Sijainti: Pääsivu / Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite antaa suomalaisille tilaisuuden vaatia avohakkuista luopumista valtion metsissä - Pirkanmaan osalta kampanja käynnistyy Tampereen Keskustorilla klo 11

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite antaa suomalaisille tilaisuuden vaatia avohakkuista luopumista valtion metsissä - Pirkanmaan osalta kampanja käynnistyy Tampereen Keskustorilla klo 11

Ympäristöjärjestöt Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, BirdLife Suomi, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö käynnistävät tänään torstaina kansalaisaloitekampanjan, joka tähtää avohakkuiden kieltämiseen valtion metsissä eli kaikkien suomalaisten yhteisissä metsissä. Aloitteella tavoitellaan parannusta metsäluonnon heikentyvään tilaan ja siirtymistä kestävämpien menetelmien käyttöön.

Avohakkuisiin perustuva metsätalous on johtanut muun muassa metsäluonnon monimuotoisuuden heikentymiseen, esimerkiksi useiden ennen tavallisten lintulajien uhanalaistumiseen ja mustikan peittävyyden vähenemiseen, sekä monien retkeilymetsien luonnonrauhan rikkoutumiseen. Avohakkuiden myötä maisema muuttuu vuosikymmeniksi. Kaiken lisäksi avohakkuilla on merkittäviä negatiivisia ilmasto- ja vesistövaikutuksia.

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite tähtää avohakkuiden kieltämiseen valtion mailla eli kaikkien suomalaisten yhteisissä metsissä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtion metsissä siirryttäisiin avohakkuista jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen.

Järjestöjen yhteinen valtakunnallinen tiedote on luettavissa täällä.

- Pirkanmaalla avohakkuita ja muita päätehakkuita tehdään vuosittain lähes 10 000 hehtaaria, mikä vastaa maakunnan kansallispuistojen, Seitsemisen ja Helvetinjärven, yhteenlaskettua pinta-alaa, sanoo Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin aluesihteeri Juho Kytömäki.
- Alueellisen metsäohjelman tavoite on lisätä määrää vielä lähes 1,5-kertaiseksi. Tämä on täysin väärä tie, joka johtaa metsäluonnon köyhtymiseen entisestään, hän toteaa.

Kansalaisaloite kohdistuu vain valtion omistamiin metsiin, joita Pirkanmaalla on noin 10 prosenttia metsistä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on vähentää avohakkuiden määrää koko maassa ja muidenkin omistajaryhmien mailla sekä lisätä metsänomistajien tietoisuutta jatkuvapeitteisestä metsänkasvatuksesta ja suojelumahdollisuuksista. Esimerkiksi kuntia kannustetaan luopumaan avohakkuista metsissään.

- Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus on avohakkuita parempi vaihtoehto, mutta se ei korvaa suojelua. Pirkanmaallakin metsistä on suojeltu vasta pari prosenttia, ja määrä tulisi nostaa moninkertaiseksi, jotta metsien uhanalaiset luontotyypit ja lajisto säilyisivät ja elpyisivät, huomauttaa Juho Kytömäki.

* * *

Kutsumme median tutustumaan Avohakkuut historiaan -kampanjaan ja seuraamaan kansalaisaloitteen nimien keruuta Tampereen Keskustorille to 17.5. klo 11–14. Paikalla on aktiiveja ainakin Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiristä, Luonto-Liiton Hämeen piiristä ja Greenpeacesta.

Lisätietoja:

- Aluesihteeri Juho Kytömäki, Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri, p. 040 515 4557
- Suojeluasiantuntija Paloma Hannonen, Luonnonsuojeluliitto, p. 050 5323 219
(Molemmat ovat tavattavissa Keskustorilla.)

avohakkuuthistoriaan.fi

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3184

Blogi

Seuraa blogiamme!

Kolu - Kotouttavaa luonnonhoitoa