Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Luonnonsuojelurahasto

Luonnonsuojelurahasto

Piirillä on suojelurahasto, jonka tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua. Rahastolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan. Lahjoitusten tuotolla hankitaan piirin omistukseen luonnonmuistomerkkejä, luonnonsuojelullisesti merkittäviä alueita, myönnetään taloudellista tukea luonnonsuojelualueiden perustamiseen, kunnostamiseen ja hoitamiseen.

  • Luonnonsuojelurahaston hallituksen jäseninä vuosina 2018-2019 toimivat: Pentti Forstén, Ilona Hankonen, Kimmo Nuotio, Anne Savola, Tuomo Hurme ja Markku Suominen.
  • 2008 luonnonsuojelurahasto sai testamenttilahjoituksen Eija ja Arvi Laaksoselta luonnonsuojelualueen perustamiseksi Satakuntaan.  Suojeltavien metsäpalstojen etsintää jatketaan Satakunnassa.
  • Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin luonnonsuojelurahaston hallitus päätti 15.8.2007 pitämässään kokouksessa lahjoittaa 10 000 euroa luonnonperintösäätiölle satakuntalaisen kohteen hankintaan.
  • Vuonna 2002 suojelurahasto järjesti kilpailun, jossa etsittiin satakuntalaisia metsiä, joissa harmaapäätikka ja pohjantikka pesivät. Kilpailuun tuli kaksi pohjantikan pesintäilmoitusta. Harmaapäätikasta ei tullut havaintoja. Kaksi metsänomistajaa palkittiin kumpikin 500 euron palkkiolla.