Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / 2015

2015

Suojelualoite Siuron metsäkohteista
Siuron suojelualoite, liite 1: kartta
Siuron suojelualoite, liite 2: luonnonkuvaukset
Siuron suojelualoite, liite 3: kääväkkäät
Siuron suojelualoite, liite 4: huomionarvoiset sienilajit (Leena Hammar)
Siuron suojelualoite, liite 5: valokuvia
Tiedote: Siuron metsistä suojeluesitys
Vastaselitys VHO:lle, Hirvonsalmi
Muistutus Pärrinmaan asemakaavaehdotuksesta
Huomautus Destia Oy:n maa-aineslupahakemuksesta kiviainesten ottoon Sastamalan Iilivuorilta
Muistutus Rudus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta kallion louhintaan ja murskaukseen Lempäälän Sääksjärvellä
Valitus Tampereen Ojalan osayleiskaavasta
Valitus Kangasalan Lamminrahkan osayleiskaavasta
Muistutus Destia Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Sastamalan Iilivuorten louhinta ym.)
Asiantuntijalausunto liittyen Iilivuorten maa-ainesten ottoon (Jari Valkama)
Lausunto YM:n ja MMM:n liito-oravaohjeen luonnoksesta
Lausunto Punkalaitumen Isosuon tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksesta
Tiedote: Tampereen ja Kangasalan yhteinen metsälähiö jyräämässä luonnoltaan arvokkaan virkistysalueen
Valitus Humppilan Kaitasuon turpeenoton ympäristöluvasta
Mielipide vesienhoito- ja tulvariskien hallintasuunnitelmasta ja Pirkanmaan toimenpideohjelmasta
Pirkanmaalla 30 ehdokasta sitoutunut luonnon turvaamiseen
Vetoomus Urjalan ja Humppilan Kaitasuon suojelemiseksi
Ehdotus Kintulammin luonnonsuojelualueen ennallistamis- ja luonnonhoitosuunnitelmaksi
Tiedote: Villi vyöhyke ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ehdottavat ennallistamista tulevalle Kintulammin luonnonsuojelualueelle
Lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n luonnoksesta
Muistutus Dragon Mining Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Valkeakosken Kaapelinkulman kultakaivos)
Jari Natusen lausunto Dragon Mining Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Valkeakosken Kaapelinkulman kultakaivos)
Luonnonsuojelu osaksi jokaisen arkea
Selitys Tampereen kaupunginhallituksen lausuntoon (valitus Ojalan osayleiskaavasta)
Kommenttipuheenvuoro Tampereen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvityksen yleisötilaisuudessa
Lausunto Satakunnan 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Tiedote: Ympäristöpalkinto Heimo Tuomarlalle perinnemaisemien hyväksi tehdystä työstä
Ympäristöpalkinto 2015, kunniakirja
Selitys Kangasalan kunnanhallituksen lausuntoon (valitus Lamminrahkan osayleiskaavasta)
Valitus Sastamalan rakennuslautakunnan päätöksestä (maa-aineslupa Iilivuorten kalliokiviainestenottoon)
Valitus Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alueiden 2 ja 3 kaavoista
Valitus poikkeusluvasta suden tappamiseen Ruovedellä ja Virroilla
Muistutus NCC Roads Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksista kallion louhintaan ja murskaukseen Nokialla
Mielipide Hervantajärven asemakaavaluonnoksesta
Tiedote: Hervantajärven luonto- ja virkistysarvot säilytettävä
Tutkintapyyntö Hämeenkyrön Kanainsaaren ja Pappilanmäen hakkuista
Aloite kiviaineksen kulutuksen vähentämiseksi liukkaudentorjunnassa
Vastine Tavase Oy:n valitukseen
Huomautus maisematyölupahakemuksesta, Eräpyhän metsänhakkuut
Vastine Vaskiluodon Voima Oy:n valitukseen ym. (Kihniön Sarvinevan turpeenotto)
Vetoomus Oriveden Punkaniemen hakkuista luopumiseksi
Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle Humppilan Kaitasuon turpeenoton ympäristölupa-asiassa
Mielipide Hallilan täydennysrakentamista koskevan asemakaavan nro 8604 luonnokseen
Selitys Ruoveden kunnanhallituksen vastineen johdosta
Mielipide Toivion osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Lausunto alueellisen metsäohjelman 2016-2020 luonnoksesta
Vireillepano Oriveden kultakaivoksen toiminnan keskeyttämiseksi
Oriveden kultakaivoksen toimintta keskeytettävä välittömästi
Valitus poikkeusluvasta suden pyyntiin
Muistutus Monako FK:n ympäristölupahakemuksesta
Muistutus Sastamalan Autourheilijoiden ym. ympäristölupahakemuksesta