Sijainti: Pääsivu / Toimintasuunnitelmat / Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015

Kauhavan Luontoyhdistys Valokki ry.

Toimintasuunnitelma v. 2015

1. Yleistä

Kauhavan Luontoyhdistys Valokki ry. on perustettu v. 1993. Yhdistys toimii Suomen Luonnonsuojeluliiton (SLL) Pohjanmaan piirin paikallisyhdistyksenä Kauhavan (entinen Kauhava, Kortesjärvi, Ala- ja Ylihärmä) kaupungissa.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua, luonnon lajirikkauden säilymistä ja kulttuuriympäristön vaalimista toiminta-alueellaan yhteistyössä muiden yhdistysten ja julkisyhteisöjen (mm. Kauhavan kaupunki ja seurakunta) kanssa.

Yhdistys seuraa aktiivisesti ympäristöä ja alkuperäistä luontoa muuttavia ja pilaavia hankkeita. Tarvittaessa se antaa niistä lausuntoja ja tekee valituksia tai muistutuksia sekä valistaa, tiedottaa ja kouluttaa toimialueen päättäjiä ja muita ympäristöstä ja luonnosta kiinnostuneita.

Yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja erilaisia kursseja sekä harjoittaa yleisövalistusta mm. kouluissa ja tiedotusvälineissä.

Yhdistys elvyttää ja syventää luontoharrastusta järjestämällä yleisöretkiä ja leirejä sekä edistää luonnon monipuolista tutkimusta.

Kauhavalla keskeisiä luontoa ja maisemaa tuhoavia hankkeita ovat v. 2015 mm. valtakunnallisesti arvokkaan lakeusmaiseman, Lapuanjoen ja Kauhavanjoen varren Alajoen läpi suunniteltu Annalan ja Kankaan kylien välinen tie- ja silta. Yhteyteen kuuluvalle Ämpin sillan rakentamiselle kaupunki on saanut vesitalousluvan Korkeimmalta hallinto-oikeudelta syyskuussa 2014. Annalan puoleisen tien rakentamiseen Kansainvälisesti Tärkeän Lintualueen (ns. Important Bird Area, IBA) läpi kaupunki on hakenut ja saanut poikkeusluvan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta joulukuussa 2014. Valokki r.y. on kaikissa vaiheissa vastustanut kyseistä hanketta, ja tulee kaikin mahdollisin keinoin toimimaan paikallisten maanomistajien, viljelijöiden, kyläläisten ja muiden järjestöjen kanssa hankkeen estämiseksi. Hanketta vastustavaan adressiin (http://www.adressit.com/annalakangas) on kertynyt jo yli 890 nimeä v. 2014 loppuun mennessä.

Lähes kaikki Kauhavan luonnontilaiset suot on joko ojitettu tai otettu turvetuotantoon. Tällä hetkellä viimeisistä soista mm. Kanta-Kauhavan Huhmarneva ja Kortesjärven Keltineva-Peräneva ovat vaarassa joutua turvetuotantoon. Kelti- ja Peränevan alueelle Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt turpeenottoluvan marraskuussa 2011. Tästä turpeenottoluvasta Valokki r.y. on valittanut Vaasan Hallinto-oikeuteen yhdessä Suomenselän Lintutieteellisen yhdistyksen kanssa joulukuun alussa 2011. Vaasan Hallinto-oikeus on palauttanut Kelti- ja Peränevan turpeenottoa käsittelevän vesitalous- ja ympäristöluvan Aluehallintoviraston käsittelyyn 10.9.2013. Valokki r.y. tulee jatkossakin parhaansa mukaan toimimaan kaikkien Kauhavan viimeisten luonnontilaisten soiden pelastamiseksi.

Etelä- ja Keski-Suomen ja myös Kauhavan vanhoja metsiä hakataan kiihtyvällä nopeudella, ja esim. vanhojen kuusikoiden määrä on vähentynyt ja on edelleen nopeasti vähenemässä. Valokin tarkoituksena on lisätä suojeltujen metsien pinta-alaa toimialueellaan mm. METSO-suojeluohjelman ja Luonnonperintösäätiön rahoituksella. Lisäksi tarkoituksena on esittää kaupungin ja seurakunnan metsiin suojelualueita ja vaikuttaa perusteilla olevan Kauhavan yhteismetsän metsien hoitotavoitteisiin niin, että myös siellä otettaisiin suojelutavoitteet paremmin huomioon.

Kauhavan vesistöjen laatua heikentävät erityisesti metsänojitus- ja turvetuotantoalueilta valuvat humuspitoiset happamat vedet. Esim. Kauhavanjoen valuma-alueella on otettu turvetuotantoon n. 1000 ha soita. Turvetuotanto- ja metsänojitusalueilta jokiin valuvat happamat ja humuspitoiset vedet ovat siis merkittävä järvien ja jokivesistöjen laatua pilaava tekijä. Valokki r.y. pyrkii vaikuttamaan siten, että näiden happamien vesien pääsy vesistöihin vähenisi ratkaisevasti. Kauhavanjoen ja Lapuanjoen veden laatu ja virkistyskäyttöarvo paranisi huomattavasti sen seurauksena.

3. Varainhankinta

Yhdistyksen varainhankinta perustuu jäsenmaksuihin, jotka vuosikokous vahvistaa. SLL:n yleinen jäsenmaksu on v. 2015 35,00 euroa, josta SLL:n osuus on 18,55 euroa (53%), piirin 9,45 (27%) sekä Valokin osuus 7,00 (20%). Lisäksi yhdistys voi järjestää talkoita, myydä mm. linnunpönttöjä, hakea apurahoja sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä järjestää luvanmukaisia rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä hakea kaupungilta toiminta-avustusta.

