Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / 2016

2016

Täydennys muistutukseen Monako FK:n ympäristölupahakemuksesta
Täydennys muistutukseen Sastamalan Autourheilijat ym. ympäristölupahakemuksesta
Muistutus Hervantajärven asemakaavaehdotuksesta
UPM haluaa avohakata arvokkaan luonto- ja virkistysalueen Orivedellä
Mielipide Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta Virtain Tuuranevan turpeenottoon
Vetoomus Finsilvalle Mäntän Sassin alueen hakkuista pidättäytymiseksi
Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista
Biotalous jyräämässä luonnonarvot myös Pirkanmaalla
Lausunto Jouppilankeitaan turpeenottohankkeen YVA-ohjelmasta
Ympäristöpalkinto Jukka Ruutiaiselle metsäluonnon hyväksi tehdystä työstä
Ympäristöpalkinto 2016, kunniakirja
Valitus Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan päätöksestä (maisematyölupa Eräpyhän metsänhakkuisiin)
Selitys Suomen riistakeskuksen lausuntoon (suden kaadon poikkeuslupa)
Muistutus Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta Talasnevan turpeenottoon, Ylöjärvi ja Kihniö
Muistutus Lempäälän Anniston 2. asemakaavaehdotuksesta
Muistutus Destia Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta Lempäälän Kuurnakorven kallioalueen kiviainesten ottoon ja murskaukseen
Vetoomus Arvo Ylpön kadun ja Biokadun katusuunnitelmien muuttamiseksi
Kalliot ovat liian arvokkaita kertakäyttöön
Muistutus Oriveden rantaosayleiskaavaehdotuksesta
Lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n ehdotuksesta
Valitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä (Humppilan Kaitasuon turpeenotto)
Kesäkisa: Missä kasvaa Pirkanmaan metsien komein metsälehmus?
Tiedote: Suojellaan Siuron arvokkaat metsät
Valitus Vapo Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta Virtain Tuuranevan turpeenottoon
Valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä (poikkeaminen vuorijalavan lajirauhoitussäännöksistä Nokian Haaviston luonnonsuojelualueella)
Mielipide metsästysasetusluonnoksesta
Vielä ehtii osallistua kesäkisaan: Missä kasvaa Pirkanmaan metsien komein metsälehmus?
Vastaselitys ja valituksen täydennys, Oriveden Eräpyhän hakkuiden maisematyölupa
Mielipide metsästysasetusluonnoksesta (villisika)
Vastaselitys KHO:lle, Humppilan Kaitasuon turpeenoton ympäristölupa
Selitys Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (Nokian Haaviston luonnonsuojelualueen vuorijalavat ja hoito- ja käyttösuunnitelma)
Mielipide Hallilan uudesta asemakaavaluonnoksesta
Aloite Solkivuoren yhteistoiminnallisen liito-oravametsän perustamiseksi
Mielipide Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040:n luonnoksesta
Aloite Nokian Markluhdanlahden alueen suojelusta
Hervantajärven asemakaava luonnonsuojelulain vastainen – Luontojärjestöt vetoavat kaupunginvaltuustoon kaavan palauttamiseksi valmisteluun
Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin mielestä Tampereen kaupunginhallituksen 24.10.2016 hyväksymä Hervantajärven asemakaava on luonnonsuojelulain vastainen. Kaavassa ei oteta riittävästi huomioon sitä, että Hervantajärven kaava-alueella elää EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain tiukasti suojelema liito-orava.
Tiedote: Hervantajärven asemakaava luonnonsuojelulain vastainen
Tutkintapyyntö mahdollisista luonnonsuojelu- ja metsälain rikkomisista Sastamalassa
Tiedote: Kesäkisassa löytyi komeita metsälehmuksia
Oikaisuvaatimus Nokian kaupunginhallituksen päätöksestä (Ruutanan METSO-ehdotuksen ja Siuron metsien suojelualoitteen hylkääminen)
Suomen 100 luontohelmeä -kampanja käynnistyy - Pirkanmaalla aloitus Oriveden Eräpyhässä
Lausunto Tampereen kantakaupungin liito-oravaselvityksestä
Muistutus Hallilan ym. asemakaava nro 8604:n ehdotuksesta
Valitus Destia Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta Lempäälän Kuurnakorven kallion louhintaan ja murskaukseen
Valitus Destia Oy:lle myönnetystä maa-ainesluvasta Lempäälän Kuurnakorven kalliokiviaineksen ottoon
Valitus Tampereen Hervantajärven asuinalueen asemakaavasta (nro 8192)