Tapahtumia ja ajankohtaista Kurkisuo Lausuntoja Luontopolut
Hallitus ja yhteystiedot Jäseneksi Linkkejä Postituslista

Lausuntoja & tiedotteita

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys seuraa tarkasti Vantaanjoen tilaa. Kevättulvien ja runsaiden sateiden aikana jätevesiä juoksutetaan puhdistamoiden ohi suoraan Vantaaseen. Aloitteessamme kaupungille esitimme sekaviemäreistä luopumista ja tasausaltaiden rakentamista, jotta jätevesien ohijuoksutus loppuisi. Olemme myös ottaneet kantaa kaupungin metsien hakkuisiin. Kaupunkilaisten suosimien lähimetsien paljaaksi hakkuista pitää luopua ja siirtyä puistometsänhoidollisiin menetelmiin. Tähdennämme myös Vantaan varren rantapuuston ja pensaikon säästämistä.

Otamme kantaa myös kaavoitukseen. Hyvinkäällä on ollut käynnissä isompi osayleiskaavan tarkistus, johon ympäristönsuojeluyhdistys ottaa kantaa ja tiedottaa suunnitelmien edistymisestä. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia säilytettävistä luontokohteista.

Lausunnot ja tiedotteet vuodesta 2016 alkaen:

Lausunto Hyvinkään kaupungille Sveitsin-Härkävehmaan alueen osayleiskaavaehdotuksesta, 2.3.2018

Lausunto Hyvinkään kaupungille Sveitsin-Härkävehmaan alueen osayleiskaavasuunnitelmasta, 18.8.2017

Lausunto Uudenmaan liitolle vaihemaakuntakaavasta, 9.12.2016 (PDF)

Kannanotto Sveitsin-Härkävehmaan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, 16.9.2016 (PDF)

Lausunto Palopuron osayleiskaavan rakennemalleista, 2.9.2016 (PDF)

Muistutus Morenia Oy:n maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemuksista Karjulamminvuoren alueelle, 8.8.2016 (PDF)

Vastaselitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristöluvasta Vantaanniemessä, 1.8.2016 (PDF)

Valitus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vantaanniemen ympäristölupa-asiassa, 16.5.2016 (PDF)

Muistutus asemakaavan muutosehdotuksesta Sahanmäessä (Lentokentänsuo), 13.5.2016 (PDF)

Kannanotto Sveitsin-Härkävehmaan alueen maankäytön kehittämissuunnitelmaluonnokseen, 10.5.2016 (PDF)

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen lausunto Sveitsinpuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta, 10.5.2016

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen kannanotto Sveitsinpuiston rakennussuunnitelmista, 12.4.2016

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen lausunto Kruununpuiston asemakaavamuutoksen luonnoksesta, 29.3.2016

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen kannanotto Kytäjärven Keimonniemen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, 10.2.2016 (PDF)

Aiempia lausuntoja