Sijainti: Pääsivu / Luontokohteet

Luontokohteet

 

Näihin kohteisiin kannattaa tutustua!Saari

Omenapuumaa Raumalla on upea rannikon suojelukohde, jossa voit tutustua erityyppisiin lehtoihin, kangasmetsiin ja rantaniittyihin. Omenapuumaassa on lähes kaikkia lehtotyyppejä, myös Satakunnassa harvinaista jalopuulehtoa. Alueella on opastein varustettu luontopolku.

Rauman saaristo on kokonaisuudessaan hieno retkikohde. Saaristossa liikkuvan tulee muistaa, että lintujen pesimäluodoille ei saa nousta keväällä ja alkukesällä, koska merilinnuston pesintä häiriintyy hyvin herkästi. Isot, metsäiset saaret sopivat monenlaiseen virkistyskäyttöön myös alkukesällä. Saaristossa on monenlaista luontoa. Uhanalaista lajistoa edustavat mm. toukkavaiheessa kiurunkannuksella elävä pikkuapolloperhonen ja hakamailla kasvava nummimatara. Rauman seudun luonnonystävät on toteuttanut nummimataran elinympäristön hoitotyötä Rauman saaristossa.

Reksaari on hieno käyntikohde aivan Rauman rannikon tuntumassa. Reksaaressa on lehtoluontoa ja lehtoniittyä. Saaressa elää runsas linnusto ja lajistoon kuuluu uhanalainen pikkuapolloperhonen, jonka toukat elävät kiurunkannuksella.

Kylmäpihlajan majakkasaari  on hieno lintujen muutontarkkailupaikka syksyisin. Saarelle liikennöi kesäisin vesibussi, mutta luonnonystävän kannattaa mahdollisuuksien mukaan tutustua saareen myös turistisesongin ulkopuolella. Saarella pesii mm. melko suuri lapintiirayhdyskunta, haahkoja ja kahlaajia, joten liikkumista saarella on rajoitettu keväästä heinäkuun puoleen väliin saakka. Saarella on entisen luotsiaseman tiloissa toimiva hotelli ja ravintola.
Haahka k

Unajanlahti on matala lintulahti Raumalla. Unajanlahden alueen kasvillisuus ja linnusto on monipuolinen. Paikalla on lintutorni, josta etenkin muuttoaikana näkee runsaasti kahlaajia ja muuta vesilinnustoa. Ruovikoissa pesii viiksitimali ja ruskosuohaukka. Unajanlahdella on Rauman seudun luonnonystävien mökki Hylkkari.


Rihtniemen nokka Pyhärannassa on pitkälle Raumanmereen ulottuva niemenkärki. Rihtniemi on mainio retkikohde sille, joka nauttii avomeren katselemisesta, mutta ei omista venettä. Rihtniemessä on lintutorni, josta voi tarkkailla etenkin muuttavaa merilinnustoa. Alueella on myös vanhan metsän suojelualue ja keskiaikainen hautapaikka metsässä. Rihtniemen vanha kyläranta on viehättävä ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ja sopii sekin hyvin lintujen tarkkailuun.

Otajärvi on lintujärvi, joka sijaitsee Rauman (Kodisjoki), Pyhärannan ja Laitilan alueella. Otajärvellä on lintutorni, lintulava ja luontotupa. Järvellä on runsas sorsalinnusto ja pikkulokkiyhdyskunta. Laajoissa ruovikoissa pesii kaulushaikara ja ruskosuohaukka.

Sammallahdenmäki sijaitsee Lapin kunnassa. Se on pronssikautinen hautaröykkiöalue karussa kalliomaastossa. Sammallahdenmäki on UNESCO:n maailmanperintökohde. Alue rajoittuu Saarnijärveen, joka on suojeltu lintujärvi.

kippoKaunissaari on Eurajoen edustalla sijaitseva lehtosaari. Saaren lintu- ja kasvilajisto on monimuotoinen. Saarella on säilynyt luonnontilaista vanhaa metsää ja kallioniittyä. Kaunissaaressa on 1920-luvulle saakka ollut sahayhdyskunta, jonka jäänteitä on maastossa edelleen. Saaressa on jonkin verran painolastikasvillisuutta, harvinaisimpana lajina juovakannusruoho.

Tokinmaan metsäalue Eurajoella on tutustumisen arvoinen kohde metsäretkeilystä kiinnostuneelle. Alueella on laaja metsiensuojelualue, jolla on tehty erilaisia metsäluonnon ennallistamiskokeiluja. Pinkjärven laavulla voit yöpyä ja Pinkjärvessä uida. Alueella on myös metsähallituksen omistama Saukonpirtti, jota voi vuokrata. Metsäalueella on hyvin merkitty retkeilyreitti.

Liiklankari Eurajoen Olkiluodossa on Satakunnan suurin vanhojen metsien suojelualue, todellinen aarnimetsä. Alueen omistaa Metsähallitus. Liiklankariin saattaa lähitulevaisuudessa tulla liikkumisrajoituksia ydinvoimalalaitosalueen läheisyyden takia, mutta tällä hetkellä alueella saa retkeillä vapaasti.

Kalla on Rauman ja Eurajoen ulkosaaristossa sijaitseva saari. Kalla on Rauman edustan parhaita lintusaaria, jossa pesii merilinnuista mm. lapasotka, ristisorsa, pilkkasiipi ja merihanhi. Kalla on muuttavien lintujen tärkeä levähdysalue, jossa havaitaan vuosittain myös harvinaisuuksia.
Merihanhi

Hankkilan, Verkkokarin ja Auvin pellot ja rantaniityt Eurajoella ovat keväisin lintuharrastajien suosiossa. Alueella levähtää samaan aikaan jopa satoja laulujoutsenia, meri- ja metsähanhia. Vuosittain parvissa havaitaan myös harvinaisuuksia. Alueella on tavattu mm. pikkujoutsenia sekä tundra-, lyhytnokka-, sepel- ja kiljuhanhia. Alue sopii hyvin myös pikkulintujen, petolintujen ja kahlaajien muuton tarkkailuun. Suurimmat pelloilla levähtävät suokukko- ja kapustarintaparvet ovat olleet monituhatpäisiä. Vuojoen kartano vanhoine kuusikujineen ja puistoineen on tutustumisen arvoinen kohde. Alueella retkeilevän on muistettava, että autoja ei saa jättää tien varteen tai peltojen silloille niin, että niistä on haittaa muulle liikenteelle tai peltotöille.

 

Kuvat: Raimo Sundelin, paitsi Kaunissaaren emalikattilakuva: Ilona Hankonen