Sijainti: Pääsivu / Uutiset

Uutiset

*Mielipide Uusimaa-kaava 2050 luonnoksesta
Helsyn hallituspaikat vuodelle 2019 ovat nyt haettavissa
Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen hallituspaikat vuodelle 2019
*Helsingin hallinto-oikeuden päätös - Lohiniemenranta
"Tiedote: Helsingin hallinto-oikeus kumosi Planmecan rakentamissuunnitelman virkistysalueelle Helsingin Lohiniemenrannassa."
Järjestöt haluavat helsinkiläisen lähiluonnon säilyvän yleiskaavassa
Perjantaina 13.2. pidetyssä tilaisuudessa järjestöt julkistivat lausumansa yleiskaavasta ja sen vaikutuksista luontoalueisiin. Julkilausuman mukaan Helsingin yleiskaavaluonnoksen toteutuminen merkitsee pääkaupungin luonnon keskeisten arvojen menettämistä. Metsät ja meri ovat Helsingin rikkaus nyt ja tulevaisuudessa.
SLL:n jäsenille ilmoitukset - 20 % Cityhuuhkajassa
Tule mainostamaan kaikki pääkaupunkiseudun Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenet tavoittavassa lehdessä! Cityhuuhkaja toimitetaan yli 6 500 kotitalouteen Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla ja sitä jaetaan n. 1 200 kpl SLL:n paikallisyhdistysten tapahtumissa kevään ja kesän aikana. Varaukset viimeistään 13.2.
Kruunuvuoren asemakaavaluonnos
28.11.2014 - Pääosa kaavaluonnoksessa esitetystä maankäytöstä on perusteltua, toteuttamiskelpoista ja riittävässä määrin linjassa vuoden 2008 lopussa hyväksytyn Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan kanssa. Tiettyjä muutoksia on kaavaan kuitenkin erinäisistä syistä syytä ja osin pakkokin tehdä.
Syyskokouksessa kuultiin Helsingin lepakoista ja pohdittiin ensi vuoden haasteita
19.11.2014 - Keskustelimme yleisesti toiminnan sisällöstä sekä miten toimintaryhmiämme voisi kehittää,valittiin hallitus sekä toimihenkilöt vuodelle 2015 ja päätettiin panostaa enemmän resursseja kaavavaikuttamiseen sekä tiedottamiseen.
Vastustamalla Naturaa Helsinki ajaa Östersundomin kaavan jäihin
20.11.2014 - Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös, jossa puolletaan Östersundomiin laadittua yleiskaavaesitystä, vaarantaa koko alueen kaavoituksen. Se johtaa yhteentörmäykseen Natura-suojelun kanssa. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys muistuttaa, ettei esitetty yleiskaava loukkaa vain muutaman lintulajin esiintymistä, vaan useampaa Natura-aluetta, joiden viereen esitetään rakennettavaksi taajama-asutusta. Helsingin valitsema linja on sama, josta Vantaan kaupungin vuonna 2011 asianajo-toimistolta tilaama lausunto vakavasti varoitti.
Yleiskaava ja Pro Helsinki 2.0
4.11.2014 - Kaupunkirakenteen tiivistämiseen pohjautuvassa suunnitelmassa on pääosin otettu hyvin huomioon luontojärjestöjenkin edustama tavoite säilyttää Helsingin identiteettiin olennaisesti kuuluvat luonto- ja virkistysalueet. Kannatamme Pro Helsinki 2.0 -suunnitelman ottamista Helsingin yleiskaavoituksen lähtökohdaksi.
Kruunuvuoren sillasta Kaupunkisuunnittelulautakunnalle
4.11.2014 - Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa esittävät, että kaupunkisuunnittelulautakunta palauttaa Kruunuvuoren sillan linjauksen valmisteluun Kruunuvuorenselän ylityksen ratkaisun osalta. Alueen linnustosta konsulttityönä laaditussa Ympäristötutkimus Yrjölän selvityksessä esitettiin sillan linjauksen siirtämistä selvästi luotojen eteläpuolelle.
Östersundomin kaavaehdotus uhkaa linnustoa
22.10.2014 - "Luonnonsuojelulaki on tässä asiassa selkeä. Natura-alueen heikentäminen on mahdollista poikkeusmenettelyllä, mikäli hanke on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Östersundomin kaavan Natura-alueita heikentävät maankäyttöratkaisut eivät täytä kumpaakaan poikkeusluvan kriteeriä. Vaihtoehtoisia rakentamismahdollisuuksia on eikä halua rakentaa ranta-alueille voi pitää yleisen edun kannalta pakottavana syynä".
