Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Ulkonaoppimishanke

Ulos oppimaan - koulumetsät luokkahuoneiksi

Hanke on päättynyt. Kiitämme kaikkia mukana olleita.


Ulos oppimaan - koulumetsät luokkahuoneiksi -hanke 9/2014-8/2015.


Miksi metsään?

Kasviopas. Kuva: Niina Ruuska

Lapset viettävät tänä päivänä huomattavasti vähemmän aikaa ulkona kuin vielä pari vuosikymmentä sitten. Koulupäivät vietetään pääasiassa sisätiloissa istuen, ja televisio, tietokone ja muut elektroniset laitteet ovat vähentäneet lasten ulkoilua ja liikkumista myös vapaa-ajalla. Metsistä vieraantuminen on seurausta mm. kaupungistumisesta, koska tiiviisti rakennetuissa taajamissa lähin metsä saattaa olla pitkänkin matkan päässä. Vanhempien oma vieraantuminen luonnosta on saattanut tehdä metsästä jopa pelottavan paikan, jonne lasta on turvallisuussyistä kielletty menemästä. Metsien käyttö koulujen oppimisympäristönä luo mahdollisuuden päästä tutustumaan metsään luotettavan opettajan kanssa ja tutussa porukassa. Jo lyhyenkin metsässä olemisen on havaittu vähentävän stressitasoa ja rauhoittavan mieltä. Niille oppilaille, joilla on vaikeuksia istua paikallaan, koulumetsä tarjoaakin oivan mahdollisuuden oppia asioita toiminnallisesti.

Vuonna 2015 toteutetun hankkeen tarkoituksena oli edistää koulumetsien käyttöä monipuolisena oppimisympäristönä sekä lisätä toiminnallisten ja innovatiivisten opetusmenetelmien käyttöä eri oppiaineissa. Hanke toimi Varsinais-Suomen alueella. Mukaan olivat tervetulleita kaikki koulut sekä päiväkodit. Hankkeen puitteissa järjestettiin ulkonaoppimiskoulutuksia eri puolilla maakuntaa. Hanke myös avusti aiheesta kiinnostuneita kouluja järjestämään omia koulutuksia.


Tutustu hankkeeseen

 

Yhteistyökumppanit

  • Kotimäen koulu, Kaarina
  • Saarniston Koulu, Uusikaupunki


Ympäristöministeriö

Hanketta rahoitti Ympäristöministeriö