Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Susiaita-hanke / Tilaisuudet

Tilaisuudet

Hanke on päättynyt. Kiitämme kaikkia yhteistyössä mukana olleita.

Hankkeessa järjestettiin yleisölle avoimia ja maksuttomia seminaareja ja havaintotilaisuuksia eri aiheista. Alussa järjestettiin aloitusseminaari, jossa kerrottiin mistä SusiAita-hankkeessa on kyse, keitä hankkeessa oli mukana sekä kuultiin läsnäolijoiden ajatuksia ja mietteitä aiheeseen liittyen. 

Kesän ja syksyn aikana järjestettiin seminaareja, joissa jaettiin tietoa ja käytännön neuvoja susiin liittyen. Tilaisuuksien yleisenä tavoitteena oli susivahinkojen minimoiminen ja konfliktien välttäminen. Seminaarien aiheina olivat muun muassa petoaidan rakentaminen, laitumien valvonta riistakameroilla sekä metsästys ja metsästyskoirien suojaaminen. Loppuvuodesta pidettiin hankkeen päätösseminaari, jossa koottiin hankkeen tuloksia ja kokemuksia yhteen. 

Koska seminaareissa asiat käsiteltiin vain teoreettisella tasolla, järjestettiin samoista aiheista myös demonstraatioita eli havaintotilaisuuksia. Demonstraatioissa pyrittiin käymään seminaareissa käydyt asiat käytännön tasolla. Muun muassa esimerkkitiloilla käytiin katsomassa, miten petoaidat rakennetaan ja miten niitä hoidetaan. Lisäksi esiteltiin riistakameroiden käyttöä ja muita menetelmiä laitumien valvonnassa. 

Metsästykseen ja koirien suojaamiseen liittyen kokeiltiin susilta suojaamiseen tarkoitettua koiraliiviä, josta metsästyskauden aikana kerättiin kokemuksia metsästäjiltä.

SusiAita-hankkeen päätöstilaisuus

Salon kaupungintalo, Valtuustosali Tammi (Tehdaskatu 2, Salo)

Päätöstilaisuutta vietettiin keskiviikkona 7.12.2016 klo 17:30-20:30.

Illan aiheita olivat mm.:

 • Petovahinkojen ennaltaehkäisy ja tulevaisuuden näkymät
 • Keskustelua ja kehittämistä pienryhmissä
 • Hankkeen johtopäätökset
 • Miten hanke onnistui työssään


Asiantuntijoina toimivat Reijo Kotilainen (Suomen riistakeskus), Turun AMK:n tutkimusryhmä (hankkeen vaikuttavuusanalyysi) ja Antti Rinne (SusiAita-hankkeen koordinaattori).

Tilaisuuden esitykset esiintymisjärjestyksessä: 

Rinne hankkeen johtopäätökset   Yrjänä & Vikstén hankkeen evaluointi   Kotilainen petovahinkojen ennaltaehkäisy

 Videokooste Kuvat ja videot-sivulla!

Ajankohtainen susitilanne ja susikannan hoito Salon-Raaseporin susireviirillä -infotilaisuus

Bygdegården, Tenhola (Pitäjäntie 22, 10520 Tenhola)

Infotilaisuus pidettiin tiistaina 4.10.2016 klo 18:00-21:00. Tilaisuus oli kaksikielinen.

Illan aiheina olivat mm.:

 • Ajankohtainen susitilanne reviirillä
 • Susikannan hoidon linjaukset ja keinot
 • Susien ekologiaa ja muuta tietoa susista eri näkökulmilta.

Asiantuntijoina toimivat Olof Liberg (Ruotsin maatalousyliopisto), Antti Härkälä (Luonnonvarakeskus), Antti Rinne (SusiAita-hanke), Visa Eronen (Suomen riistakeskus).

Tilaisuuden esitykset esiintymisjärjestyksessä: 

Eronen susikannan hoito (fin)   Eronen susikannan hoito (swe)   Härkälä susitilanne

Videokooste Kuvat ja videot-sivulla!

Metsästyskoirien suojaaminen susilta -infotilaisuus

Salon kaupungintalo, Valtuustosali Tammi (Tehdaskatu 2, Salo)

Infotilaisuus pidettiin keskiviikkona 21.9.2016 Klo 17:30-20:30.

Voiko metsästyskoiria suojata susilta ja muilta pedoilta? Millaisia koirien suojaliivit ovat?

Illan aiheina olivat mm.:

 • Suojaliivit koirille
 • Miten sudet otetaan huomioon metsästettäessä
 • Metsästyskäytäntöjen muokkaaminen susialueilla
 • Miten toimia petovahingon sattuessa

Asiantuntijoina Milla Niemi (Metsästyskoirien suojaaminen susilta- hanke), Marko Laine (Salon seudun rhy) ja Antti Rinne (SusiAita-hankkeen koordinaattori).

Tilaisuuden esitykset esiintymisjärjestyksessä: 

Rinne aloitus ja lopetus   Niemi koirien suojaaminen   Laine koiraliivi

Videokooste Kuvat ja videot-sivulla!


