Sijainti: Pääsivu / Kannanotot ja kaavoitus / Vanha Mylly

Vanha Mylly

Vantaan ympäristöyhdistys on jo vuosia ajanut aktiivisesti Vantaankosken Vanhan Myllyn kunnostusta. Katso Vantaan Sanomien artikkeli aiheesta. Lue VYYn kannanotot Vanhan Myllyn puolesta. (Kuva myllystä: Päivi Tuovinen).Vanha mylly.jpg

 

VYYn kannanotot Vantaankosken Vanhan Myllyn puolesta. Uusimmat kannanotot ensin.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

Vantaan kaupunginmuseo                                            4.5.2010
Hertaksentie 1
01300 VantaaVantaan Ympäristöyhdistys on syvästi huolissaan Vantaankosken myllyn surkeasta tilasta. On todettu, että Vantaan valtteja ovat Pyhän Laurin kirkko ja Vantaankoski-miljöö. Miksi Vantaan kaupunki on antanut vuosikymmenet kosken partaalla olevan myllyn rapistua lähes sortumispisteeseen?  Suunnitelmat, kaavoitus, puheet, mielipiteet, vetoomukset ym. ovat olleet täysin turhia, jos ei rakennuksen pelastamiseksi korjaustoimenpitein heti ryhdytä. Ehdotuksemme myllyn korjaamiseksi eivät voi olla rahasta kiinni. Myllystä korjattaisiin hätätoimenpiteenä vain katto, seinät ja ikkunat sekä siistittäisiin myllyn ympäristö. Näin saataisiin kuitenkin ehyt koskimiljöö säästettyä, josta vantaalaiset voisivat olla ylpeitä Vantaankosken alue on vanhojen rakennusten lisäksi myös luontoarvoiltaan arvokas. Tänä keväänä ympäristöväkeä ilahdutti myllyn rannassa kalasteleva saukko. Haluamme Vantaan kaupunginmuseon antavan pikaisesti yhdistykselle selvityksen, jossa kerrotaan toimenpiteistä, mitä myllyn pelastamiseksi tehdään.

Vantaan Ympäristöyhdistys VYY ry

Pekka Kumpulainen Vyyn sihteeri,  pekkakumpulainen@netti.fi

Lisätietoja: 
Ritva Hälikkä Vyyn hallituksen jäsen, ritva.halikka@elisanet.fi

Vantaan kaupungille aiemmin lähetetyt kirjelmät myllyn puolesta :
18.8.2004 25.5.2005 15.6.2007 20.8.2008

* * *

 

Vantaan ympäristöyhdistys ry                                13.2.2009

Museovirasto
Nervanderinkatu 13, PL 913, 00101 Helsinki

Asia:  VANTAANKOSKEN MYLLY

Vantaan ympäristöyhdistys vetoaa Museovirastoon, että se ryhtyisi toimenpiteisiin tammi-helmikuun vaihteessa palaneen Vantaankosken myllyn pelastamiseksi.

Vantaan ympäristöyhdistys on kirjelmöinyt lukuisia kertoja tuloksetta Vantaan kaupungille myllyn korjaamisen puolesta. Mylly kuuluu maisemallisesti arvokkaaseen Vantaankosken ympäristöön, joka on kokonaisuutena yksi Vantaan upeimmista ja arvokkaimmista alueista. Nyt on palaneella myllyllä viime hetket, kuten oli myös aikoinaan palaneella viilatehtaallakin, jota Museovirasto tuli silloin arvovallallaan ja asiantuntemuksellaan puolustamaan. Nykyisin kaupunki ylpeilee kunnostetulla viilatehtaalla!

Näillä kahdella rakennuksella on yhteinen historia. Eri yhdistykset ja yhteisöt ovat vedonneet monesti, jotta kaupunki pelastaisi rakennukset. Molemmat rakennukset ovat ehtineet vuorollaan palaa, kun ne oli jätetty oman onnensa nojaan rapistumaan. Toivomme, että mylly saisi vielä uuden elämän, kuten sai purku-uhanalainen viilatehdaskin. Siksi kiirehdimme museoviraston tahoilta vaikuttamista vanhan Vantaankosken myllyn pelastustoimiin. Vantaallakin "Asumisviihtyvyys kohenee ja kunnostetut rakennukset kohentavat kaupunkikuvaa”.

