Sijainti: Pääsivu / Kannanotot

Kannanotot


2018

 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 75/2018/2 (Tampereen Vaitinaron vesistötäyttö), yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:n kanssa. 9.11.2018 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle vastaselitys liittyen valitukseen Vapo Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta Karvian Hormanevan turpeenottoon, yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen ja SLL:n Pohjanmaan piirin kanssa. 5.11.2018 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle vastaselitys liittyen valitukseen Suomen Maa ja Kivi Oy:n ympäristö- ja maa-ainesluvasta kallion louhintaan ja murskaukseen Nokialla, yhdessä SLL:n Nokian yhdistyksen, Kyrön Luonnon ja Pirkanmaa lintutieteellisen yhdistyksen kanssa. 26.10.2018 (pdf)
 • Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaselitys liittyen valitukseen Pirkanmaan maakuntakaava 2040:stä (Tampereen Eteläpuisto), yhdessä Eläköön Eteläpuisto ry:n, Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen ja SLL:n Tampereen yhdistyksen kanssa. 26.10.2018 (pdf)
 • Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaostolle muistutus YIT Infra Oy:n ympäristölupahakemuksesta Kokonkallion louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan muuttamiseen, yhdessä SLL:n Tampereen yhdistyksen kanssa. 8.10.2018 (pdf)
 • Sisä-Suomen poliisille tutkintapyyntö metsänhakkuista Ylöjärven kaupungin virkistysmetsässä, niin sanotulla Haavistonkallion alueella, yhdessä SLL:n Ylöjärven yhdistyksen kanssa. 21.8.2018 (pdf)
 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle lausunto vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 2022-2027, yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen kanssa. 8.7.2018 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämästä luvasta pengertien rakentamiseksi Karhusalon saareen Mallasveden vesialueella Pälkäneellä, yhdessä SLL:n Pälkäneen seudun kanssa. 4.7.2018 (pdf)
 • Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituslupahakemus ja valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 23.5.2018 N:o 18/0191/2 (Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 hyväksyminen), yhdessä Eläköön Eteläpuisto ry:n, Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen ja SLL:n Tampereen yhdistyksen kanssa. 21.6.2018 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle mielipide Tampereen Sähkölaitos Oy:n Naistenlahden voimalaitoksen ympäristölupahakemuksesta, yhdessä SLL:n Tampereen yhdistyksen kanssa. 20.6.2018 (pdf)
 • Sisä-Suomen poliisille ja Pirkanmaan ELY-keskukselle tutkintapyyntö luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysten rikkomisesta Tampereella, yhdessä SLL:n Tampereen yhdistyksen kanssa. 15.6.2018 (pdf)
 • Tiedote: Kauppi-Niihama halutaan pitää metsänä ja yleisessä virkistyskäytössä - Adressin metsän puolesta allekirjoitti 7400 ihmistä, yhdessä SLL:n Tampereen yhdistyksen ja Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa. 12.6.2018 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä myöntää ympäristö- ja maa-aineslupa Suomen Maa ja Kivi Oy:lle kallion louhintaan ja murskaukseen kiinteistöille 536-402-1-88 Leukavahanmetsä ja 536-402-2-16 Heikkilänmetsä, yhdessä SLL:n Nokian yhdistyksen, Kyrön Luonnon ja Pirkanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen kanssa. 23.5.2018 (pdf)
  > Liite: Jyväskylän yliopiston professori Jouni Taskisen asiantuntijalausunto. (pdf)

 • Tiedote: Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite antaa suomalaisille tilaisuuden vaatia avohakkuista luopumista valtion metsissä - Pirkanmaan osalta kampanja käynnistyy Tampereen Keskustorilla klo 11. 17.5.2018 (pdf)
 • Tiedote: Maahanmuuttajat oppivat suomen kieltä luonnonhoitotapahtumissa. 18.4.2018 (pdf)
 • Adressi: Tampereen Kauppi-Niihaman metsä säästettävä luonnolle ja virkistyskäytölle. 16.4.2018 (adressit.com)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys liittyen valitukseen liikenneviraston päätöksestä (VT12:n parantaminen välillä Huutijärvi– Laitikkala, Kangasala ja Pälkäne), yhdessä Kangasalan luonnon ja SLL:n Pälkäneen seudun kanssa. 9.4.2018 (pdf)
 • Mielipidekirjoitus (vastine): Turpeen kaivu ja poltto ei ole vastuullista, yhdessä SLL:n Tampereen yhdistyksen kanssa. 10.4.2018 (pdf) Julkaistu Aamulehdessä 16.4.2018.
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle mielipide ympäristölupahakemuksesta lypsykarjapihaton rakentamiseksi Ikaalisten Röyhiöön. 4.4.2018 (pdf)

 • Satakuntaliitolle/maakuntahallitukselle lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:n ehdotuksesta. 29.3.2018 (pdf)
 • Oriveden kaupungille muistutus Oriveden rantaosayleiskaavan uusitusta ehdotuksesta, yhdessä Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. 28.3.2018 (pdf)
 • Tiedote: Ympäristöpalkinto Arja Pihlajalle soiden ja vesien puolesta tehdystä työstä. 28.3.2018 (pdf)
  > Kunniakirja, piirros: Seppo Leinonen (pdf)
 • Mielipidekirjoitus: Tampere edelläkävijäksi - Turpeesta siirryttävä uusiutuviin Naistenlhden voimalaitoksessa, yhdessä SLL:n Tampereen yhdistyksen kanssa. 16.3.2018 (pdf) Julkaistu Aamulehdessä 19.3.2018.
 • Tiedote: Aloite: Tampere edelläkävijäksi - Turpeesta siirryttävä uusiutuviin Naistenlhden voimalaitoksessa, yhdessä SLL:n Tampereen yhdistyksen kanssa. 13.3.2018 (pdf)
 • Pirkkalan kunnalle mielipide Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnoksesta. 7.3.2018 (pdf)
 • Maa- ja metsätalousministeriölle lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 28.2.2018 (pdf)
 • Tampereen kaupungille, kaupunginvaltuustolle ja Tampereen Sähkölaitokselle aloite turpeen polton lopettamiseksi Naistenlahden voimalaitoksessa. 23.2.2018 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle vastaselitys Ylöjärven ja Kihniön Talasnevan turpeenoton ympäristölupa-asiassa (dnro 01488/17/5115), yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen, SLL:n Ylöjärven yhdistyksen, Yhteinen Aurejärvemme ry:n ja Taistelijan Talo -palveluyhdistyksen kanssa. 13.2.2018 (pdf)
 • Muistio Mäntänvuoren luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueen Natura-luontotyypeistä Finsilva Oyj:lle, Pirkanmaan ELY-keskukselle ja ympäristöministeriölle. 9.2.2018 (pdf)
 • Mielipidekirjoitus: Kirkkoharjun hakkuisiin harkintaa. 24.1.2018 (pdf) Julkaistu Kangasalan Sanomissa 31.1.2018.


