Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Monimuotoisuutta metsiin – metsien hoidon uudet haasteet

Monimuotoisuutta metsiin – metsien hoidon uudet haasteet

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry käynnisti marraskuun loppuun 2014 saakka kestävän koulutushankkeen Monimuotoisuutta metsiin – metsien hoidon uudet haasteet. Hankkeen kohderyhmänä olivat metsänomistajat Porin, Nakkilan, Luvian, Kokemäen, Harjavallan ja Ulvilan alueella sekä alueen kunnat ja seurakunnat. Myös kiinnostuneet muilta alueilta olivat tervetulleita hankkeen tilaisuuksiin.

Hankkeen taustalla oli Metsälain uudistamisen myötä muuttunut tilanne, jossa metsänomistaja voi aikaisempaa vapaammin valita tavoitteisiinsa sopivia metsänkäsittelyn tapoja ja palveluja. Kuntien ja seurakuntien metsissä uusi metsälaki mahdollistaa monipuolisemman valikoiman erilaisia metsänkäsittelytapoja, joten asukkaiden erilaisia tarpeita ja näkemyksiä on entistä helpompi sovittaa yhteen.

Metsänomistaja toivotettiin tervetulleeksi metsäalan palvelutuottajien esittelytilaisuuteen kuulemaan, millaisia  metsäsuunnitteluun, hakkuusuunnitteluun, puukauppaan ja sertifiointiin liittyviä palveluita hän voisi saada käyttöönsä eri palvelutuottajilta.

Tilaisuuden teemana olivat erityisesti luontoarvopainotteiseen metsänhoitoon liittyvät palvelut, kuten erirakenteiskasvatuksen suunnittelu, riistapainotteinen metsänhoito ja FSC-sertifiointi.

Tilaisuudessa esittelivät palvelujaan useat palveluntuottajat.

Tilaisuus oli maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.

Lisätiedot: hanketyöntekijä Ilona Hankonen, ilona.hankonen@eurajokinetti.fi, 044 2787430

 Monimuotoisuutta metsiin – metsien hoidon uudet haasteet –hanke järjesti koulutustilaisuuksia Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin toimistolla 19.8.2014

FSC-sertifiointi – aktiivisen metsänomistajan valinta

Kouluttajina Erno Lehto, Innofor Finland Oy ja Laura Kauppila, Vastuullisen metsänhoidon yhdistys. Tilaisuudessa käytiin läpi FSC-sertifioinnin käytännön kysymyksiä metsänomistajan näkökulmasta.

Tilaisuus pidettiin 20.8.2014

Avohakkuutonta metsänhoitoa taloudellisesti kannattavasti

Kouluttajana Petri Keto-Tokoi, Tampereen ammattikorkeakoulusta. Tilaisuus perehdytti erirakenteiseen metsänkasvatukseen.

20.8.2014 Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin toimistolla.

Seurakunnille suunnattu koulutustilaisuus

Tilaisuudessa käsiteltiinn kirkon ympäristödiplomin mukaisia toimenpiteitä, joilla seurakunta voi lisätä metsiensä luonnon monimuotoisuutta ja virkistysarvoja taloudellisesti tuottavalla tavalla.

Lataa tästä seurakunnille suunnatun tilaisuuden koulutusesite

 

Hanke järjesti 4.6 Porissa metsänomistajille sekä kuntien ja seurakuntien metsistä vastaaville seminaarin talousmetsien luonnon monimuotoisuudesta ja sen edistämistavoista. Seminaarissa aihetta esitteli eri näkökulmista joukko asiantuntijoita: Keski-Suomen riistakeskuksen Metsoparlamentti-hankkeen edustaja kertoi metson elinympäristöjen säilyttämisestä, Vastuullisen metsänhoidon yhdistyksen toiminnanjohtaja Laura Kauppila esitteli FSC-ympäristösertifiointia, Lounais-Suomen metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija Jarmo Uimonen kertoi metsätalouden ympäristötuesta ja talousmetsien luonnonhoidosta, emeritusprofessori Erkki Lähde kertoi metsien erirakenteiskasvatuksesta ja tutkija Annukka Valkeapää Helsingin yliopistosta metsätalouden sosiaalisesta kestävyydestä.

Lehdistötiedote 9.5.2014:

Seminaariesite:

Seminaariesityksiä:

Laura Kauppila: "FSC_Aktiivisen metsänomistajan valinta"

Kalle Vanhatalo: "FSC ja vaihtoehtoiset metsänhoidon tavat metsänomistajan näkökulmasta"

Jarmo Uimonen: "Metsätalouden ympäristötuesta ja talousmetsien luonnonhoidosta"

Erkki Lähde: "Metsän jatkuva kasvatus"