Sijainti: Pääsivu / Aloitteet ja raportit

Aloitteet ja raportit

Esitys Kainuun liitolle: Jonkeriin luonnonrauha-alue

Kaksi kuhmolaista yhdistystä, Suomen Luonnonsuojeluliiton Lentua-Seura ja Jonkerin Kyläseura ovat jättäneet Kainuun liitolle esityksen Jonkerinjärven alueen merkitsemisestä luonnonrauha-alueeksi uudisteilla olevassa Kainuun maakuntakaavassa.

Esitys Kainuun liitolle: Jonkeriin luonnonrauha-alue - Lue lisää...

Lentua-Seuran esitys Metsähallitukselle Kuhmon retkeilyreiteistä

Metsähallitus pohtii retkeilyreittien ja niiden palveluvarustuksen kunnossapidon tärkeysjärjestystä ja myös purkamista joidenkin kohteiden osalta. Lentua-Seura haluaa tällä esityksellä tuoda keskusteluun jäsenistönsä näkökantoja asiasta.

Lentua-Seuran esitys Metsähallitukselle Kuhmon retkeilyreiteistä - Lue lisää...

Lentua-Seuran kannanotto Syväjärven ja Roukonpuron hakkuisiin

Lentua-Seura ilmaisee tyytymättömyytensä Metsähallituksen suunnitelmiin tehdä hakkuita virkistyskäytön kannalta tärkeällä luontoalueella.

Lentua-Seuran kannanotto Syväjärven ja Roukonpuron hakkuisiin - Lue lisää...

Lentua-Seuran kannanotto susikeskusteluun 9.2.2022

Lentua-seura tuo esiin näkemyksensä susikeskustelun vilkastuttua Kuhmossa kannanhoidollisen metsästyksen peruuntumisen myötä kevättalvella 2022.

Lentua-Seuran kannanotto susikeskusteluun 9.2.2022 - Lue lisää...

Lentua-Seuran kannanotto taajamametsien hakkuisiin 2022

Taajamissa metsänhoitoa ohjaavat toisenlaiset tavoitteet kuin talousmetsäalueilla. Nyt, kun Kuhmon kaupunki on käsittelemässä taajamametsiään, haluamme tuoda esiin eräitä näkökohtia.

Lentua-Seuran kannanotto taajamametsien hakkuisiin 2022 - Lue lisää...