Sijainti: Pääsivu / Haukiputaan luonnonsuojeluyhdistys / Haukiputaan luonto / Luontokuvauksia / Virpiniemen rantavalli- ja dyynimuodostelmat

Virpiniemen rantavalli- ja dyynimuodostelmat

Virpiniemen rantavalli- ja dyynimuodostumakompleksi käsittää harjulta tulevat kookkaat rantavallit sekä itse kookkaan kaaridyyniselänteen, laajan tuulen muovaaman kulutus- eli deflaatioaltaan sekä näiden molemmille puolille syntyneet pienemmät kaari- ja kumpudyynimuodostumat kulutusaltaineen. Muodostuma on vähintään maakunnallisesti merkittävä (Valtakunnallinen harjututkimus 1980). Vastaavan kokoluokan dyynejä tavataan Pohjois-Suomessa ainoastaan Hailuodossa (Hyypänmäki), Kalajoella ja Rokualla. (Lähde: Virpiniemen asemakaavamuutoksen kaavaselostus).

 

Merestä paljastuneilta rantahietikoilta tuuli kuljetti ja kerrosti ainesta dyyneiksi. Ajan myötä  kasvillisuus levittäytyi alueelle pysäyttäen lentohiekan kulkeutumisen. Kasvillisuus mm. sitoi paikoilleen suurimman dyynin molemmat päät samanaikaisesti kun sen aikaiset vallitsevat lännen puoleiset tuulet hioivat dyynin keskiosan tasaiseksi. Näin syntyi hevosenkenkämäinen ns. parabelidyyni, jossa sijaitsee nykyisin Virpiniemen liikuntaopisto ja golfkeskus. Toinen merkittävä merestä paljastumista seurannut tapahtuma oli rantavallien synty. Kansankielessä nämä muodostumat tunnetaan usein kaartoina (esim. Palokaarto). Virpiniemessä näitä syntyi erityisesti liikuntaopiston ja meren väliseen rinteeseen, jossa nykyisin sijaitsee osa golfradoista. Kulutuskestävyydeltään alueen hiekkainen maaperä on heikko, koska monin paikoin mm. jäkälä kasvaa suoraan hiekan päällä. Ennen golfkeskuksen rakentamista oli jo nähtävissä merkkejä siitä, että kasvillisuuden sitoman pintamaakerroksen rikkouduttua tuulesta johtuva kulutuksen riski oli lisääntynyt. Mikäli tuulikulutuksen aiheuttamaa eroosiota ei ennaltaehkäistä tehokkaasti, on tuulikulutuksen pysäyttäminen jälkeen päin huomattavasti vaikeampaa. (Lähde: Haukipudas-kirja).