2017

 • Mielipidekirjoitus: Makkaranperä suojeltava, yhdessä SLL:n Tamereen yhdistyksen ja Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa. 22.12.2017 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Liikenneviraston päätöksestä (LIVI/73/04.01.01/2017) VT12:n parantamiseksi Kangasalla ja Pälkäneellä, välillä Huutijärvi-Laitikkala, yhdessä Kangasalan luonnon ja SLL:n Pälkäneen seudun kanssa. 22.12.2017 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä (dnro LSSAVI/3064/2017) aloitteeseen Valkeakosken Kaapelinkulman kultakaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi ja muuttamiseksi, yhdessä SLL:n Valkeakosken yhdistyksen, Vesiluonnonn puolesta ry:n, Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry:n ja paikallisten asukkaiden kanssa. 7.12.2017 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämästä ympäristöluvasta Vapo Oy:lle Karvian Hormanevan turpeenottoon, yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen ja SLL:n Pohjanmaan piirin kanssa. 30.11.2017 (pdf)
 • Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle muistutus Suomen Maa ja Kivi Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta kalliokiviaineksen ottoon sekä kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen ja
  ylijäämämaiden vastaanottoon, yhdessä Nokian luonnon kanssa. 20.11.2017 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämästä ympäristöluvasta Vapo Oy:lle Ylöjärven Talasnevan turpeenottoon, yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen, SLL:n Ylöjärven yhdistyksen, Yhteinen Aurejärvemme ry:n ja Taistelijan Talo -palveluyhdistyksen kanssa. 13.11.2017 (pdf)
 • Suomen metsäkeskukselle tutkintapyyntö mahdollisesta metsälain rikkomisesta Ruovedellä, Helvetinjärven kansallispuiston koillisrajalla. 10.11.2017 (pdf)
  >>> Liite 1. Raportti maastokäynnistä (Ari Aalto): Mahdollisia metsälain ja FSC:n rikkomistapauksia Ruovedellä, Helvetinjärven kansallispuiston koillispuolella. (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle vastaselitys Tampereen Kaivin Oy:n ja Ruoveden kunnan selityksiin (soranoton maa-aineslupa Kuuroharju-Tuomelanharjun alueella, tila Kiuru (702-416-4-8/1), yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistyksen kanssa. 1.11.2017 (pdf)
 • Pirkanmaan ELY-keskukselle kommentti Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelylupien muuttamisesta. 31.10.2017 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus muutettuun hakemukseen Hirvonsalmen pengertien rakentamiseksi, yhdessä SLL:n Pälkäneen seudun kanssa. 13.10.2017 (pdf)
 • Pirkanmaan kunnille aloite osallistumisesta Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksiin ja Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan, osin yhdessä paikallisyhdistysten kanssa, esimerkkinä Tampereen aloite. 6.10.2017 (pdf)
 • Tiedote: Luonnonsuojelu ja yhdessä tekeminen kiinnostavat turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia. 2.10.2017 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Pirkanmaan maakuntahallituksen 21.8.2017 antamaan maakuntakaavan 2040 hyväksymispäätöksestä tehtyjä valituksia koskevaan lausuntoon, yhdessä Eläköön Eteläpuisto ry:n, Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistyksen ja Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen kanssa. 29.9.2017 (pdf)
 • Kangasalan kunnalle muistutus Kuhmalahden rantaosayleiskaavan luonnoksesta, yhdessä Kangasalan luonnon ja SLL:n Pälkäneen seudun kanssa. 22.9.2017 (pdf)
 • Tiedote ja kutsu: Alkkianvuori on suojelun arvoinen luontohelmi - 40 vaihto-opiskelijaa tutustumassa valtakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen torstaina 21.9., yhdessä Luonto-Liiton kanssa. 20.9.2017 (pdf)
 • Nokian kaupungille mielipide Kyynijärvi-Juhansuon osayleiskaavan muutoksesta ja laajennuksesta, yhdessä Nokian luonnon kanssa. 18.9.2017 (pdf)
 • Mielipidekirjoitus (vastine): Kaitasuo ei saanut oikeutta. 7.9.2017 (pdf) Julkaistu Aamulehdessä 11.9.2017.
 • Tiedote: Pyhäjärven, Nokianvirran ja Kuloveden kynäjalavat -selvitys valmistunut. 15.6.2017 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Ruoveden kunnan ympäristölautakunnan päätöksestä 4.5.2017, § 34 (maa-aineslupa soranottoon Tampereen Kaivin Oy:lle Kuuroharju-Tuomelanharjun alueelle tilalle Kiuru (702-416-4-8/1), yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistyksen kanssa. 9.6.2017 (pdf)
 • Varsinais-Suomen ELY-keskukselle lausunto Vapo Oy:n Jouppilankeitaan turpeenottohankkeen YVA-selostuksesta, yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen kanssa. 26.5.2017 (pdf)
 • Mielipidekirjoitus (vastine): Kaakkurin suojelu ja retkeily sovitettava paremmin yhteen. 19.5.2017 (pdf) Julkaistu Aamulehdessä 23.5.2017.
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys valituksestamme annettuun lausuntoon ja selitykseen (Destia Oy:lle myönnetty maa-aineslupa kalliokiviaineksen ottoon Lempäälässä tilalla Metsä-Pietilä (418-439-3-6)). 19.5.2017 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen täydennys (hallintovalitus Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksestä 4.4.2017 § 104 katusuunnitelma Hervannan valtaväylälle välille Arkkitehdinkatu–Ruskontie (Tohtorinpuisto). 17.5.2017 (pdf)
 • Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 12.4.2017 17/0124/2 diaarinro 01613/15/5208 ja 01614/15/5208 (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 18.6.2015 nro 72/2015/2 Tavase Oy:n hakemus Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentamiseksi ja pohja- ja tekopohjaveden ottamiseksi Kangasalan ja Pälkäneen kunnissa sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista), yhdessä Kangasalan luonnon kanssa. 12.5.2017 (pdf)

 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Pirkanmaan maakuntavaltuuston päätöksestä 27.3.2017 § 12 Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 hyväksyminen, yhdessä Eläköön Eteläpuisto ry:n, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen ja Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen kanssa. 9.5.2017 (pdf)

 • Tiedote: Orivedeltä käynnistyneet luonnonhoitotapahtumat tukevat Pirkanmaalle kotoutumista. 8.5.2017 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle hallintovalitus Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksestä 4.4.2017 § 104 katusuunnitelma Hervannan valtaväylälle välille Arkkitehdinkatu–Ruskontie (Tohtorinpuisto). 5.5.2017 (pdf)

 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Vapo Oy:n ja Marko Haverin ympäristölupahakemuksesta Parkanon ja Kihniön Sydänmaannevan (Louhinevan) turpeenottoon, yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen kanssa. 27.4.2017 (pdf)

 • Vaasan hallinto-oikeudelle vastaselitys annettuihin vastineisiin ja lausuntoihin (Destia Oy:lle myönnetty ympäristölupa kallion murskaukseen ja louhintaan Lempäälässä tilalla Metsä-Pietilä (418-439-3-6)). 13.4.2017 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Tampereen kaupunginhallituksen lausuntoon koskien Hervantajärven asuinalueen asemakaavasta tehtyä valitusta, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen ja Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa. 13.4.2017 (pdf)

 • Satakuntaliitolle lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:n (turpeenotto ym.) valmisteluvaiheen aineistosta. 7.4.2017 (pdf)