Vantaalla 13. 2. 2009


Vesa Järvinen, puheenjohtaja                 Pekka Kumpulainen, sihteeri
      
                               
Lisätietoja:
Ritva Hälikkä, hallituksen jäsen

Liitteet 4 kpl: Yhdistyksen kirjelmät Vantaan kaupungille myllyn puolesta
18.8.2004    25.5.2005    15.6.2007    20.8.2008

 

* * *

 

Vantaan ympäristöyhdistys ry    (VYY)                            18.3.2009

Museovirasto
Nervanderinkatu 13, PL 913, 00101 Helsinki

Asia:  VANTAANKOSKEN MYLLY
Vantaan ympäristöyhdistys ry on kirjelmöinyt 13.2.2009 Museovirastoon Vantaankosken myllyn kunnostuksen puolesta. Tuore kuva suojellusta myllystä osoittaa katon juuri romahtaneen. Katon puuttuminen aiheuttaa vakavia vaurioita rakennukselle.
Nyt yhdistys vetoaa Museovirastoon, jotta virasto aloittaisi pikaisesti yhteydenotot niihin yhteisöihin, joiden vastuulla on myllyn korjaus ja säilyttäminen.

Vantaalla 18. 3. 2009


Vesa Järvinen, varapuheenjohtaja                 Pekka Kumpulainen, sihteeri
 
                               
Lisätietoja:
Ritva Hälikkä, hallituksen jäsen

Liitteitä 2 kpl (valokuvia)

 

* * *


Vantaan ympäristöyhdistys ry                            20. 8. 2008


Vantaan kaupunki
Asematie 7,  01300 Vantaa

KUNNALLISALOITTEEN NELJÄS VAIHE
ASIA: VANTAANKOSKEN MYLLy

Julkisuudessa on ollut useita asukkaiden ja virkamiesten haastatteluja Vantaankosken myllyn alennus-tilasta. On annettu ymmärtää, että rakennus on turvallisuusriski sen läheisyydessä liikkujille. Vantaan ympäristöyhdistyksen (VYY) huolenaiheena on ollut jo pitkään myllyn tila.

Yhdistys on kirjelmöinyt kaupungille 18.8.2004, 25.5.2005 ja 15.6.2007. Kaupunki on vastannut ensimmäiseen kirjeeseen.
VYY hämmästelee, miksi Vantaan kaupunki hidastelee Vantaankosken myllyn kunnostuksen aloituk-sessa. Maassamme on lukuisia esimerkkejä korvaamattomien arvorakennusten ja rakennus-kokonaisuuksien tuhoutumisesta. Näin on tapahtunut, kun kohteiden on annettu hiljalleen rapistua tai ne ovat palaneet tai jopa purettu. Sodan jälkeen rakennettiin Euroopassa uudelleen kokonaisia vanhoja kaupunkeja kirkkoineen. Miksei meillä ymmärretä Vantaankosken myllyn arvoa? Onkohan se vain asennekysymys? Menevätkö kaikki muut pienen myllyn ja sen ympäristön kunnostuksen edelle? Suomen rakennuskannasta on häviävän pieni osa rakennettu ennen 1900-lukua, joten jokainen merkittävä rakennus
ansaitsee säilyttämisen. Varmaa on, että mylly kunnostettuna saisi runsaasti kiitosta kansalaisilta - niin suomalaisilta kuin ulkomaisilta vierailta. Kiitosta sai lopulta Viilatehdaskin, jonka pelastamisesta niin monet saavat olla kiitollisia niin harvoille niin paljosta (Winston Churchillia mukaillen).