4. Jäsenyys ja kokoukset

Yhdistyksen jäseniä ovat vuosikokouksen määrittelemät ja jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, lahjoittajajäsenet ja opiskelijajäsenet.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat syyskokouksen valitsemina puheenjohtaja sekä neljä varsinaista ja neljä varajäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana v. 2015 toimii Erkki Korpimäki (sähköposti ekorpi@utu.fi), hallituksen varsinaisina jäseninä Ossi Hemminki (ossi.hemminki@netikka.fi, taloudenhoitaja), Mikko Hänninen (mikko.hanninen@netikka.fi, varapuheenjohtaja), Aku Kankaanpää (aku.kankaanpaa1@gmail.comVarajäseniä ovat Mikko Haapoja (mikko.haapoja@hotmail.com), Maarit Hänninen (maarit.alalantela@netikka.fi), Jukka Paaso (jukkakauhava@gmail.com), Pekka Rajala (pekka.rajala@iki.fi), ja Pasi Ylihärsilä (pasi.yliharsila@gmail.com).

Hallituksen tehtävänä on järjestää kevätkokous (tammi-helmikuu), joka on tilinpäätöskokous, sekä syyskokous (syys-lokakuu), jossa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä yhdistyksen jäsenten tärkeänä tehtävänä on myös uusien jäsenten hankinta.

Lisäksi hallitus voi kutsua ylimääräisen kokouksen koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla.

5. Koollekutsuminen ja yhteydenpito

Yhdistys on perustanut oman internet-sivuston osoitteeseen http://www.sll.fi/pohjanmaa/valokki. Osoitteen lyhenne on www.sll.fi/valokki. Yleiset kokoukset kutsutaan koolle sähköpostilla ja jäsenkirjeellä. Jäsenten sähköpostiosoitteet on listattu yhteydenpidon helpottamiseksi.

6. Tapahtumat ja retket 2015

Valokki r.y. järjestää tapahtumia ja retkiä ensisijaisesti SLL:n Pohjanmaan piirin pitkäaikaisten teemojen, metsien ja soiden suojeluun liittyen.

Kauhavan paikallinen keskeinen tilaisuuksien aihe ja retkien kohde on Alajoen kansallismaisema ja sitä uhkaava Annala-Kangas tie- ja siltahanke. Annalan puolen kansainvälisesti tärkeältä lintujen levähdys-, talvehtimis- ja pesimäalueelta (ns. IBA-alueelta) pyritään keräämään mahdollisimman paljon luontohavaintoja myös v. 2015 aikana. Nimien keruuta hanketta vastustavaan adressiin jatketaan osoitteessa http://www.adressit.com/annalakangas

Luonto lainassa viikko Kauhavan kirjastossa 9.-15.2.2015. Pasi Yli-Härsilän valokuvanäyttely Kauhavan kirjastossa koko helmikuun 2015.

Koskikara viikonloppu 21.-22.2.2015 Lapuanjoen yläjuoksun koskilla Lapuan ympäristöyhdistyksen ja Suomenselän Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa. Vetäjänä Seppo J. Ojala. Lisätietoja Mikko Haapoja. Tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla.

Kevätkokous ja Luonnonkuvailta 27.2.2015 klo 18. Kauhavan yrittäjäopistolla (os. Kauppatie 109, 62200 Kauhava). Kuvia näyttävät Esko ja Terttu Rajala Kuortaneenjärven Pennalanlahdelta.

Lintujen kevätmuuton tarkkailuaamu 18.4.2015 Kauhavan Alajoen Annalan lintuhavaintoasemalla. Yhteistyössä Suomenselän Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa. Lisätietoja Mikko Haapoja. Tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla.

Metsä- ja suoretki Kauhavan itäosiin la 30.5.2015. Lähtö Kauhavan kirkon parkkipaikalta klo 8.00. Lisätietoja Mikko Hänninen ja Erkki Korpimäki. Tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla.

SLL:n luonnonkukkien päivä 14.6.2015. Tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla.

Pöllöjen rengastusilta Annalan Lintuhavaintoasemalla syys-lokakuussa 2015. Lisätietoja Ossi Hemminki ja Mikko Hänninen. Tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla.

Syyskokous loka- marraskuussa. Tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla.

Tapahtumia järjestetään myös yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. Lapuan Ympäristöyhdistys, Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys, Kuvakerho Roikka, Härmän Kameraseura, Härmänmaan Latu ry.).

Valokin varapuheenjohtaja Mikko Hänninen huolehtii myös loukkaantuneiden lintujen pelastamisesta ja hoidosta yhdistyksen toimialueella yhteistyössä Suomenselän Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa.

7. Yhteistyö

Toiminta tapahtuu Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin paikallisyhdistyksenä. Valokki r.y. toteuttaa SLL:n tavoitteita luonnon- ja ympäristösuojelussa. Yhteistyötä tehdään Suomenselän lintutieteellisen yhdistyksen ja muiden ympäristöä kunnioittavien tahojen kanssa tarpeen mukaan.

8. Talous ja varainhankinta

Talous perustuu SLL:n kautta palautuvaan jäsenmaksuosuuteen sekä omaan toimintaan ja mahdollisiin lahjoituksiin ja avustuksiin.

 

 

Kauhavan Luontoyhdistys Valokin hallitus valmisteli tämän toimintasuunnitelman kokouksessaan 2.1.2015.

 

Tämä toimintasuunnitelma hyväksyttiin Kauhavan Luontoyhdistys Valokki ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa Kauhavalla 27.2.2015.