Sijainti: Pääsivu

Tervetuloa!

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry on helsinkiläisten oma luontojärjestö. Olemme Suomen luonnonsuojeluliiton suurin paikallisyhdistys.

2 Helsyn retki Sipoonkorpeen 2009.jpg

Tule sinäkin mukaan toimintaamme!

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry. perustettiin vuonna 1970.

Helsy toimii alkuperäisluonnon monimuotoisuuden ja ekologisen kestävyyden säilyttämiseksi sekä elinympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi Helsingissä ja kaupungin omistamilla alueilla.


Yhdistys tuottaa tietoa ympäristöstä ja luonnosta sekä kuntalaisille että viranomaisille. Helsy tekee myös yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen sekä kaupungin viranomaisten kanssa. Annamme lausuntoja ja mielipiteitä  kaavoitusasioista,
luonnon-hoitosuunnitelmista jne. Tärkeistä lausunnonannoista ja linjavedoista päättää yhdistyksen hallitus.

Järjestämme seminaareja, teemme luontokartoituksia, järjestämme retkiä, luentoja ja kursseja. Helsyn erilaisiin toimintaryhmiin voi liittyä ottamalla yhteyttä järjestösihteeriin helsy(at)sll.fi. Uusia ryhmiä perustetaan tarpeen ja mielenkiinnon mukaan aina, kun löytyy toimintaehdotuksia sekä aktiiveja ryhmää vetämään. Lisäksi otamme mielellämme vastaan näkemyksiä, toivomuksia ja kehittämisehdotuksia Helsyn toiminnasta.

Korkein hallinto-oikeus myönsi osittaisen valitusluvan Helsylle ja SLL Uudenmaan piirille yleiskaava-asiassa

Helsy ja Uudenmaan piiri saivat valitusluvan perusteilla, jotka liittyvät yleiskaavan esittämistapaan ja yleiskaavan riittämättömyyteen turvata ja ottaa huomioon virkistysaluevarauksia, viheralueverkostoja ja luontoarvoja Uudenmaan maakuntakaavoissa ja Helsingissä. Lisäksi valituslupa koskee Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -aluetta, johon yleiskaavalla on merkittäviä heikentäviä vaikutuksia.

Valitusluvan sai kahdeksan ja osittaisen valitusluvan kaksi muutoksenhakijaa. Valitusluvan saaneet muutoksenhakijat vaativat yleiskaavan kumoamista muun muassa kaavan esittämistapaan liittyvillä perusteilla. Alueellisesti nämä valitukset kohdistuvat Malmin lentokentän, Tuomarinkylän kartanon alueen, Laajasalon alueen, Vanhankaupunginlahden Natura-alueen lähialueen ja Santahaminan lähistön Puolustusvoimien saarten maankäyttöön.

Helsingin kaupungille myönnetty valituslupa koskee puolestaan hallinto-oikeuden kumoamia kaupunkibulevardialueita, Keskuspuistoon Hämeenlinnan väylän varteen osoitettuja rakentamisalueita, Vartiosaarta ja Ramsinniemeä, Ilmalan varikkoaluetta ja Teknos Oy:n tehdasalueen läheisyyteen osoitettuja rakentamisalueita.

Lue Helsyn ja SLL Uudenmaan piirin selitykset Vartiosaaren osalta ja yleiskaavan osalta.

Helsyn viimeisimmät kannanotot ja lausunnot 

* Mielipide Norrbergetin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta

* Yhteydenotto koskien yleiskaavan toteuttamisohjelmaa ja ensi vuoden budjettia

* Yhteydenotto Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyön ohjausryhmälle

Lisää kannanottoja ja lausuntoja tästä.

 


Luontoretki Pohjois-Vuosaareen

Voikukat

Tapahtumat
Ke 21.11. Pääkaupunkiseudun hienoimpia retkikohteita (Helsinki) 21.11.2018 17:30 - 19:00 — Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
21.11. Helsyn sääntömääräinen syyskokous 21.11.2018 17:30 - 20:00 — Tieteiden talo, sali 404, Kirkkokatu 6, Helsinki
Ti 27.11. Kasvientunnistusilta 27.11.2018 17:30 - 20:00 — Suomen luonnonsuojeluliiton toimisto, Itälahdenkatu 22 b, Lauttasaari.
Luontomatka Viroon 24.7.–27.7.2019 24.07.2019 - 27.07.2019 — Viro
Tulevat...

Helsingin
luonnonsuojeluyhdistys ry
      Itälahdenkatu 22 b
00210 Helsinki
050 3011 633

helsy@sll.fi

Muut yhteystiedot

Rekisterinumero 130.861
Y-tunnus 0276051-3


Helsyviesti    

Lue ympäristöön ja kaupunkiin liittyvistä tapahtumista ja uutisista