Sijainti: Pääsivu / Aloitteet ja raportit

Aloitteet ja raportit

Esitys Kainuun liitolle: Jonkeriin luonnonrauha-alue

Kaksi kuhmolaista yhdistystä, Suomen Luonnonsuojeluliiton Lentua-Seura ja Jonkerin Kyläseura ovat jättäneet Kainuun liitolle esityksen Jonkerinjärven alueen merkitsemisestä luonnonrauha-alueeksi uudisteilla olevassa Kainuun maakuntakaavassa.

Esitys Kainuun liitolle: Jonkeriin luonnonrauha-alue - Lue lisää...

Lentua-Seuran esitys Metsähallitukselle Kuhmon retkeilyreiteistä

Metsähallitus pohtii retkeilyreittien ja niiden palveluvarustuksen kunnossapidon tärkeysjärjestystä ja myös purkamista joidenkin kohteiden osalta. Lentua-Seura haluaa tällä esityksellä tuoda keskusteluun jäsenistönsä näkökantoja asiasta.

Lentua-Seuran esitys Metsähallitukselle Kuhmon retkeilyreiteistä - Lue lisää...