Sijainti: Pääsivu / Maakuntakaava loppusuoralla

Maakuntakaava loppusuoralla

Pirkanmaan liiton maakuntakaavaprosessi on valmistumassa. Kaavaehdotukseen tulleita lausuntoja käsitellään maakuntahallituksessa elo- ja syyskuun kokouksissa. Ehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville lokakuussa 2016. Nyt tehdään valinnat siitä, millaiseksi maakunnaksi Pirkanmaan halutaan kehittyvän vuoteen 2040 mennessä. Erityisinä tavoitteina on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja kehittää vastuullista ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Kunnallisissa ja maakunnallisissa strategioissa kestävä kehitys on avainasemassa.

Turpeenkaivualue Parkanossa. Kuva: Juho Kytömäki
Turpeenottoalue Parkanossa. Kuva: Juho Kytömäki

Luonnon ja ympäristön kannalta kaavoitus tuo varsinkin väestön keskittämisen ja rakentamisen takia ongelmia Tampereen ympäristökuntiin. Uudet tiet, kadut, raiteet sekä laajat palvelu- ja asuinalueet syrjäyttävät monimuotoista luontoa. Metsät, ulkoilu- ja viheryhteydet katoavat. Pahiten muutokset koettelevat Pirkkalan ja Lempäälän välistä melko yhtenäistä metsäaluetta. Tulee moottoritien oikaisu, kehä 2, oikorata, ratayhteys lentokentältä pääradalle ja laaja ratapiha-alue. Mihin ovat suunnittelussa unohtuneet valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet? Näiden mukaan tulisi hyödyntää olemassa olevia rakenteita. Väylien rakentamisessa tämä tarkoittaisi lisäkaistojen ja lisäraiteiden rakentamista. Niin toteutuisi käyttötavoitteiden ohje, että ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät yhtenäiset luontoalueet on otettava huomioon ja näitä aluekokonaisuuksia ei tarpeettomasti pilkota.

Kaavoitusperusteena esitetään usein ylimitoitettua ja vanhakantaista ennustetta, että kaupunkiseudun kasvu olisi vuosien 2013 ja 2040 välisen aikana lähes 120 000 asukasta. Yhdyskuntasuunnittelun huono puoli on, että ennusteisiin väen väkisin uskotaan ja niitä ei päivitetä. Työn perässä tulevaisuudessa ei tarvitse aina muuttaa. Työt tehdään pääosin etätöinä, alihankintana ja pienissä yksiköissä. Kuntakeskuksille ja nauhataajamille avautuu kehitystarve. Liikkumistarpeet muuttuvat. Maailma on erilainen v. 2040. On syytä varautua uusiin keksintöihin, joita emme vielä edes kaikkia tiedä. Nykyiset jätti-investoinnit saattavat muodostua turhiksi. Vaaravyöhykkeessä ovat suuret kauppakeskukset valtavine asfalttipihoineen.

Kaavatilaisuuksien palautteissa kysymyksiin mm. moottoritien oikaisusta on vastattu, että se on jo hyväksytty. On sangen kummallista, että muutoksista hyväksyttyihin asiakirjoihin ei haluta keskustella. Kaavoitusprosessin kestäessä on ollut yleisötilaisuuksia, joihin kansalaiset ovat voineet osallistua. Avoimessa kansalaisyhteiskunnassa vuorovaikutus ja saadun palautteen huomioiminen on tärkeää. Vaikutusmahdollisuudet suurempiin muutoksiin on tosin vaikeaa. Tieto kaavoituksen etenemisestä ja tuloksesta kunkin ihmisen elinpiirissä on tärkeää. Maakuntakaava kuitenkin luo pohjan paikkakunnan yleis- ja asemakaavoille, jotka taas vaikuttavat konkreettisesti jokaisen asukkaan elinpiiriin.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet monimuotoisen luonnon säilyttämiseen toteutuvat kaava-asioissa suorana vaikuttamisena, välillisesti ympäristöjärjestöjen kautta tai välillisesti myös valitsemalla kunnanvaltuustoihin tai muihin päättäviin elimiin asiaan paneutuvia henkilöitä. Uudistuvat luonnonvarat ovat rajalliset maapallolla. Tänä vuonna 13.8. vietettiin ylikulutuspäivää. Uudistuvista luonnonvaroista oli koko vuoden tuotto jo käytetty. Tämän päivän jälkeen loppuvuoden kulutus ei ole enää kestävää. Pahinta on uudistumattomien suomalaisten luonnonvarojen, kuten kallioiden ja turpeen kanssa. Niitä emme saa ikinä takaisin.

On vain herättävä huomaamaan ekosysteemipalveluiden eli luonnon tarjoamien palveluiden suorat ja aineettomat hyödyt. Kaavoituksella voimme vaikuttaa paikallisesti kestävään kehitykseen. Lokakuussa maakuntakaavaehdotuksen toinen vaihe asetetaan nähtäville. Siihen on silloin jokaisella asian omakseen tuntemalla mahdollisuus tehdä muistutuksia.

Matti Pirhonen
Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston jäsen


Kirjoitus on julkaistu Pirkkalainen-lehdessä 17.8.2016.

Blogi

Seuraa blogiamme!

Kolu - Kotouttavaa luonnonhoitoa