Sijainti: Pääsivu / Toiminta

Toiminta: mitä teemme ja mitä sinä voit tehdä

Edistämme varsinaissuomalaisen luonnon- ja ympäristön suojelua ja ihmisten luontosuhdetta talkoin ja retkin, annamme suosituksia maankäytöstä, valvomme kaavoitusta ja tarjoamme maksutonta luontoarvojen kartoitusta metsänomistajille.

TalkootAskalankoskella.JPG
Kuva: Viri Teppo-Pärnä/Paimion seudun ympäristöyhdistys

Varsinaissuomalainen luonto on rikas ja tarjoaa monenlaisia maisemia: Saaristomeri, lehdot, Aurajoen ympäristö ja perinteiset viljelysalueet sekä suot muodostavat ainutlaatuisen miljöön. Niiden suojelu vaatii työtä ja toimintaa. Varsinais-Suomen piiri on valtakunnallisen Suomen luonnonsuojeluliiton alla toimiva järjestö, joka tekee töitä arvokkaan luontomme ja ympäristömme hyväksi maakuntatasolla. Toiminnasta vastaa vapaaehtoisista koostuva piirihallitus yhdessä aluepäällikön kanssa, ja lisäksi piirin alla toimii työryhmiä: metsäjaos, vesijaos ja viestintäryhmä. Piiriin kuuluu 15 paikallisyhdistystä, joilla on yhteensä yli 3100 jäsentä.

 

Tutustu piirin toimintaan

 

norppaselfie1.jpg
Kuva: Venla Kaasinen

Tule mukaan!


Paikallisyhdistykset tekevät käytännön suojelutyötä luonnon hyväksi. Yhdistysten tekemä työ on tärkeää luonnon monimuotoisuuden ja paikallisten luontoarvojen säilymiselle. Perinnemaisemien hoito talkootyöllä on yksi konkreettinen esimerkki paikallisyhdistysten tekemästä arvokkaasta työstä. Perinnemaisematalkoiden lisäksi yhdistykset muun muassa kunnostavat puroja ja rantoja, ja järjestävät luontoretkiä sekä lasten luontoleirejä.

Yhdistykset tekevät kannanottoja muun muassa ympäristölupa-asioihin ja kaavoitussuunnitelmiin, sekä nostavat esille oman alueensa luonnonsuojelun epäkohtia. Paikallinen luonnonsuojeluyhdistys on matalakynnyksinen taho, johon asukkaat usein ottavat yhteyttä huolestuessaan hakkuista, kaavoituksesta ja rakennushankkeista tai vaikka vesistön tilasta.

Kiinnostuitko yhdistystoiminnasta? Olet lämpimästi tervetullut mukaan paikallisyhdistyksesi jäseniltoihin, syys- tai kevätkokoukseen, talkoisiin ja tapahtumiin. Yhdistykset tarvitsevat jatkuvasti uusia henkilöitä mukaan toiminnan pyörittämiseen; toiminnan aktiivisuus ja laajuus on vapaaehtoisesti työskentelevien yhdistysjäsentensä summa!

Tässä esimerkkejä, mitä voit tehdä yhdistyksessä:

  • Tiedottaminen: tapahtuminen tiedottaminen yhdistyksen Facebook-sivuilla, tapahtumakalenterien täyttö, jäsenkirjeen koostaminen.
  • Retkien järjestäminen: oppaan hankkiminen, kahvituksen järjestäminen, retken vetäminen.
  • Valokuvaus: retkien ja tapahtumien valokuvaus.
  • Jäsenhankinta talkoissa ja retkillä.
  • Taustaselvitysten teko: tiedon hankinta ja koostaminen, seuranta.
  • Yhdistyksen pyörittäminen: taloudenhoitajana tai sihteerinä toimiminen, hallituksen jäsenenä toimiminen.
  • Mitä muuta? Ideoi ja ehdota – ja tule myös mukaan toteuttamaan.


Etene näin: ilmoittaudu vapaaehtoiseksi tai ota yhteys oman paikallisyhdistyksesi puheenjohtajaan tai sihteeriin ja sovi, miten voit tutustua yhdistyksen toimintaan. Voit tulla myös jäseniltoihin tai muihin avoimiin tapaamisiin kuuntelemaan viimeisimmät kuulumiset.

Jäsenyys ei edellytä vapaaehtoisena toimimista eikä vapaaehtoisuus edellytä jäsenyyttä.


Apolloperhonen2Ympäristöpalkinto


Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin ympäristöpalkinto myönnetään vuosittain syyskokouksessa henkilölle tai taholle, joka on edistänyt merkittävästi luonnon- tai ympäristönsuojelua piirin toimialueella. Katso edellisinä vuosina palkinnon saaneet.

Apolloperhonen

Työharjoittelupaikat


Piiri tarjoaa yhdessä luonnonsuojeluyhdistysten kanssa eri oppilaitoksissa opiskeleville mahdollisuuden harjoittelujaksoon. Lisätietoja piirihallituksen puheenjohtajalta ja aluepäälliköltä.

 

Piirrokset apolloperhosesta on toteuttanut vapaaehtoisemme Heikki Väyrynen.