 • Lempäälän kunnan ympäristöjaostolle muistutus Landlady Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen Lempäälän Sääksjärvellä, yhdessä Pirkkalan ympäristöyhdistyksen kanssa. 5.4.2017 (pdf)
 • Lempäälän kunnan ympäristöjaostolle muistutus Rudus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen Lempäälän Sääksjärvellä, yhdessä Pirkkalan ympäristöyhdistyksen kanssa. 5.4.2017 (pdf)
 • Kevätkokouksen julkilausuma: Tampereen kansallista kaupunkipuistoa kiirehdittävä. 29.3.2017 (pdf)
 • Tiedote: Ympäristöpalkinto Heikki Holstille virtavesien hyväksi tehdystä työstä. 29.3.2017 (pdf)
  > Kunniakirja (pdf), piirros: Seppo Leinonen
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksestä 20.2.2017 § 44 asemakaava nro 8192, Hervantajärven asuinalue (Dnro TRE:1317/10.02.01/2014), yhdessä Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa. 28.3.2017 (pdf)
 • Tampereen kaupungille lausunto Kantakaupungin yleiskaava 2040:n ehdotuksesta (Dnro TRE:3662/10.02.03/2015), yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa. 17.3.2017 (pdf)
 • Tiedote: Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke etsii hoidettavia luontokohteita. 14.3.2017 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus hakemukseen Pälkäneen Mallasveden Hirvonsalmen pengertien rakentamiseksi, dnro LSSAVI/2863/2016, yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Pälkäneen seudun kanssa. 13.3.2017 (pdf)
 • Hämeenkyrön kunnan ympäristölautakunnalle muistutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta kallion louhintaan ja murskaukseen tilalle Marjavuori (108-415-3-32) Hämeenkyrön Lemmakkalan kylässä. 9.3.2017 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta Parkanon Untilannevan turpeenottoon, yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen ja Kovesjärven vesien vesienhoitoyhdistyksen kanssa. 24.2.2017 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle vastine Monako FK:n valitukseen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 2.11.2016
  antamaan ympäristönsuojelulain mukaiseen ympäristölupapäätökseen nro 15572016/1, yhdessä Sastamalan ympäristöyhdistyksen kanssa. 16.2.2017 (toimitettu hallinto-oikeudelle myöhässä)
 • Tiedote: Eräpyhän suojelu uuteen harkintaan, yhdessä Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. 13.2.2017 (pdf)
 • Tiedote: Luonnonhoitoa monikulttuurisin voimin - Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri etsii yhteistyökumppaneita uuteen hankkeeseen. 6.2.2017 (pdf)
 • Riistakeskus Pohjois-Hämeelle mielipide hakemuksesta suden kannanhoidolliseksi tappoluvaksi (Juupajoen lauma). 10.1.2017 (pdf)
 • Finsilva Oyj:lle vetoomus Mäntänvuoren Natura 2000 -alueen hakkuista luopumiseksi. 9.1.2017 (pdf)


2016

 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksestä 21.11.2016 § 76, asemakaava nro 8192, Hervantajärven asuinalue, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen ja Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa. 22.12.2016 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Lempäälän kunnan ympäristöjaoston päätöksestä myöntää Destia Oy:lle maa-aineslupa Kuurnakorven (tila Metsä-Pietilä 418-439-3-6) kalliokiviaineksen ottoon. 22.12.2016 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Lempäälän kunnan ympäristöjaoston päätöksestä myöntää Destia Oy:lle ympäristölupa Kuurnakorven (tila Metsä-Pietilä 418-439-3-6) kallion louhintaan ja murskaukseen. 22.12.2016 (pdf)
 • Tampereen kaupungille muistutus Hallilan ym. asemakaava nro 8604:n ehdotuksesta, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen, Luonto-Liiton Hämeen piirin ja Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa. 11.12.2016 (pdf)
 • Tampereen kaupungille lausunto Tampereen kantakaupungin liito-oravaselvityksestä, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa. 30.11.2016 (pdf)
 • Tiedote: Suomen 100 luontohelmeä käynnistyy - Pirkanmaalla aloitus Oriveden Eräpyhässä. 28.11.2016 (pdf)
 • Tiedote: Kesäkisassa löytyi komeita metsälehmuksia. 8.11.2016 (pdf)
 • Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Suomen metsäkeskukselle tutkintapyyntö mahdollisista luonnonsuojelu- ja metsälain rikkomisista Sastamalassa. 7.11.2016 (pdf)
 • Tiedote: Hervantajärven asemakaava luonnonsuojelulain vastainen - Luontojärjestöt vetoavat kaupunginvaltuustoon kaavan palauttamiseksi valmisteluun, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa. 1.11.2016 (pdf)
 • Nokian kaupungille aloite Nokian Markluhdanlahden alueen suojelusta, yhdessä Nokian luonnon ja Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa. 13.10.2016 (pdf)
 • Nokian kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 26.9.2016 § 337, jolla hylättiin Ruutanan METSO-ehdotus ja Siuron metsien suojelualoite, yhdessä Nokian luonnon kanssa. 11.10.2016 (pdf)
 • Tampereen kaupungille mielipide Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040:n luonnoksesta, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa. 30.9.2016 (pdf)
 • Tampereen kaupungille mielipide Hallilan uudesta asemakaavaluonnoksesta (kaava nro 8604), yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen, Luonto-Liiton Hämeen piirin ja Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa. 15.9.2016 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntoon Nokian Haaviston luonnonsuojelualueen vuorijalavien lajirauhoitussäännöksistä ja hoito- ja käyttösuunnitelmasta (dnro 01260/16/5402). 5.9.2016 (pdf)
 • Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaselitys ympäristölupa-asiassa (Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 16/0172/1 Humppilan Kaitasuon turpeenkaivusta), yhdessä Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen ja Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa. 31.8.2016 (pdf)
 • Tampereen kaupungille aloite Solkivuoren yhteistoiminnallisen liito-oravien suojelu- ja hoitometsän perustamiseksi, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen ja Villi vyöhyke ry:n kanssa. 30.8.2016 (pdf)
 • Maa- ja metsätalousministeriölle mielipide luonnoksesta metsästysasetuksen muuttamiseksi (villisika). 25.8.2016 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle vastaselitys ja valituksen täydennys Oriveden kaupungin ja Oriveden ympäristölautakunnan lausuntoon Eräpyhän metsänhakkuiden maisematyölupa-asiassa (dnro 00666/16/4117), yhdessä Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen ja Timo Peltoniemen kanssa. 19.8.2016 (pdf)
 • Tiedote: Vielä ehtii osallistua kesäkisaan: Missä kasvaa Pirkanmaan metsien komein metsälehmus? 19.8.2016 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä LSSAVI/2687/2015 myöntää ympäristölupa Vapo Oy:lle Virtain Tuuranevan turpeenottoon, yhdessä Virtain luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. 14.7.2016 (pdf)
 • Maa- ja metsätalousministeriölle mielipide metsästysasetusluonnoksesta. 23.6.2016 (pdf)
 • Tiedote: Suojellaan Siuron arvokkaat metsät, yhdessä Nokian luonnon kanssa. 23.6.2016 (pdf)
 • Tiedote: Kesäkisa: Missä kasvaa Pirkanmaan metsien komein metsälehmus? 10.6.2016 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä PIRELY/2551/2016 (poikkeamislupa luonnonsuojelulain 42 §:n mukaisesti rauhoitetun vuorijalavan lajirauhoitussäännöksistä Haaviston luonnonsuojelualueella) sekä pyyntö toimenpidekiellon asettamisesta valituksemme käsittelyn ajaksi. 9.6.2016 (pdf)
 • Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0172/1 (dnro 00474/15/5115), Humppilan Kaitasuon turpeenoton ympäristölupa, yhdessä Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen ja Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa. 20.5.2016 (pdf)
 • Pirkanmaan liitolle lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n ehdotuksesta. 6.5.2016 (pdf)
 • Oriveden kaupungille muistutus Oriveden rantaosayleiskaavaehdotuksesta, yhdessä Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. 3.5.2016 (pdf)
 • Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle vetoomus Arvo Ylpön kadun ja Biokadun katusuunnitelmien muuttamiseksi. 18.4.2016 (pdf)
 • Lempäälän kunnalle muistutus Destia Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta kiviainesten ottoon ja murskaukseen Kuurnakorven kallioalueella Lempäälän kunnan Moision kylässä, tilalla Metsä-Pietilä 418-439-3-6. 15.4.2016 (pdf)
 • Mielipidekirjoitus (julkaistu Helsingin Sanomissa 12.4.2016): Kalliot ovat liian arvokkaita kertakäyttöön. 11.4.2016 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta: Talasnevan turvetuotanto ja töiden aloittamislupa muutoksenhausta huolimatta, Ylöjärvi ja Kihniö (dnro LSSAVI/5768/2015), yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen kanssa. 6.4.2016 (pdf)
 • Lempäälän kunnalle muistutus Anniston 2. asemakaavaehdotuksesta. 4.4.2016 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Suomen riistakeskuksen lausuntoon (valitus suden kaadon poikkeusluvasta, dnro 00001/16/7305). 4.4.2016 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan päätöksestä 23.2.2016 § 32, maisematyöluvan myöntäminen metsänhakkuisiin Eräpyhän alueelle (tilalle Vainio-Ruokonen 562-449-6-60, dnro 131/61.611/2015), yhdessä Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen ja Timo Peltoniemen kanssa. 31.3.2016 (pdf)
 • Tiedote: Ympäristöpalkinto Jukka Ruutiaiselle metsäluonnon hyväksi tehdystä työstä. 31.3.2016 (pdf)
  > Kunniakirja (pdf), laatinut Marjo Niemenmaa
 • Tiedote: Biotalous jyräämässä luonnonarvot myös Pirkanmaalla - alueellinen metsäohjelma painottaa yhä rajumpaa metsätaloutta. 8.3.2016 (pdf)
 • Varsinais-Suomen ELY-keskukselle lausunto Vapo Oy:n Jouppilankeitaan turpeenottohankkeen YVA-ohjelmasta, yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen kanssa. 7.3.2016 (pdf)
 • Pirkanmaan ELY-keskukselle lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista. 19.2.2016 (pdf)
 • Finsilva Oyj:lle vetoomus Mäntän Sassin alueen hakkuista pidättäytymiseksi, yhdessä Suomenselän Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa. 10.2.2016 (pdf)
 • Tiedote: UPM haluaa avohakata arvokkaan luonto- ja virkistysalueen Orivedellä - luontojärjestöt ja mökkiläiset vetoavat Punkaniemen alueen suojelemiseksi. 8.2.2016 (pdf)
 • Tampereen kaupungille muistutus Hervantajärven asemakaavan nro 8192 ehdotuksesta, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen, Luonto-Liiton Hämeen piirin, Pirkanmaan Lintutieteellisen Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen, Tampereen Hyönteistutkijain Seuran, Tampereen Sieniseuran ja Tampereen Taivaltajien kanssa. 25.1.2016 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle mielipide Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta Virtain Tuuranevan turpeenottoon ja toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta, yhdessä Virtain luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. 18.1.2016 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle täydennys muistutukseen Monako FK ry:n ympäristölupahakemuksesta cartingratatoimintaan, yhdessä Sastamalan ympäristöyhdistyksen kanssa. 11.1.2016 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle täydennys muistutukseen Sastamalan Autourheilijat ry:n ym. ympäristölupahakemuksesta moottoriratatoimintaan, yhdessä Sastamalan ympäristöyhdistyksen kanssa. 11.1.2016 (pdf)