Saariseläntien ja Pyhätunturintien alue
17.10.2014 - Kaavan pohjoisosan kallioalueet ovat luonnon ja virkistyskäytön kannalta selkeästi kytkeytyneinä Vantaan puolella sijaitseviin, merkittäviä arvoja sisältäviin Länsimäen metsiin. Helsingin puolen maankäytön suunnittelussa on syytä toimia tavalla, joka ei aiheuta välittömiä tai välillisiä haittavaikutuksia Vantaan puoleiselle arvokkaalle metsäalueelle.
Allekirjoita adressi Helsingin metsien puolesta
”Mitään todellista pakkoa rakentaa arvokkaille luonto- ja virkistysalueille ei ole. Kestävämpiä ratkaisuja löytyy muun muassa jo rakennettujen alueiden aidosta tiivistämisestä, korkeammasta rakentamisesta, liikenneväylien varsien ja teollisuusalueiden tehokkaammasta käyttöönotosta sekä siitä, että lopultakin luovutaan pientalojen levittämisestä säilyneille virkistysalueille,” kommentoi toinen hankkeen pääkoordinaattoreista, Olli Manninen.
Helsy ja SLL muuttivat Lauttasaareen
Helsy ja SLL ovat muuttaneet Lauttasaareen tällä viikolla, meidät löytää nyt osoitteesta Itälahdenkatu 22 B.
Luontojärjestöiltä mittava esitys Helsingin arvometsien säilyttämiseksi
Tiedote 17.6.2014 - Luonnonsuojelujärjestöt ovat viime vuosina keränneet tietoja Helsingin alueen suojelullisesti arvokkaista metsäalueista. Tiedonkeruu on nyt saatu valmiiksi ja aineistot sekä niihin liittyvä viiden luontojärjestön aloite on toimitettu Helsingin kaupungille sekä Helsingin valtuutetuille.
Meri-Rastilan valituksen 2. vaihe
16.5.2014 - Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on perehtynyt kaupungin kaavavalituksestamme antamaan vastineeseen ja lausuu siitä omassa vastaselitteessään seuraavaa keskittyen lähinnä eräisiin vastineen epätarkkuuksiin ja virheellisiksi katsomiimme väittämiin. Lisäksi vastaselitteessä esitetään joitakin täsmentäviä huomioita.
Helsingin Energian biopolttoaine YVA
8.5.2014 - Helsyn mielestä monipolttoainevoimalaitosta ei tulisi rakentaa Vuosaareen johtuen sen luonto-vaikutuksista. Esimerkiksi laajamittainen hakkeen poltto Helsingissä lisäisi mitä todennäköisemmin painetta polttaa turvetta muualla Suomessa, millä olisi ilmastolle, soille ja järville tuhoisat vaikutukset. Helsy korostaa energian säästämistä ja energiatehokkuuden parantamista ensisijaisina hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinoina.
La 24.5. - su 25.5. Helsy ja SLL Maailma kylässä -festivaaleilla
Helsy ja SLL osallistuvat tuttuun tapaan Maailma kylässä festivaaleille, tule sinäkin nauttimaan kesän aloittavasta iloisesta tapahtumasta!
Kalasataman Koksikadun kolmio
2.5.2014 - Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) mielestä Kalasataman Koksikadun kolmio soveltuu tehokkaaseen rakentamiseen oikein hyvin. Kannattaisi tutkia, voitaisiinko myös seitsenkerroksisiksi suunnitellut talot muuttaa vielä 12-kerroksisiksi tai jopa vieläkin korkeammiksi, koska alueen pohjoispuolelle suunnitellaan jopa 23-kerroksia taloja, jolloin korkeammallakaan Koksikadun kolmion rakentamisella ei olisi kaupunkikuvan kannalta suurta vaikutusta.
Pasilan keskustakortteli
30.4.2014 - Helsy pitää Pasilan keskustakorttelin asemakaavaluonnosta järkevänä ja toteuttamiskelpoisena. Tähän hyvien raideliikenneyhteyksien solmukohtaan Pasilassa on erittäin perusteltua rakentaa tehokkaasti.
Lue uusi City-Huuhkaja netissä
Vuoden 2014 City-Huuhkaja on ilmestynyt! PK-seudun yhdistysten yhteinen jäsenlehti jaettiin postitse kaikille SLL:n jäsenille Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla ja nyt lehden voi lukea myös netistä.
Roihuvuoren pohjoisrinne
