Sijainti: Pääsivu / Tiedotus / Natura-alueelle rakentaminen kiellettiin Östersundomin Talosaaressa

Natura-alueelle rakentaminen kiellettiin Östersundomin Talosaaressa

(11.9.2012) Uudenmaan ELY-keskus on hylännyt Helsingin kaupungin hakemuksen saada rakentaa huoltolaituri ja uimapaikka Östersundomin Talosaareen, aivan Torpvikenin Natura-alueen reunaan. Östersundom ja Talosaaren perinteikäs ulkoilualue ovat rakennuskiellossa käynnissä olevan yleiskaavatyön vuoksi. Siitä huolimatta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja liikuntavirasto aloittivat heinäkuussa 2010 alueella tienrakennuksen.

Tarkoituksena oli rakentaa Talosaaren kärkeen venelaituri ja uimaranta.Sankan kaislikon peittämällä rannalla se olisi edellyttänyt syviä ruoppauksia, aivan pitkin Torpvikenin linnustonsuojelua varten perustetun Natura-alueen itäreunaa. Östersundomin kaavoituksen keskeisiä kiistakysymyksiä on suhtautuminen alueen lintulahtiin, Kapellviken,


Torpviken, Bruksviken ja Porvarinlahti, jotka kaikki ovat Natura 2000 -ohjelmassa, ja jotka edellyttävät suojavyöhykettä. Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on rakentaa aivan Naturalahtien rannoille ja myös kaivaa osa lahdista kanaviksi.


Talosaaressa KSV yritti luoda ennakkotapauksen, ruopata lintulahden laitaa ilman suojavyöhykettä. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puututtua töihin, kaupunki joutui hakemaan niille lupaa Uudenmaan ELY-keskukselta. Nyt ELY-keskus totesi hankkeen haittaavan kaavoitusta. "Pysyvän laiturin rakentaminen vaikeuttaa myös luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista", ELY-keskus totesi 6.9.2012 evätessään poikkeamisluvan (dnro UUDELY/247/07.01/2011). "Päätös osoittaa, että Östersundomin kaavoitusta suunniteltaessa on kunnioitettava Natura 2000 -verkoston alueita. Osaltaan tämä edistää Sipoonkorven kansallispuiston laajentamisen erämaasta rannikolle, kuten ympäristö- ja monet muut järjestöt ovat ehdottaneet", toteaa Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Sirkku Manninen.

LISÄTIETOJA:
- Sirkku Manninen, Helsyn puheenjohtaja puh. 040 563 1546
- Tapani Veistola, luonnonsuojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, puh. 0400 615 530