Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / 2012

2012

Myrskytuhoista voivat hyötyä sekä metsänomistajat että luonto
Kesäkisa: Missä on Pirkanmaan paras huussi?
Lausunto Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta
Muistutus NCC Roads Oy:n ympäristölupahakemuksesta (kallionlouhinta ym. Nokian Myllypurossa)
Mielipide Rudus Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, joka koskee louhintaa Lempäälän Sääksjärvellä
Muistutus Mäntän Myllyrantaan suunniteltujen vesijettien SM- ja PM-kilpailujen meluilmoituksesta ja vesiliikennelupahakemuksesta
Mielipide Tammervoiman hyötyvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
Muistutus Dragon Mining Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Oriveden kultakaivos)
Valitus Lempäälän lämpölaitoksen poikkeamisluvasta/suunnittelutarveratkaisusta
Muistutus NCC Roads Oy:n maa-aineshakemuksesta (Lahdentie 2076) Kangasalan Vehoniemellä. 2.8.2012
Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 7.2.2012 12/0071/2 dnro 02637/10/4112
Oriveden Kuivastenniemen pengertie muistutus 14.9.2012
Valitus Vuorokas kaivosvaraus 28.11.2012
Palaute Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelma 2012–2020 (Luonnos 23.4.2012)
Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Tavase Oy:lle myönnettyyn tutkimuslupaan Kangasalle
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta 17.12.2012
Pirkanmaan liiton antamaan vastineeseen
Ympäristöministeriölle vastaselitys Pirkanmaan liiton antamaan vastineeseen. Liikenne ja logistiikka kaava
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä koskien Hervantajärven osayleiskaavan hyväksymistä 21.09.2012
Tampereen kaupungille aloite tuulivoimasta. 24.5.2012
Tampereen kaupungin hallitukselle vetoomus Teiskon metsien säästämiseksi ja suojelemiseksi. 21.9.2012
Palaute Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmasta 2012-2020. 25.4.2012
Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Vapo Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta koskien turpeenottoa Urjalan Kaitasuolla. 30.1.2012
Ympäristöministeriölle aloite Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen yhdistämisestä. 30.7.2012
Pirkanmaan ELY-keskukselle lausunto vesiliikennelain mukaisesta asiasta. 2.4.2012
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle vastine riistakeskuksen lausuntoon. 2.5.2012
Tiedote METSO lentää Metson yläkertaan. 3.4.2012
Tiedote Tuotantolaitosten lannat ja puhdistamolietteet kasvava riski vesistöille. 3.5.2012
Tiedote Hyötyä ja hupia huussista
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaoston lausunnon ja Lempäälän Energia Oy:n selityksen johdosta. 5.9.2012
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 14.11.2012. (Sahalahden liito-oravarajaus) 5.12.2012
Vaasan hallinto-oikeudelle vastaselitys Vapo Oy:n ym. vastineisiin, jotka liittyvät valitukseemme Vapo Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta (turpeenotto Urjalan Kaitasuolta). 6.11.2012
Tiedote Tälläinen on Pirkanmaan paras huussi. 7.11.2012
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitus Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätöksestä 4.10.2012 (poikkeuslupa ilvesten kaatamiseen). 7.11.2012
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen täydennys valituksemme Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaoston päätöksestä 3.5.2012. (Lempäälän Energia Oy/Lempäälän kunta poikkeamislupa/suunnitelutarveratkaisu) 8.10.2012
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen täydennys valituksemme Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaoston päätöksestä 3.5.2012 (Lempäälän Energia Oy/Lempäälän kunta poikkeamislupa/suunnitelutarveratkaisu).8.10.2012
211112_Valkeakosken_kaivospiiri_valitus.pdf
Ympäristöministeriölle valitus Muutoksenhaku Pirkanmaan maakuntavaltuuston päätökseen 2.4.2012. (Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen hyväksyminen) 10.5.2012.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutuksen täydennys Tammervoiman ympäristölupahakemus. 10.10.2012.
Jämsän kaupungille muistutus Kuoreveden rantaosayleiskaavan ehdotuksesta. 11.9.2012.