1.4.2014 - Kaava-alue on keskeinen osa Roihuvuorta tällä hetkellä kiertävää metsäistä ”kehää”, jolla on merkitystä niin ihmisille kuin Roihuvuoren ympäristön monipuoliselle metsäluonnolle. Kaavaluonnoksen mukaisen kaavoituksen olennaisin haittavaikutus on se, että metsäalueiden ekologinen kytkeytyneisyys heikkenee.
Eläintarhan alueen maankäyttö
28.3.2014 - Eläintarhan alue on koko Helsingille merkittävä alue, jossa Töölönlahden viheralue jatkuu kaupungin pohjoiseen kohti keskuspuistoa. Kaava-aineistoissa mainitaan se, että osalla alueista ”käyttötarkoitus voidaan muuttaa esimerkiksi urheilun tai palveluiden alueiksi”. Helsy muistuttaa siitä, että alue on nykyisessä, vielä useita vuosia voimassa olevassa yleiskaavassa yleistä virkistysaluetta.
Kaavoitus uhkaa ihmisten terveyttä ja luontoa
14.4.2014 - Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä laajojen luontoalueiden säilymisen tulee olla keskeinen periaate käsittelyssä olevissa erilliskaavapäätöksissä (muun muassa Kivinokka ja Vartiosaari) ja Helsingin yleiskaavan valmistelussa. Nyt tehtävät päätökset ovat peruuttamattomia. Erilliskaavasuunnitelmissa ja yleiskaavan visiossa luontoalueita ei ole kunnioitettu.
Länsi-Herttoniemen täydennysrakentaminen
3.3.2014 - "Viikki-Vanhankaupunginlahti sekä siihen kiinteästä liittyvät metsät muodostavat Helsingin arvokkaimman luontoalueen. Pelkästään nykyisen Vanhankaupunginlahden lintuveden Natura 2000 -alueen ovat kansainvälisesti merkittäviä. Alueeseen liittyvissä metsissä on puolestaan säilynyt huomattavia lehtoihin sekä runsaslahopuustoisiin kangas- ja kalliometsiin liittyviä suojeluarvoja."
Valokuvakilpailun kiertävä näyttely 10.2. lähtien Pasilassa
Kilpailun parhaita paloja voit nähdä kevääseen asti kirjastoja kiertävässä näyttelyssä. Tule tutustumaan upeisiin luontovalokuviin!
Meilahden huvila-alue
"Kaava-alue edustaa helsinkiläistä luonnon- ja kulttuuriperintöä parhaimmillaan. Samaan aikaan se on vakiintunut virkistysalue, jota käyttävät lukuisat helsinkiläiset sekä turistit. Alustavat suunnitelmat esittävät alueelle kuitenkin merkittäviä muutoksia, joista osa tuhoaa huomattavia luonto- ja maisema-arvoja ja osa heikentää nykyisellään toimivia virkistysarvoja. "
Meri-Rastilan valitus
"Katsomme, että osayleiskaava on maakuntakaavan, yleiskaavan sisältövaatimusten ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen. Kaava ei myöskään pohjaudu riittäviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin."
Vuosaaren voimalaitosalue
"Kaavaluonnoksessa on esitetty polttoainevarastolle (ET-varaus) vaihtoehtoisena sijoituspaikkana junaradan pohjoispuolista metsää. Tämä vaihtoehto on huonosti harkittu niin luonto- kuin ja virkistysarvojen kannalta ja se on syytä korvata ratkaisulla, jossa varastoalue sijoittuu jo rakennetulle alueelle. Asemakaavaluonnoksessa on esitetty luonnonsuojelualueen varausta pääosalle Porvarinlahden eteläpuolisesta metsäalueesta. Ratkaisu on alueen arvoihin nähden oikea ja ansaitsee kaiken kiitoksen. "
Uudenmaan 4. maakuntakaava
"Maakunnallisen viherrakenteen tarkempi selvittäminen ja ennen kaikkea maakuntakaavassa tapahtuva tarkempi osoittaminen on Uudellamaalla välttämätöntä." "pääkaupunkiseudun kasvualueet ovat niitä alueita, joihin uudessa vaihemaakuntakaavassa tulisi kiinnittää erityistä huomioita. Tarvetta on erityisesti arvokkaiden luontoalueiden sekä muun viheralueverkoston aikasempaa tarkemmalle osoittamiselle."

Helsingin
luonnonsuojeluyhdistys ry
      Itälahdenkatu 22 b
00210 Helsinki
050 3011 633

helsy@sll.fi

Muut yhteystiedot

Rekisterinumero 130.861
Y-tunnus 0276051-3


Helsyviesti    

Lue ympäristöön ja kaupunkiin liittyvistä tapahtumista ja uutisista