uhanalaisten lajien esiintymiä sekä kulttuuriympäristöjä. Lisäksi luonnosta poistetaan haitallisia lajeja, kuten jättipalsamia ja lupiinia. Hankkeessa voidaan myös kehittää uuselinympäristöjen, kuten tienvarsien, kasvillisuutta.

Siitama ryhmäkuva_muokattu.jpg

Yhteistyökumppaneita haetaan

Etsimme nyt yhteistyötahoja toiminnan käynnistämiseen Pirkanmaan kunnissa. Yhteistyökumppaneiksi toivotaan monikulttuurisia organisaatioita, joiden kautta voidaan tavoittaa tänne muualta saapuneita henkilöitä. Yhtä tärkeitä kumppaneita ovat myös paikalliset yhdistykset ja yhteisöt, joita kiinnostaa luonnon monimuotoisuuden vaaliminen.

Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hanketta rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Toteuttamisessa hyödynnetään Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntemusta. Hanke toimii ajalla 1.1.2017–31.12.2018.

Kolu:n ajankohtaiset tapahtumat löytyvät hankkeen Facebook-sivulta.

Kysy rohkeasti lisää,

Sari Hämäläinen
Hankekoordinaattori
Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke
sari.hamalainen(a)sll.fi
040 930 4118

* * *

Median käyttöön vapaasti ladattavia kuvia täällä.
Free photos for media here.