2015

 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus metsästyslain 41 A §:n nojalla myönnetystä poikkeusluvasta suden pyyntiin. 31.12.2015 (pdf)
 • Tiedote: Oriveden kultakaivoksen toiminta keskeytettävä välittömästi, yhdessä Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. 17.12.2015 (pdf)
 • Pirkanmaan ELY-keskukselle vireillepano Oriveden kultakaivoksen toiminnan keskeyttämiseksi, yhdessä Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. 17.12.2015 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Monako FK ry:n ympäristölupahakemuksesta cartingratatoimintaan, yhdessä Sastamalan ympäristöyhdistyksen kanssa. 16.12.2015 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Sastamalan Autourheilijat ry:n ym. ympäristölupahakemuksesta moottoriratatoimintaan, yhdessä Sastamalan ympäristöyhdistyksen kanssa. 16.12.2015 (pdf)
 • Suomen metsäkeskukselle (Läntinen palvelualue, Pirkanmaa) lausunto Pirkanmaan alueellisen metsäohjelman 2016-2020 luonnoksesta. 30.11.2015 (pdf)
 • Pirkkalan kunnan ympäristölautakunnalle mielipide Toivion osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, yhdessä Pirkkalan ympäristöyhdistyksen kanssa. 22.11.2015 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Ruoveden kunnanhallituksen vastineen johdosta (nro 7271/15, d:nrot 01729/15/4102 ja 01861/15/4102, valitus Ruoveden kunnanvaltuuston päätöksistä 25.5.2015 § 25 ja § 26 Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alueiden 2 ja 3 kaavan hyväksyminen). 19.11.2015 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle vastaselitys annettuihin vastineisiin ja lausuntoihin ympäristölupa-asiassa (valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä myöntää ympäristölupa Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:lle Humppilan Kaitasuon turpeenottoon, dnro 00474/15/5115), yhdessä Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen ja Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa. 2.11.2015 (pdf)
 • Tampereen kaupungille mielipide Hallilan täydennysrakentamista koskevan asemakaavan nro 8604 luonnokseen, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen, Pirkanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen ja Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa. 29.10.2015 (pdf)
 • UPM-Kymmenelle vetoomus Oriveden Punkaniemen hakkuista luopumiseksi. 9.10.2015 (pdf)
 • Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastine Vaskiluodon Voima Oy:n valitukseen ja siitä annettuihin vastineisiin ja lausuntoihin (Kihniön Sarvinevan turpeenoton ympäristölupa, dnro 1939/1/15), yhdessä Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen ja Virtain luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. 28.9.2015 (pdf)
 • Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalle huomautus maisematyölupahakemuksesta (Eräpyhän metsänhakkuut, Dnro 131/61.611/2015). 22.9.2015 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle vastine Tavase Oy:n valitukseen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 18.6.2015 (tekopohjavesilaitoksen rakentaminen Vehoniemen-Isokankaan harjulle sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kangasala ja Pälkäne), yhdessä Kangasalan luonnon kanssa. 18.9.2015 (pdf)
 • Pirkanmaan ELY-keskukselle ja kunnille aloite kiviaineksen kulutuksen vähentämiseksi liukkaudentorjunnassa. 2.9.2015 (pdf)
 • Sisä-Suomen poliisille tutkintapyyntö Hämeenkyrön Kanainsaaren ja Pappilanmäen hakkuista, yhdessä Kyrön Luonnon kanssa. 1.9.2015, korjattu 2.9.2015 (pdf)
 • Tiedote: Hervantajärven luonto- ja virkistysarvot säilytettävä, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen, Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen, Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen, Tampereen Hyönteistutkijain Seuran, Tampereen Sieniseuran ja Tampereen Taivaltajien kanssa. 25.8.2015 (pdf)
 • Tampereen kaupungille mielipide Hervantajärven asemakaavan nro 8192 luonnoksesta, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen, Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen, Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen, Tampereen Hyönteistutkijain Seuran, Tampereen Sieniseuran ja Tampereen Taivaltajien kanssa. 25.8.2015 (pdf)
 • Nokian rakennus- ja ympäristölautakunnalle muistutus NCC Roads Oy:n maa-aines ja ympäristölupahakemuksesta kallion louhintaan ja murskaukseen tilalla Metsäilkka Rn:o 536-407-6-56, yhdessä Nokian luonnon kanssa. 17.8.2015 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Suomen riistakeskus Pohjois-Hämeen 31.7.2015 myöntämästä poikkeusluvasta suden kaatoon Ruovedelle ja Virroille. 10.8.2015 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnallisvalitus Ruoveden kunnanvaltuuston päätöksistä 25.5.2015 (§ 25 ja §26 Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alueiden 2 ja 3 kaavan hyväksyminen). 6.7.2015 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Sastamalan rakennuslautakunnan päätöksestä 12.5.2015 § 33:

  Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamisesta tilalta Iilivuoren kallioalue 20:13, Yliskallion kylässä, kiinteistötunnus 790-509-20-13, Destia Oy, 2014-3. 11.6.2015 (pdf)

 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Kangasalan kunnanhallituksen lausunnon johdosta (valitus Kangasalan kunnanvaltuuston päätöksestä 19.1.2015, § 3: Lamminrahkan osayleiskaavan hyväksyminen), yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen ja Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa. 9.6.2015 (pdf)

 • Tiedote: Ympäristöpalkinto Heimo Tuomarlalle perinnemaisemien hyväksi tehdystä työstä. 5.6.2015 (pdf)
  > Kunniakirja (pdf), laatinut Seppo Leinonen

 • Satakuntaliitolle lausunto Satakunnan 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, yhdessä Satakunnan luonnonsuojelupiirin kanssa. 4.6.2015 (pdf)

 • Pyydetty kommenttipuheenvuoro Tampereen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvityksen yleisötilaisuudessa, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa. 1.6.2015 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Tampereen kaupunginhallituksen lausunnon johdosta (valitus Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksestä 19.1.2015, § 28: Ojalan osayleiskaavan hyväksyminen), yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen ja Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa. 27.5.2015 (pdf)
 • Tiedote: Luonnonsuojelu osaksi jokaisen arkea (Pirkanmaan LUMO-ohjelma julkaistu), yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. 21.5.2015 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Dragon Mining Oy:n Valkeakosken Kaapelinkulman kultakaivoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta. 20.5.2015 (pdf)
  > Liite 1. Biokemisti, FT, Jari Natusen lausunto. 20.5.2015 (pdf)
 • Pirkanmaan liitolle lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n luonnoksesta, yhdessä Virtain luonnonsuojeluyhdistys ry:n kanssa. 5.5.2015 (pdf)
 • Tiedote: Villi vyöhyke ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ehdottavat ennallistamista tulevalle Kintulammin luonnonsuojelualueelle. 28.4.2015 (pdf)
 • Ehdotus Kintulammin luonnonsuojelualueen ennallistamis- ja luonnonhoitosuunnitelmaksi, yhdessä Villi vyöhyke ry:n kanssa. 28.4.2015 (pdf)
 • Vapo Oy:lle, Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:lle ja ympäristöministeriölle vetoomus Urjalan ja Humppilan Kaitasuon suojelemiseksi. 14.4.2015 (pdf)
 • Tiedote: Pirkanmaalla 30 ehdokasta sitoutunut luonnon turvaamiseen. 8.4.2015 (pdf)
 • Pirkanmaan ELY-keskukselle mielipide ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi, Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi ja Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016–2021, yhdessä Nokian luonnon kanssa. 31.3.2015 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä (dnro ESAVI/119/04.08/2014) myöntää ympäristölupa Viipurin Turve ja Multatehdas Oy:lle Humppilan Kaitasuon turpeenottoon, yhdessä Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ja Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa. 30.3.2015 (pdf)
 • Tiedote: Tampereen ja Kangasalan yhteinen metsälähiö jyräämässä luonnoltaan arvokkaan virkistysalueen - Luontojärjestöt valittivat Ojalan ja Lamminrahkan osayleiskaavoista. 25.3.2015 (pdf)
 • Punkalaitumen kunnalle lausunto Punkalaitumen Isosuon tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksesta. 23.3.2015 (pdf)
 • Ympäristöministeriölle lausunto luonnoksesta YM:n ja MMM:n ohjeeksi "Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittäminen ja turvaaminen metsien käytössä". 17.3.2015 (pdf)
 • Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostolle muistutus Destia Oy:n ympäristölupahakemuksesta kallion louhintaan ja murskaukseen sekä asfalttijätteen välivarastointiin ja jalostukseen Sastamalan Yliskallion kylässä Iilivuorten kallioalueella (tila 790-509-20-13). 4.3.2015 (pdf)
  > Liite 1. Lausunto liittyen Iilivuorten maa-ainesten ottoon (intendentti, FT, Jari Valkama, Luonnontieteellinen keskusmuseo) (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksestä 19.1.2015 § 28 Ojalan osayleiskaavan hyväksyminen, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen ja Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa. 20.2.2015, päivitetty 23.2.2015 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Kangasalan kunnanvaltuuston päätöksestä 19.1.2015 § 3 Lamminrahkan osayleiskaavan hyväksyminen, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen ja Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa. 20.2.2015, päivitetty 23.2.2015 (pdf)
 • Lempäälän kunnan ympäristöjaostolle muistutus Rudus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta kalliokiviainesten ottoon ja murskaukseen Lempäälän Hemminkilän kylässä, tilalla Näppilän Takamaa (418-405-1-23). 17.2.2015 (pdf)
 • Sastamalan kaupungin rakennuslautakunnalle huomautus Destia Oy:n maa-aineslupahakemuksesta kalliokiviainesten ottoon Sastamalan Yliskallion kylässä, tilalla Iilivuoren kallioalue 790-509-20-13. 13.2.2015, täydennetty 4.3.2015. (pdf)
  > Liite 1. Lausunto liittyen Iilivuorten maa-ainesten ottoon (intendentti, FT, Jari Valkama, Luonnontieteellinen keskusmuseo) (pdf)
 • Tampereen kaupungille muistutus Pärrinmaan asemakaavaehdotuksesta, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen, Tampereen hyönteistutkijain seuran ja Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen kanssa. 30.1.2015 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle vastaselitys vastineiden ja lausunnon johdosta asiassa pengertien rakentaminen Karhunsalon ja
  Orisalon saariin Mallasveden vesialueella Pälkäneellä, yhdessä Pälkäneen seudun ympäristöyhdistyksen kanssa. 22.1.2015 (pdf)
 • Tiedote: Siuron metsistä suojeluesitys, yhdessä Nokian luonnon kanssa. 13.1.2015 (pdf)
 • Nokian kaupungille aloite Siuron metsäkohteiden suojelusta, yhdessä Nokian luonnon kanssa. 12.1.2015 (pdf)
  > Liite 1. Kartta
  > Liite 2. Luonnonkuvaukset
  > Liite 3. Kääväkkäät
  > Liite 4. Hakavuoren ja muinaisuoman huomionarvoiset sienilajit (Leena Hammar)
  > Liite 5. Valokuvia