Mylly on nykyisin vain uudella vesikatolla suojattu, eikä kaupunginkaan mielestä sen rakenteet kestä useita vuosia korjaamatta. Rakennus on joka tapauksessa velvollisuus säilyttää eikä purkaa. Koska Kehä III:eenkin löytyi yllättäen 50 miljoonaa euroa, soisi myllynkin kunnostukseen löytyvän kaupungin arvioima yksi miljoona. Kunnostettuna Vantaankosken alue rakennuksineen viestisi, että nuorella kaupungilla, Vantaalla, on historiallista perspektiiviä ja löytyy myös arvostusta menneiden sukupolvien työtä kohtaan. Kaupunki on todennut Vantaankosken myllyn olevan kiistatta merkittävä reservi ja samalla haaste.
 – VYY esittää nyt:   Jospa kunnostus tehtäisiin kaksivaiheisena. Ykkösvaiheessa kunnostettaisiin rakennuksen runko, ulkoasu ja ympäristö. Pihapiiri puolestaan suunniteltaisiin yhdessä kasvi-asiantuntijan ja vihersuunnittelijan kanssa. Lopputuloksena olisi alueen kasviston ehdoilla toteutettu esteetön alue.

Jatkossa sisätila suunniteltaisiin luontotaloksi, jonka toiminta näyttely-, opetus-, opastus-, koulutus- ja valistustilana olisi jokaiselle kuntalaiselle avoinna. VYY:n mielestä juuri tällainen toiminta olisi myllylle sopivin. Tätä olemme jo ehdottaneet aiemminkin kolmessa aloitteessamme. Kunnassa vallitsee edelleenkin käsitys, että myllylle ei olisi ehdotettu hyvää toimintamuotoa.

Jos nyt heti tehdään kunnollinen peruskorjaus (ehdotusvaiheemme 1.), tulevat kokonaiskustannukset huomattavasti halvemmaksi kuin halkeamien saumailu aina muutaman vuoden välein.


Vantaalla 20. 8. 2008


Vesa Järvinen, puheenjohtaja                                 Pekka Kumpulainen, sihteeri

Lisätietoja:
Ritva Hälikkä, hallituksen jäsen
ritva.halikka@elisanet.fi                                  

 

* * *

Vantaan ympäristöyhdistys ry                            15.6.2007


Vantaan kaupunki
Asematie 7,  01300 Vantaa

KUNNALLISALOITTEEN KOLMAS VAIHE                                   ASIA: VANTAANKOSKEN MYLLY

1.  Vantaan ympäristöyhdistys ry on tehnyt aloitteen 18. 8. 2004 Vantaan kaupungille, että se kunnostaisi Vantaankosken vanhan myllyn luontokeskukseksi.

Kaupungin vastaus yhdistykselle oli, ettei poliittista tahtoa ja rahoitusta myllyn kunnostukseen.
2.  Yhdistys uusi 25. 5. 2005 esityksensä ja ehdotti työryhmää suunnittelemaan ja ideoimaan  rahoitusta myllylle.
3.  Nyt 15. 6. 2007 tiedustelemme, joko kaupunki on ryhtynyt toimenpiteisiin mm. asettamalla työryhmän suunnittelemaan, miten rahoitus saataisiin järjestetyksi myllylle.

Useat kuntalaiset ovat esittäneet huolensa Vantaakosken myllyn rapistumisesta ja sen ympäristön pusikoitumisesta. Mylly näyttää surkealta, kun sitä vertaa vastarannalla olevaan kaupungin purkutuomiosta pelastuneeseen viilatehtaaseen, joka nyt on suuri kaupungin ylpeyden aihe!

Nyt varsinkin kun polkuverkosto Vantaanjoen varrella on kunnostettu, luontotalo olisi mainio retkien viipymiskohde kaikille avoimena koskikahviloineen. Talossa olisi vaihtuvia näyttelyitä, sieltä voisi varata pienseminaari- ja kurssitiloja sekä paikka toimisi myös luonto-oppaiden tukikohtana.

Vanhan myllyn kunnostus luontokeskukseksi/luontotaloksi olisi kaupungilta kulttuuri- ja ympäristöteko. Koskialueesta tulisi yhdessä Kirkonkylän kanssa yksi Vantaan näyttävimmistä kohteista. Nyt alue on vasta puolivalmis.
Vantaan ympäristöyhdistys varaa edelleen mahdollisuuden olla mukana kehittämässä Vantaankosken myllyä luontotaloksi.