Tiedote Hervannan ja Vuoreksen suojelun arvoiset metsät on kartoitettava tosissaan. 12.1.2012.
Ruoveden kunnalle lausunto Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alueiden 2 ja 3 kaavaehdotuksesta. 12.9.2012.
Mielipide​ maakuntakaava 2040:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 12.9.2012
Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 95/2012/2 (Tutkimuslupa Tavase Oy:lle Kangasalle: Pohjaveden imeytyskoetta koskeva tutkimuslupahakemus sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.) 12.12.2012.
Pirkanmaan ELY-keskukselle lausunto vesiliikennelain mukaisesta asiasta. 13.4.2012.
Pirkanmaan ELY-keskukselle lausunto vesiliikennelain mukaisesta asiasta. 13.4.2012.
Tiedote Luonnonkukkien päivänä 17.6.Pirkanmaalla lähdetään opastetuille kasviretkille. 13.6 2012.
Pirkanmaan ELY-keskukselle lausunto vesiliikennelain mukaisesta asiasta (PIRELY/494/07.01/2011). 14.2.2012.
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle valitus Suomen riistakeskus Pohjois-Hämeen ja Satakunnan myöntämistä metsästyslain 41 §:n mukaisista poikkeusluvista (ilvesten kaataminen). 15.2.2012.
Ruoveden kunnalle lausunto Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 kaavaehdotuksesta. 15.8.2012.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Tammervoima Oy:n ympäristölupahakemuksesta. 17.9.2012.
Tiedote Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin uusi puheenjohtaja: ”Ympäristörikoksia ei saa katsoa läpi sormien". 18.12.2012.
Mielipide Kasvu osoittanut mahdottomuutensa. 19.9.2012.
Mielipide​ Jätteenpolttolaitosta ajetaan salakähmäisesti. 19.9.2012.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus tiepenkereen rakentamisesta Hirvonsalmeen ja Orisalon Salmeen Mallasvedellä Pälkäneellä. 20.11.2012.
Tampereen kaupungille muistutus Iidesjärven osayleiskaavaehdotus. 20.12.2012.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Dragon Mining (Polar Mining) Oy:n ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta (28.4.2010). 21.3.2012.
Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston NCC Roads Oy:lle myöntämästä ympäristöluvasta (LSSAVI/438/04.08/2010), joka koskee kallion louhintaa, kiviaineksen murskausta, asfalttiasemaa sekä jätteiden käsittelytoimintaa Nokialla. 23.5.2012.
​Mielipide​ Valtateiden ja oikoradan sijasta lähijunia ja etätyötä. 23.10.2012.
Liite 2 Parkanon Ronokorven – Laasinkankaan luontoarvoista. 27.9.2012.
Kommentteja Pirkanmaan liiton tuulivoimaselvityksen väliaikaisista tuloksista. 27.9.2012.
Ylöjärven kaupungille lausunto Ideoita ja ehdotuksia Ylöjärven luonnonsuojeluohjelmaan. 28.6.2012.
Mielipide Tuulivoimaa suunniteltava taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi (Aamulehden mielipidesivulla 5.6.2012 otsikolla Tampereen tuulivoimapuistolle etsittävä uusi paikka.) 29.5.2012.
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaoston lausunnon ja Lempäälän Energia Oy:n selityksen johdosta.
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen täydennys (valituksemme Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaoston päätöksestä 3.5.2012 pidetyn kokouksen 57 §:ssä: Lempäälän Energia Oy / Lempäälän kunta (osin valtakirjalla) / poikkeamislupa / suunnittelutarveratkaisu, 2432/09/092/2011). 2.10.2012.
Pirkanmaan ELY-keskukselle kommentit vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä, työohjelmasta, ympäristöselostuksen laatimisesta ja sisällöstä. Sekä palautetta rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksista. 18.5.2012.
Ehdotus METSO-yhteistoimintaverkostoksi. Laajan ja yhtenäisen luonnonsuojelualueen kehittäminen Teiskoon. 27.3.2013.