Sijainti: Pääsivu / Toimintasuunnitelmat / Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011

Kauhavan Luontoyhdistys Valokki ry. Toimintasuunnitelma  2011.

1. Yleistä

Kauhavan Luontoyhdistys Valokki ry. on perustettu v. 1993. Yhdistys toimii Suomen Luonnonsuojeluliiton (SLL) Pohjanmaan piirin paikallisyhdistyksenä Kauhavan (ent. Kauhava, Kortesjärvi, Ala- ja Ylihärmä) kaupungissa. SLL on asettanut v. 2011 teemaksi Luonnon hiilivarastot.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan yhteistyössä muiden yhdistysten ja julkisyhteisöjen (Kauhavan kaupunki ja seurakunta) kanssa. Yhdistys seuraa aktiivisesti ympäristöä ja alkuperäistä luontoa muuttavia ja pilaavia hankkeita. Tarvittaessa se antaa niistä lausuntoja sekä valistaa, tiedottaa ja kouluttaa toimialueen päättäjiä ja muita ympäristöstä ja luonnosta kiinnostuneita.


Yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja erilaisia kursseja sekä harjoittaa yleisövalistusta mm. kouluissa ja tiedotusvälineissä.
Yhdistys elvyttää ja syventää luontoharrastusta järjestämällä yleisöretkiä ja leirejä sekä edistää luonnon monipuolista tutkimusta.

Kauhavalla keskeisiä luontoa ja maisemaa tuhoavia hankkeita ovat v. 2011 mm. lakeuden kansallismaiseman, Lapuanjoen varren Alajoen läpi suunniteltu Annalan ja Kankaan kylien välinen tie- ja silta, jonka rakentamiselle kaupungin päättäjien enemmistö on hakenut vesitalouslupaa Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovisrastolta. Valokki vastustaa kyseistä hanketta, ja tulee mahdollisuuksiensa mukaan toimimaan paikallisten maanomistajien, viljelijöiden, kyläläisten ja muiden järjestöjen kanssa hankkeen estämiseksi. Hanketta vastustavaan adressiin on kertynyt jo 846 nimeä (http://www.adressit.com/annalakangas).

Lähes kaikki Kauhavan luonnontilaiset suot on joko ojitettu tai otettu turvetuotantoon. Tällä hetkellä viimeisistä soista mm. Kanta-Kauhavan Huhmarneva ja Kortesjärven Keltineva ovat vaarassa joutua turvetuotantoon. Valokki tulee parhaansa mukaan toimimaan näiden viimeisten luonnontilaisten soiden pelastamiseksi.

Etelä- ja Keski-Suomen ja myös Kauhavan vanhoja metsiä hakataan kiihtyvällä nopeudella, ja esim. vanhojen kuusikoiden määrä on vähenemässä nopeasti. Valokin tarkoituksena on lisätä suojeltujen metsien määrä toimialueellaan mm. METSO-suojeluohjelman ja Luonnonperintösäätiön rahoituksella.

Kauhavan vesistöjen laatua heikentävät erityisesti metsänojitus- ja turvetuotantoalueilta valuvat humuspitoiset happamat vedet. Valokki pyrkii vaikuttamaan siten, että näiden happamien vesien pääsy vesistöihin vähenisi.

3. Varainhankinta

Yhdistyksen varainhankinta perustuu jäsenmaksuihin, jotka vuosikokous vahvistaa. SLL:n yleinen jäsenmaksu on v. 2011 32,00 euroa, josta paikallisyhdistyksen osuus on 6,40 €. Lisäksi yhdistys voi järjestää talkoita, myydä mm. linnunpönttöjä, hakea apurahoja sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä järjestää luvanmukaisia rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä hakea kaupungilta toiminta-avustusta.