Miten toimia petovahingon sattuessa? -infotilaisuus

Salon kaupungintalo, Valtuustosali Tammi (Tehdaskatu 2, Salo)

Infotilaisuus pidettiin tiistaina 23.8.2016 Klo 17:30-19:00.

Illan aiheina olivat mm.:

 • Toimintajärjestys petovahingon sattuessa
 • Minkälainen on maastokatselmus?
 • Mitä petovahinkokorvauksiin sisältyy?
 • Petoyhdyshenkilöiden rooli vahinkotapauksissa
 • Toiminta petovahinkotapauksissa- esitteen esittely ja jakaminen

Asiantuntijoina Loimaan maaseutupalvelut, Jörgen Hermansson (Suomen riistakeskus Varsinais-Suomi) ja Antti Rinne (SusiAita-hankkeen koordinaattori).

Tilaisuuden esitykset esiintymisjärjestyksessä: 

Rinne aloitus ja lopetus   Paija maaseutupalvelut   Hermansson petoyhdyshenkilöt   Hermansson petovahinkojen tunnistaminen

Tulostettavat toimintaohjeet petovahingon sattuessa Linkkejä ja Materiaaleja-sivulla!

Videokooste Kuvat ja videot-sivulla!

Riistakamerat laidunten valvonnassa- näytös

Romsilantie 471, Pertteli. Tuulensuun tila, Petri & Minna Määttänen 

Näytös pidettiin tiistaina 9.8.2016 klo 10:00. Tilaisuus oli kaikille avoin.

Antti Härkälä Luonnonvarakeskukselta opasti, mihin kamera kannattaa asentaa ja mitä tulee ottaa huomioon petoja kuvattaessa.

Videokooste Kuvat ja videot-sivulla!

Susiaita-infotilaisuus 2

Salon kaupungintalo, Valtuustosali Tammi (Tehdaskatu 2, Salo)

Infotilaisuus pidettiin tiistaina 2.8.2016 Klo 17:30-20:30.

Keinoja eläinten suojaamiseen susilta. Toimivatko laumanvartijakoirat ja mitä hyötyä on riistakameroista? 

Illan aiheina olivat mm.:

 • Huomioita petoaidoista
 • Petoaidat ulkomailla
 • Laumanvartijakoirien käyttö eläintiloilla
 • Riistakameroiden käyttö laitumien valvonnassa
 • Susien käyttäytyminen eläintilojen ympärillä

Asiantuntijoina mm. Teet Otstavel (eläinten hyvinvointitutkija), Antti Härkälä (Luke), Tapio Rintala (Rintalan tila, MTK-Varsinais-Suomi) ja Antti Rinne (SusiAita-hankkeen koordinaattori).

Videokooste Kuvat ja videot-sivulla!

Tilaisuuden esitykset esiintymisjärjestyksessä: 

Rinne aloitus ja lopetus   Otstavel laumanvartijakoirat(ei sama esitys mutta vastaava)  Rintala tilaesittely    Härkälä riistakamerat


Petoaidan rakentamisnäytös

Känkin tilalla: Känkintie 233, 25110 Kruusila

Näytös järjestettiin lauantaina 18.6.2016 klo 15:00.

Känkin tilalliset kertoivat petoaidan hakuprosessistaan ja Luonnonsuojeluliitto Tapiola ry esitteli petoaita-talkoidensa etenemistä paikan päällä. Petoaitatalkoot Känkin tilalla olivat Luonnonsuojeluliitto Tapiola ry:n ja tilallisten koolle järjestämät.

Kutsu Petoaidan rakentamisnäytökseen

Videokooste Kuvat ja videot-sivulla!

 

Susiaita-infotilaisuus 

Salon kaupungintalo, Valtuustosalo Tammi (Tehdaskatu 2, 24100 Salo)

Infotilaisuus pidettiin torstaina 9.6.2016 klo 17:30-20:30.

Illan aiheina:

 • SusiAita -hankkeen tavoite ja tarkoitus
 • Petoaidat, mitä ne ovat, miten ne kannattaa rakentaa ja mitä se tilalliselta vaatii?
 • Suomen riistakeskuksen tuki petoaitojen rakentamiseen
 • Muut tuet petoaitojen rakentamiseen
 • Salo-Raasepori -alueen susitilanne tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa


Asiantuntijoina Jörgen Hermansson (Suomen riistakeskus Varsinais-Suomi), Leena Aarikka (Varsinais-Suomen ELY-keskus) ja Lauri Leinonen (Leinosen lammastila, Loimaa) ja Antti Rinne (SusiAita-hankkeen koordinaattori)

Kutsu Susiaita-infotilaisuuteen

Videokooste Kuvat ja videot-sivulla!

Tilaisuuden esitykset esiintymisjärjestyksessä: 

Rinne aloitus    Hermansson susitilanne    Leinonen tilaesittely    Hermansson petoaidat    Aarikka muut tuet    Kaisajoki tilaesittely    

Wallden Susiryhmä    Rinne lopetus