Vantaalla 15. 6. 2007


Vesa Järvinen, puheenjohtaja Ritva Hälikkä, hallituksen jäsen


Vantaan ympäristöyhdistys ry

 

* * *


Vantaan ympäristöyhdistys ry                            25.5.2005


Vantaan kaupunki
Asematie 7,  01300 Vantaa

LISÄESITYS ALOITTEESEEMME VANTAANKOSKEN MYLLYSTÄ

Vantaan kaupunki totesi vastauksessaan Vantaan ympäristöyhdistyksen luontokeskusaloitteeseen (18.8.2004) Vantaakosken myllystä, ettei ole kaavoituksellista estettä toteutukseen.  Kaupungin mukaan esteet ovat taloudelliset.

Muistutamme kaupunkia edelleen viilatehtaasta, jota ennen paloa yritettiin vuosia saada kunnostukseen, vaan eipä rahaa silloin löytynyt!  Vasta palon jälkeen, kun purku oli jo päätetty, saimme lukuisat yhdistykset, museoviraston ja median viilatehtaan taakse.  Tästä alkoi uusi taistelu viilatehtaan rakennuksen puolesta.  Nykyisin viilatehdas on merkittävä kaupungin ylpeyden aihe.  Siksi haluamme nyt tulkita, että kaupunki lähtisi mielihyvin toteuttamaan luontokeskusta, varsinkin kun mylly on joka tapauksessa suojeltu. Suojelun ylläpidolla on kustannuksensa, mutta käytössä rakennus säilyisi nykyistä paremmin.
Esitämmekin, että Vantaan kaupunki viipymättä asettaisi esim. työryhmän suunnittelemaan ja ideoimaan, miten eri rahoituksia voisi luontokeskukselle saada. Uskomme, että kunnostettuna Vantaankosken mylly antaa kuntalaisille kestävän kehityksen mukaisia ja upeita luontoelämyksiä sekä tuo kunnalle säästöjä ja tuloja.  Koska lähiseutua kehitetään paraikaa mm. maatalousmuseolla, ja ympäristössä on muitakin kulttuurirakennuksia, olisi myös myllyrakennus saatava arvoiseensa kuntoon ja käyttöön.  Voisiko mylly jopa tuottaa sähkönkulutuksensa?

Haluamme edelleen olla mukana toteuttamassa luontokeskusta.

Vantaalla 25. 5. 2005

Vantaan ympäristöyhdistys ry:n Länsi-Vantaan työryhmä
Vesa Järvinen, hallituksen jäsen Ritva Hälikkä, hallituksen jäsen


Vantaan ympäristöyhdistys ry


Harry Helmisaari, puheenjohtaja            Jari Huhtala, sihteeri

 

* * *


Vantaan ympäristöyhdistys ry                            18.8.2004


Vantaan kaupunki
Asematie 7,  01300 Vantaa

KUNNALLISALOITE


Esitämme, että Vantaan kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin Vantaankosken myllyn ja sen lähialueen kehittämiseksi luontokeskukseksi.

Alue on mielestämme mitä sopivin tähän tarkoitukseen niin kasvillisuuden kuin vesielementin (koski) vuoksi.   Sinne on myös hyvät liikenneyhteydet.

Mylly on osa Vantaan keskeisintä kulttuurihistoriallista maisemakokonaisuutta, lähellä mm. viilatehtaan kunnostettu niemi.  Myllyrakennuksesta saisi oivan koulutus-, opastus- ja näyttelytilan koskialueesta ja Vantaan kaupunkiluonnon erityispiirteistä kaikkina vuodenaikoina.

Luontokeskus kohottaisi koko alueen arvostusta ja antaisi kuntalaisille elämyksiä ja ainutlaatuisen kosketuksen Vantaanjokeen.
Toivomme saavamme olla mukana tulevan luontokeskuksen suunnittelussa.

Vantaan ympäristöyhdistys ry, Länsi-Vantaan työryhmä


Vesa Järvinen, varapuheenjohtaja Ritva Hälikkä, hallituksen varajäsen