4. Jäsenyys ja kokoukset

Yhdistyksen jäseniä ovat vuosikokouksen määrittelemät ja jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, lahjoittajajäsenet ja opiskelijajäsenet. 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat syyskokouksen valitsemina puheenjohtaja sekä neljä (4) varsinaista ja neljä (4) varajäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana v. 2011 toimii Erkki Korpimäki (sähköposti ekorpi@utu.fi), hallituksen varsinaisina jäseninä Ossi Hemminki (ossi.hemminki@netikka.fi), Mikko Hänninen (mikko.hanninen@netikka.fi), Aku Kankaanpää (akukanka@mail.student.oulu.fi) ja Pekka Rajala (pekka.rajala@ilkka.fi). Varajäseninä toimivat Maarit Hänninen (maarit.alalantela@netikka.fi), Olavi Lahti (olavi.lahti@netikka.fi), Tapio Lakso (tapio.lakso@gmail.com) ja Merja Leppäaho (merja.leppaaho@gmail.com).  
Hallituksen tehtävänä on järjestää kevätkokous (tammi-helmikuu), joka on tilinpäätöskokous, sekä syyskokous (syys-lokakuu), jossa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä yhdistyksen jäsenten tärkeänä tehtävänä on myös uusien jäsenten hankinta.
Lisäksi hallitus voi kutsua ylimääräisen kokouksen koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla.

5. Koollekutsuminen ja yhteydenpito

Yhdistys on perustamassa oman internet-sivuston osoitteessa http://www.sll.fi/pohjanmaa/valokki. Osoitteen lyhenne tulee olemaan www.sll.fi/valokki. Yleiset kokoukset kutsutaan koolle myös jäsenkirjeellä. Jäsenten sähköpostiosoitteet pyritään listaamaan yhteydenpidon helpottamiseksi.

6. Tapahtumat ja retket 2011


Valokki järjestää tapahtumia ja retkiä ensisijaisesti SLL:n metsien ja soiden suojeluun perustuvaan hiilivarastojen teemavuoteen 2011 liittyen. Vuoden laji (tai lajiryhmä) on rahkasammalet.
Kauhavan paikallinen keskeinen tilaisuuksien aihe ja retkien kohde on Alajoen kansallismaisema ja sitä uhkaava Annala-Kangas tie- ja siltahanke. Nimien keruuta hanketta vastustavaan adressiin jatketaan osoitteessa http://www.adressit.com/annalakangas.
Kevätkokous ja Luonnonkuvailta to 10.2. klo 18 Kauhavan Yrittäjäopistolla luokassa 110 (os. Kauppatie 109, 62200 Kauhava). Kuvia ja tietoa Alajoen kansallismaisemasta ja sen luonnosta. Benjam Pöntinen ja Erkki Korpimäki. 
La 16.4. klo 6.00-12.00 lintujen kevätmuuton tarkkailuaamu Kauhavan Alajoen Annalan lintuhavaintoasemalla. Lisätietoja Ossi Hemminki. Tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla.
La 28.5. klo 8.00. Pöllöjen ja haukkojen rengastusretki. Lisätietoja Mikko Hänninen ja Erkki Korpimäki. Tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla.
Syyskokous syys-lokakuussa. Tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla.
Syyskuun loppu. Pöllöjen rengastusilta Annalan Lintuhavaintoasemalla. Lisätietoja Ossi Hemminki ja Mikko Hänninen. Tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla.
SLL:n luonnonkukkien päivä su 19.6. Tarkemmat tiedot http://www.sll.fi/pohjanmaa
SLL:n jokamiespäivä su 11.9. Tarkemmat tiedot http://www.sll.fi/pohjanmaa
SLL:n hiljaisuuden päivä pe 7.10. Tarkemmat tiedot http://www.sll.fi/pohjanmaa
Tapahtumia järjestetään myös yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. Lapuan Ympäristöyhdistys, Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys, Härmän Kameraseura, Härmänmaan Latu ry.).

7. Yhteistyö


Toiminta tapahtuu Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin paikallisyhdistyksenä. Valokki toteuttaa SLL:n tavoitteita luonnon- ja ympäristösuojelussa. Yhteistyötä tehdään Suomenselän lintutieteellisen yhdistyksen ja muiden ympäristöä kunnioittavien tahojen kanssa tarpeen mukaan.

8. Talous  ja varainhankinta


Talous perustuu SLL:n kautta palautuvaan jäsenmaksuosuuteen sekä omaan toimintaan ja mahdollisiin lahjoituksiin ja avustuksiin.

Kauhavan Luontoyhdistys Valokin hallitus valmisteli tämän toimintasuunnitelman kokouksessaan 22.12.2010 ja se hyväksyttiin Valokin kevätkokouksessa 10.2.2011.