2014

 • Kangasalan kunnalle lausunto Sahalahden rantaosayleiskaavaluonnoksesta, yhdessä Kangasalan luonnon ja Pälkäneen seudun ympäristöyhdistyksen kanssa. 30.12.2014 (pdf)
 • UPM-Kymmenelle esitys Oriveden Punkaniemen suojeluesitysalueeen mahdolliseksi laajennukseksi. 11.12.2014 (pdf)
 • Tampereen kaupungille mielipide Pärrinmaan asemakaavaluonnoksesta, yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen ja Tampereen Hyönteistutkijain Seuran kanssa. 4.12.2014 (pdf)
 • Tiedote ja kutsu: Kynäjalava Vanajavedellä -selvitys julkaistaan Valkeakoskella 10.12. 2.12.2014 (pdf)
 • Tiedote, syyskokouksen julkilausuma: Soidensuojeluohjelma toteutettava heti. 28.11.2014 (pdf)
 • Pirkanmaan liitolle vetoomus soiden suojelutilanteen parantamiseksi Pirkanmaan maakuntakaavassa. 28.11.2014 (pdf)
 • Ympäristöministerille vetoomus soidensuojelun täydennysohjelman kiirehtimiseksi. 28.11.2014 (pdf)
 • Punkalaitumen kunnanhallitukselle lausunto Isosuon tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 27.11.2014 (pdf)
 • Tiedote: Ilveksen tappamiseen myönnetty liikaa poikkeuslupia - Lupien määrä kasvoi Pirkanmaalla, vaikka ilvesten määrä ei ole tiedossa. 14.11.2014 (pdf)
  >>> Yhteenvetotaulukko Pirkanmaata koskevista ilveksen kaatoluvista (pdf)
 • Humppilan ja Urjalan kunnanhallituksille lausunto Humppilan-Urjalan tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta. 8.10.2014 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle vastine valituksiin Dragon Mining Oy:n Sastamalan rikastamolle myönnetystä ympäristöluvasta. 6.10.2014 (pdf)
 • Korkeimmalle hallinto-oikeudelle selitys Ruoveden kunnan valituksen johdosta (Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kumota Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 kaava), yhdessä Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa. 29.8.2014 (pdf)
 • Metsähallitukselle, ympäristöministeriölle ja maa- ja metsätalousministeriölle aloite Oriveden Pukalan virkistysmetsän suojelusta (yhdessä Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa). 11.8.2014 (pdf)
 • Tiedote: Luonnonkukkien päivänä 15.6. Pirkanmaalla Pirkanmaalla opastetuille kasviretkille. 11.6.2014 (pdf)
  >>> Listaus retkistä (pdf)
 • Tiedote: Kesäkisassa kerätään havaintoja taimenesta ja taimenpuroista. 9.6.2014 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle vastine liittyen valitukseen Vaskiluodon Voima Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta Kihniön Sarvinevan turpeenottoon (yhdessä Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ja Virtain luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa). 16.5.2014 (pdf)
 • Tiedote: Hallinto-oikeus kumosi Ruoveden rantaosayleiskaavan (yhdessä Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa). 8.5.2014 (pdf)
 • Tampereen kaupungille muistutus Ojalan osayleiskaavaehdotuksesta. 7.4.2014 (pdf)
 • Kangasalan kunnalle muistutus Lamminrahkan osayleiskaavaehdotuksesta. 7.4.2014 (pdf)
 • Pirkanmaan liitolle mielipide Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategiasta. 31.3.2014 (pdf)
 • Kangasalan kunnalle lausunto Jukolan viestin hakemisesta Kangasalle. 19.3.2014 (pdf)
 • Hämeen ELY-keskukselle muistutus esityksestä taimenen alamitan laskemiseksi 60:stä 40:een cm:iin tietyillä Pirkanmaan vesialueilla. 18.3.2014 (pdf)
 • Pirkanmaan liitolle palaute Maakuntakaava 2040:n Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi -raportista. 14.3.2014 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus luvasta pengertien rakentamiseen Karhunsalon ja Orisalon saariin Pälkäneen Mallasvedellä, yhdessä Pälkäneen seudun ympäristöyhdistyksen kanssa. 10.3.2014 (pdf)
 • Etelä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Lakeuden Vesi Oy:n vedenottolupahakemuksen täydennyksestä Karvian Kantinkankaalla ja Kauraharjulla, yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton, SLL:n Pohjanmaan piirin ja Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen kanssa. 5.3.2014 (pdf)
 • Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle lausunto Lemminkäinen Infra Oy:n ja Suomen Maa ja Kivi Oy:n teettämästä luonnonsuojelulain 65 § mukaisesta Natura-arvioinnista koskien maa-ainesten oton vaikutuksia Pinsiön-Matalusjokeen ja Nokian Kaakkurijärviin, yhdessä Nokian luonnon, Kyrön Luonnon ja Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa. 21.2.2014 (pdf)
 • Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle muistutus Suomen Maa ja Kivi Oy:n maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta kallion louhintaan Haaviston kylän tiloilla Leukavahanmetsä RN:o 1:88 ja Heikkilän-Metsä RN:o 2:16, yhdessä Nokian luonnon ja Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa. 3.2.2014 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Vaskiluodon Voima Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta Kihniön Sarvinevan turpeenottoon (LSSAVI:n päätös 237/2013/1, dnro LSSAVI/478/04.08/2010) 20.1.2014 (html)2013

 • Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä (Valkeakosken Kaapelinkulman kaivospiirin määräämistä koskeva valitus, päätösnumero 13/0558/1, diaarinumero 02469/12/7203) 20.12.2013 (html)
 • Tiedote: Metsähallitus mökittämässä Pukalan retkeilyalueen rantoja. 20.12.2013 (html)
 • Mielipide Oriveden rantaosayleiskaavaluonnoksesta. 20.12.2013 (html)
 • Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaselitys liittyen valitukseen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koskee Vapo Oy:lle myönnettyä ympäristölupaa Urjalan Kaitasuon turpeenottoon 18.12.2013 (html)
 • Tiedote: Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys toimii jälleen. 13.12.2013 (pdf)
 • Tiedote: Larissa Heinämäki Virroilta jatkaa luonnonsuojelupiirin puheenjohtajana. 3.12.2013 (pdf)
 • Ruoveden kunnalle lausunto Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alueiden II ja III 2.kaavaehdotuksesta. 21.11.2013 (pdf)
 • UPM-Kymmenelle aloite Oriveden Punkaniemen alueen suojelemiseksi. 6.11.2013 (pdf)
 • Raportti maastokäynnistä Oriveden Punkaniemi ja lähialueet 13.9.2013 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus ja vaatimuksia Tavase Oy:n Vehoniemen-
  Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen, Kangasala ja Pälkäne Dnro LSSAVI/73/04.09/2010. 13.9.2013
  (pdf)
 • Humppilan ja Urjalan kunnalle mielipide tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksesta 11.9.2013 (pdf)
 • Tiedote: Oriveden kultakaivoksen ympäristöstä löydetty uraanipitoista jätettä (yhteinen tiedote Maan ystävien kanssa). 10.9.2013 (pdf)
 • Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaostolle mielipide Kuokkalan-Herralan-Hakkarin osayleiskaavan luonnoksista. 9.9.2013 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnon johdosta (Liito-oravapäätös, Metsämaa 1, Tampere). 13.8.2013 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle vastaselitys pohjaveden imeytyskoe Vehoniemen alueella, Kangasala Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 13.11.2012 nro 95/2012/2. 9.8.2013 (pdf)
 • Mielipide Pirkanmaan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinneista, arvokkaiksi ehdotettavista kohteista ja niiden valintaperusteista. 29.7.2013 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnon johdosta (Liito-oravapäätös, Hamppu, Kangasala). 23.7.2013 (pdf)
 • Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaselitys ympäristöministeriön (3.5.2013) ja Pirkanmaan liiton (17.6.2013) lausuntojen johdosta (turvekaava). 23.7.2013 (pdf)
 • Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä (dnro 00470/12/5115), joka koskee Vapo Oy:lle myönnettyä ympäristölupaa Urjalan Kaitasuon turpeenottoon. 20.6.2013 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä 16.5.2013 (PIRELY/268/07.01/2013) (Liito-oravapäätös, Metsämaa 1, Tampereen Teisko). 13.6.2013 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Pirkanmaan ELY.keskuksen päätöksestä 7.5.2013 (PIRELY/234/07.01/2013) (Liito-oravapäätös, Hamppu, Kangasala). 6.6.2013 (pdf)
 • Varsinais-Suomen ELY-keskukselle mielipide Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelmasta ja sen osana esitettävän ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. 6.6.2013 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen selitys Tukesin lausuntoon koskien kaivospiiritoimitusta Valkeakosken Kaapelinkulmalla. 5.6.2013 (pdf)
 • Pirkanmaan liitolle palaute Pirkanmaan liiton tuulivoimaselvityksen lisäalueista. 31.5.2013 (pdf)
 • Tiedote Kesäkisassa etsitään parasta hyönteishotellia. 30.5.2013 (pdf)
 • Ylöjärven kaupungin ympäristölautakunnalle muistutus maastoliikennelain mukaisesta lupahakemuksesta. 29.5.2013 (pdf)
 • Pirkanmaan ELY-keskukselle lausunto vesiliikennelain mukaisesta esityksestä koskien Lempäälän Tervajärveä. 29.5.2013 (pdf)
 • Maa- ja metsätalousministeriölle lausunto luonnoksesta Suomen hirvikannan hoitosuunnitelmaksi. 30.4.2013 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle täydennys muistutukseen Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta ja ympäristöluvan muuttamishakemuksesta. 24.4.2013 (pdf)
 • Pirkanmaan liitolle kommentteja POSKI-hankkeen alustavista tutkimuskohteista. 7.4.2013 (pdf)
 • Tiedote Voimakas säännöstely estää rantaekosysteemin luontaisen toiminnan. 5.4.2013 (pdf)
 • Pirkanmaan ELY-keskukselle mielipide Tampereen Veden Pirkanmaan keskuspuhdistamo-hankkeen Tampereen Sulkavuoren vaihtoehdon täydennetystä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 4.4.2013 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Ruoveden kunnanhallituksen lausunnon johdosta (Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 kaavan hyväksyminen). 2.4.2013 (pdf)
 • Tiedote Luontoyhdistykset ehdottavat laajan ja yhtenäisen luonnonsuojelualueen kehittämistä Teiskoon. 27.3.2013 (pdf)
 • Ehdotus METSO-yhteistoimintaverkostoksi. Laajan ja yhtenäisen luonnonsuojelualueen kehittäminen Teiskoon. 27.3.2013 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Vaskiluodon Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta. 25.3.2013 (pdf)
 • Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle muistutus Lemminkäinen Infra Oy:n maa-aineslain mukaisesta maa-ainesten ottolupahakemuksesta ja ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta louhintaan, murskaukseen ja kaivuumaiden vastaanottoon Metsä-Toriseva R:no 1:20 tilalla Korvolan kylässä. 25.3.2013 (pdf)
 • Hämeenkyrön ympäristösihteerille ja Ylöjärven ympäristöpäällikölle tiedustelu enduroreitistä. 21.3.2013 (pdf)
 • Tiedote Vehoniemenharjun Punamultalukkoa ei saa uhrata Tavaselle. 8.3.2013 (pdf)
 • Pirkanmaan ELY-keskukselle, Metsähallitukselle ja Ympäristöministeriölle vetoomus punamultalukon luonnonsuojelualueen perustamiseksi Kangasalan Vehoniemenharjulle. 8.3.2013 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle vastaselitys lausuntoihin valituksistamme Länsi -ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston NCC Roads Oy.lle myöntämästä ympäristöluvasta. 6.3.2013 (pdf)
 • Länsi -ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Vammalan rikastamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta ja ympäristölupapäätökseen liittyvästä selvityksestä. 4.3.2013 (pdf)
 • Ympäristöministeriölle mielipide soidensuojelun täydennysohjelman valmistelusta. 1.3.2013 (pdf)
 • Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaselitys Suomen riistakeskuksen lausuntoon sekä Kärjenniemen metsästysseura ry:n, Metsämiehet ry:n ja Kolhon eräveikot ry:n selityksien johdosta. 22.2.2013 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Tukesin lausuntoon Vuorokas Oy:n kaivosvarausilmoituksesta. 20.2.2013 (pdf)
 • Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitus ympäristöministeriön päätöksestä Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan vahvistamisesta 8.1.2013 (turvetuotanto). 7.2.2013 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnallisvalitus Ruoveden kunnanvaltuuston päätöksestä 17.12.2012 Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 kaavan hyväksymisestä. 14.1.2013 (pdf)
 • Länsi -ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle täydennys muistutukseen Virtain Isonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta. 14.1.2013 (pdf)
 • Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 17.5.2011. Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen. 8.1.2013 (pdf)
 • Kommentit Pirkanmaan liiton tuulivoimaselvityksestä. 4.1.2013 (pdf)


