Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013

Vantaan ympäristöyhdistys ry:n

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

 

Vuosi 2013 oli Vantaan ympäristöyhdistyksen (VYY) 36. toimintavuosi. VYY:n keskeisenä päämääränä on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Vantaan kaupungin alueella. Järjestämme luontokouluopetusta, ketotalkoita ja retkiä Vantaan luontoon ja laadimme lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisiin asioihin.

Yhdistyksen jäsenmäärä v. 2013 on 814 (v. 2012 jäseniä 821)

TOIMINTAA

Luontokoulusunnuntain perhekahviloita järjestettiin Minerva Schulzin johdolla kolme kertaa keväällä (3.3., 7.4., 5.5.) ja kolme kertaa syksyllä (Suomen luonnon päivä 31.8., 13.10., 17.11). Marraskuun tapahtumapäivänä saimme nauttia Eino-myrskystä. Kahviloissa oli maksutonta ohjelmaa kokoperheelle sekä päivän aiheen mukainen luontopolku ja nuotio ynnä muuta aiheeseen liittyvää puuhastelua. Teemoina olivat tähtitaivas, luonnon lentomestarit, myyrät ja muut pikkunisäkkäät, vesiaihe, ympäristö ja vuodenajat. Osallistujia oli yhteensä 118 aikuisia ja lapsia.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n kevätkokouksessa 23.3.2013 Helsingissä Reumayhdistyksen tiloissa yhdistystä edustivat Pekka Kumpulainen ja Annika Harlio, joka valittiin piirin liittokokousedustaksi.

Yhdistyksen seurannassa olevalla Vantaankosken myllyllä 7.4. käydessään Ritva Hälikkä, Vesa Järvinen ja Pekka Kumpulainen tapasivat myllykiinteistön vuokraajan, joka kertoi kunnostusurakastaan.

Helatorstaina 9.5. yhdistyksen hallitus retkeili Vantaankoskella ja Herukkapuron metsässä. Retken jälkeen pidimme hallituksen kokouksen Timo Juurikalan patiolla, samalla nauttien runsaista pöydän antimista. Maaston roskaisuus kirvoitti hallituksen laatimaan aloitteen käsiteltäväksi liittokokoukseen.

Vuosi 2013 oli seitsemästoista Tuupakan kedonhoidon vuosi. Ketotalkoot pidettiin 11.8. Vesa Järvisen johdolla, paikalla oli 7 henkeä. Vuosittainen hoitoraportti lähetettiin kaupungin viheryksikköön. Tuupakan kedolle oli 6.7. Vantaan ympäristökeskuksen järjestämä hyönteis- ja kasviretki. VYYstä paikalla olivat Vesa Järvinen ja Annika Harlio.

Juha Nisula on jatkanut lehdon hoitoa Soltorpissa sekä Tuomelan tammimetsässä.

Annika Harlio osallistui Virtavesien hoitoyhdistyksen Krakanojan (Pakkalanpuron) kunnostustalkoisiin 19.8.

Annika Harlio osallistui edustajana liittokokousviikonloppuun 31.8-1.9.2013 Polvijärvellä. Kokouksessa käsiteltiin myös VYYn aloite roskaamisen estämisestä ja sen syihin puuttumisesta. Annika valittiin liittovaltuustoon.

VYYn kummipurolla Rekolanpurolla järjestettiin kunnostustalkoot yhdessä Virtavesien hoitoyhdistyksen kanssa. Puroon levitettiin soraa kolme isoa kuormaa kolmeen paikkaan. Paikalla oli noin 25 talkoolaista. Yhdistyksen väkeä oli runsaasti paikalla, hallituksesta olivat paikalla Kimmo Jääskeläinen, Ritva Hälikkä, Vesa Järvinen, Pirkko Väätäinen, Seppo Säilä ja Pekka Kumpulainen. Kunnostus onnistui mainiosti, sillä tarkistuskäynnillä seuraavalla viikolla alueella havaittiin runsaasti taimenia.

Sll:n Uudenmaan piirin syyskokous pidettiin 16.11. Helsingissä Santahaminan perinnetalolla. Yhdistystä edustivat Kimmo Jääskeläinen, Vesa Järvinen, Irma Kauranne, Pekka Kumpulainen ja

Annika Harlio. Sirkku Manninen Helsingistä valittiin piirin puheenjohtajaksi ja Annika Harlio hallituksen jäseneksi.

Pääkaupunkiseudun yhdistystapaamiseen Sll:n toimistolla Kotkankadulla 5.11. VYYtä edusti Ismo Tuormaa.

MENU-messuille 23.11. osallistuivat Kimmo Jääskeläinen ja Pekka Kumpulainen

Luonnonsuojeluliiton valtuuston syyskokouksessa Lappeenrannassa 23.-24.11.2013 Uudenmaan piirin edustajana oli Annika Harlio.

Pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen City Huuhkaja -lehti ilmestyi maaliskuussa, ja se jaettiin postin mukana jäsenistölle. Tällä kertaa Espoon yhdistys ei osallistunut lehden tekoon. Lehti ilmestyi myös netissä. Vyytä lehden toimituksessa edusti Ismo Tuormaa.

KAAVOITUSASIAT

Kaavoitusta seurattiin tiiviisti. Ympäristöyhdistyksen kannalta merkityksellisiä kaavahankkeita oli suht vähän. Kiitos kuuluu lähinnä hyvälle yleiskaavalle. Lisäksi esimerkiksi hulevesisuunnitelmat ovat olleet yleensä varsin hyviä.

Pariin hankkeeseen yhditys kiinnitti erityistä huomiota.

Asemakaavamuutos nro 002187, Pallas. Pallas-koulurakennuksen tilalle asuntoja. Tarkoitus on muuttaa koulukorttelin eteläosa lähinnä asumiskäyttöön. Hulevesien hoito oli luonnoksessa vaatimaton, ja yhdistys lähetti tästä kaupungille mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa.

Pöllökallion edustan puron siirto ja rakentamisen aloittaminen puhutti, ja todettiin, että on syytä käydä paikalla tutkimassa asiaa. Vesa Järvinen, Ritva Hälikkä, Pirkko Väätäinen ja Seppo Säilä kävivät tutustumassa paikkaa ja mm. Pöllökallion länsirinteeseen leveydeltään parikymmenmetriseksi avattuun turhaan ulkoilureitin käytävään. Vesa Järvinen on käynyt asiasta sähköpostikirjeenvaihtoa kaupungin kanssa.

TOIMIELIMET

Hallituksen kokouksia pidettiin v. 2013 12 kertaa.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tikkurilan kirjastossa 28.2. Ohjelmassa vuosikokouksen aluksi Minerva Schultz kertoi valosaasteen himmentämästä tähtitaivaasta.

Kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi kaudeksi 2013-2014 Kimmo Jääskeläinen ja hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle kaudeksi 2013-2014 Seppo Säilä, Vesa Järvinen, Minerva Schultz ja Pekka Kumpulainen

Hallituksessa jäseninä jatkoivat vielä vuoden 2013 Ritva Hälikkä, Irma Kauranne, Timo Juurikkala ja Pirkko Väätäinen

Hallituksen varajäseniksi valittiin Annika Harlio ja Ilmari Heinonen vuodeksi 2013

Toiminnantarkastajaksi valittiin Merja-Riitta Koponen ja varatoiminnantarkastajaksi Harry Helmisaari.

Vuosikokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa VYY:n varapuheenjohtajaksi valittiin Vesa Järvinen, taloudenhoitajaksi Pirkko Kara, sihteeriksi Pekka Kumpulainen. Minerva Schultz valittiin luontokoulutyöryhmän puheenjohtajaksi ja Vesa valittiin jatkamaan Tuupakan kedon vastaavana ja Ismo Tuormaa yhdistyksen tiedottajana. Juha Nisula jatkaa tammimetsän hoitoa.

VANTAAN LUONTOKOULU SOTUNGISSA

Luontokoulu jatkoi totuttuun tapaan kummiluokkineen, saturetkineen ja kursseineen. Toimintaan vaikutti edellisen vuoden epävarmuus rahoituksen jatkumisesta vuonna 2013. Rahoitus vuosille 2013-2014 varmistui vasta vuoden 2012 lopussa.

Kummiluokkaopetus on vantaalaisille kouluille ja päiväkodeille maksutonta.

Opettajina toimivat Olli Viding (toiminnanjohtaja) ja Katja Lembidakis.

Luontokoulu löytyy myös verkkosivuilta www.vantaanluontokoulu.fi.

Liitteenä luontokoulun yksityiskohtaisempi toimintakertomus.

TIEDOTTAMINEN

Vyyn nettisivut: http://www.sll.fi/uusimaa/vantaa

Vuonna 2013 VYY otti käyttöönsä jäsenistölle suunnatun sähköpostilistan. Listalla on noin 200 jäsentä. Annika Harlio on vastannut listan viestinnästä. Listalle on lähetetty tietoa lähinnä yhdistyksen tapahtumista.

Vyyllä on ollut ilmoituksia Luonnonsuojelijassa, Vantaan Sanomien Kumppanit-sivuilla, Perinnemaisemaryhmän sivuilla sekä talkooilmoitustaululla Tuupakassa Tiedotusvastaavana on toiminut Ismo Tuormaa.

TALOUS

Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmaksutuloilla.

Yhdistyksen ylläpitämän Vantaan luontokoulun päärahoittaja on Vantaan kaupungin opetustoimi. Sopimusta jatkettiin kaksi vuotta ja avustus vuonna 2013 oli 100 000 euroa. Luontokoulun oma varainhankinta on koostunut tilojen vuokrauksesta ja tarvikemyynnistä.