2012

 • Tampereen kaupungille muistutus Iidesjärven osayleiskaavaehdotuksesta. 20.12.2012 (pdf)
 • Tiedote Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin uusi puheenjohtaja: ”Ympäristörikoksia ei saa katsoa läpi sormien". 18.12.2012 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta (turpeenotto Virtain Isonevalla) ja ympäristöluvan muuttamishakemuksesta (Pihtinevan ympäristöluvan muuttaminen) 17.12.2012 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus pohjaveden imetyskoetta koskevasta tutkimuslupahakemuksesta sekä töiden aloittamisesta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kangasala. 8.12.2012 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 95/2012/2 (Tutkimuslupa Tavase Oy:lle Kangasalle: Pohjaveden imeytyskoetta koskeva tutkimuslupahakemus sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.) 12.12.2012 (pdf)
 • Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 14.11.2012. (Sahalahden liito-oravarajaus) 5.12.2012 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston varauspäätöksestä (VA2012:0058) Vuorokas kaivosvaraus 28.11.2012 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päätöksestä KaivNro K7094 (kaivospiirin määrääminen Valkeakosken Kaapelinkulmalle). 21.11.2012 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus tiepenkereen rakentamisesta Hirvonsalmeen ja Orisalon Salmeen Mallasvedellä Pälkäneellä. 20.11.2012 (pdf)
 • Tiedote Tälläinen on Pirkanmaan paras huussi. 7.11.2012 (pdf)
 • Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitus Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätöksestä 4.10.2012 (poikkeuslupa ilvesten kaatamiseen). 7.11.2012 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle vastaselitys Vapo Oy:n ym. vastineisiin, jotka liittyvät valitukseemme Vapo Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta (turpeenotto Urjalan Kaitasuolta). 6.11.2012 (pdf)
 • Mielipide Valtateiden ja oikoradan sijasta lähijunia ja etätyötä. 23.10.2012 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen täydennys (valituksemme Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaoston päätöksestä 3.5.2012 pidetyn kokouksen 57 §:ssä: Lempäälän Energia Oy / Lempäälän kunta (osin valtakirjalla) / poikkeamislupa / suunnittelutarveratkaisu, 2432/09/092/2011). 2.10.2012 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen täydennys valituksemme Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaoston päätöksestä 3.5.2012 (Lempäälän Energia Oy/Lempäälän kunta poikkeamislupa/suunnitelutarveratkaisu). 8.10.2012 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutuksen täydennys Tammervoiman ympäristölupahakemus. 10.10.2012 (pdf)
 • Kommentteja Pirkanmaan liiton tuulivoimaselvityksen väliaikaisista tuloksista. 27.9.2012 (pdf)
 • Liite 2 (tuulivoimaselvitys): Parkanon Ronokorven – Laasinkankaan luontoarvoista. 27.9.2012 (pdf)
 • Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä koskien Hervantajärven osayleiskaavan hyväksymistä 21.09.2012 (pdf)
 • Tampereen kaupungin hallitukselle vetoomus Teiskon metsien säästämiseksi ja suojelemiseksi. 21.9.2012 (pdf)
 • Mielipide Kasvu osoittanut mahdottomuutensa. 19.9.2012 (pdf)
 • Mielipide Jätteenpolttolaitosta ajetaan salakähmäisesti. 19.9.2012 (pdf)
 • Ympäristöministeriölle vastaselitys Pirkanmaan liiton antamaan vastineeseen. Liikenne ja logistiikka kaava. 19.9.2012 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Tammervoima Oy:n ympäristölupahakemuksesta. 17.9.2012 (pdf)
 • Aluehallintovirastolle muistutus Oriveden Kuivastenniemen pengertie 14.9.2012 (pdf)
 • Mielipide maakuntakaava 2040:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 12.9.2012 (pdf)
 • Ruoveden kunnalle lausunto Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alueiden 2 ja 3 kaavaehdotuksesta. 12.9.2012 (pdf)
 • Jämsän kaupungille muistutus Kuoreveden rantaosayleiskaavan ehdotuksesta. 11.9.2012 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaoston lausunnon ja Lempäälän Energia Oy:n selityksen johdosta. 5.9.2012 (pdf)
 • Ruoveden kunnalle lausunto Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 kaavaehdotuksesta. 15.8.2012 (pdf)
 • Kangasalan kunnalle muistutus NCC Roads Oy:n maa-aineshakemuksesta (Lahdentie 2076) Kangasalan Vehoniemellä. 2.8.2012 (pdf)
 • Ympäristöministeriölle aloite Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen yhdistämisestä. 30.7.2012 (pdf)
 • Ylöjärven kaupungille lausunto Ideoita ja ehdotuksia Ylöjärven luonnonsuojeluohjelmaan. 28.6.2012 (pdf)
 • Tiedote Luonnonkukkien päivänä 17.6.Pirkanmaalla lähdetään opastetuille kasviretkille. 13.6 2012 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaoston päätöksestä. Lempäälän lämpölaitos 7.6.2012 (pdf),
 • Kesäkisa: Missä on Pirkanmaan paras huussi ? 6.6.2012 (pdf) 
 • Pirkanmaan ELY-keskukselle kommentit vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä, työohjelmasta, ympäristöselostuksen laatimisesta ja sisällöstä. Sekä palautetta rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksista. 18.5.2012 (pdf)
 • Mielipide Tuulivoimaa suunniteltava taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi (Aamulehden mielipidesivulla 5.6.2012 otsikolla Tampereen tuulivoimapuistolle etsittävä uusi paikka.) 29.5.2012 (pdf)
 • Tampereen kaupungille aloite tuulivoimasta. 24.5.2012 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston NCC Roads Oy:lle myöntämästä ympäristöluvasta (LSSAVI/438/04.08/2010), joka koskee kallion louhintaa, kiviaineksen murskausta, asfalttiasemaa sekä jätteiden käsittelytoimintaa Nokialla. 23.5.2012 (pdf)
 • Palaute Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelma 2012–2020 (Luonnos 23.4.2012) 18.5.2012 (pdf)
 • Ympäristöministeriölle valitus Muutoksenhaku Pirkanmaan maakuntavaltuuston päätökseen 2.4.2012. (Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen hyväksyminen) 10.5.2012 (pdf)
 • Tiedote Tuotantolaitosten lannat ja puhdistamolietteet kasvava riski vesistöille. 3.5.2012 (pdf)
 • Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle vastine riistakeskuksen lausuntoon. 2.5.2012 (pdf)
 • Palaute Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmasta 2012-2020. 25.4.2012 (pdf)
 • Pirkanmaan ELY-keskukselle lausunto vesiliikennelain mukaisesta asiasta. 13.4.2012 (pdf)
 • Tiedote METSO lentää Metson yläkertaan. 3.4.2012 (pdf)
 • Pirkanmaan ELY-keskukselle lausunto vesiliikennelain mukaisesta asiasta. 2.4.2012 (pdf)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Dragon Mining (Polar Mining) Oy:n ympäristönsuojelulain 28
  §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta (28.4.2010). 21.3.2012
  (pdf)
 • Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle valitus Suomen riistakeskus Pohjois-Hämeen ja Satakunnan myöntämistä metsästyslain 41§:n mukaisista poikkeusluvista (ilvesten kaataminen). 15.2.2012 (pdf)
 • Pirkanmaan ELY-keskukselle lausunto vesiliikennelain mukaisesta asiasta (PIRELY/494/07.01/2011). 14.2.2012 (pdf)
 • Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 7.2.2012 12/0071/2 dnro 02637/10/4112 (pdf)
 • Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Vapo Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta koskien turpeenottoa Urjalan Kaitasuolla. 30.1.2012 (pdf)
 • Pirkanmaan liitolle lausunto Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. 16.1.2012 (pdf)
 • Tiedote Hervannan ja Vuoreksen suojelun arvoiset metsät on kartoitettava tosissaan. 12.1.2012 (pdf)
 • Tiedote Myrskytuhoista voivat hyötyä sekä metsänomistajat että luonto. 3.1.2012 (pdf)
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaoston lausunnon ja Lempäälän Energia Oy:n selityksen johdosta. (pdf)
 • Tiedote Hyötyä ja hupia huussista (pdf)

 

 

2011

  • Ympäristöministeriölle muutoksenhaku Pirkanmaan maakuntavaltuuston päätökseen 17.5.2011 pidetyn kokouksen 9 §:ssä: Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksen hyväksyminen ja saattaminen
  • Saukonsuo ei ollut ennakkotapaus, Aamulehti, mielipidekirjoitus Juho Kytömäki 8.2.2011 (julkaistiin hieman muokattuna versiona otsikolla Arvokkailla soilla ei ole suojaa)

    

   2010

       

      2009

        

       2008

         

          

         2007

           

          2006

            

           2005

            

           2004

           2003

                  

                 2002

                 • Maastoliikennelain kiertäminen, eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu 15.11.2002

                   Kurun kunnalle mielipide Kurun rantaosayleiskaavaluonnoksesta 19.9.2002

                     

                     2001

                      

                     • Tampereen kaupunginhallitukselle, Tampereen kaupungin kiinteistötoimelle ja ympäristövalvonnalle sekä Metsäliitolle vetoomus tuulikaatojen korjuumenetelmistä 7.12.2001

                     Näsijärven saarten linnuille pesimärauha 1.6.2001

                       

                      2000

                      1999

                      1998

                      1997

                       

                       

                       

                        

                       ´