Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Kannanotot

Kannanotot

Piirin viralliset lausunnot, muistutukset, mielipiteet, oikaisuvaatimukset, valitukset ja vastaselitykset erilaisista hankkeista sekä tiedotteet

2018

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin vastaus Porin kaupungin pyyntöön koskien Tammen tilan metsienhoito-ohjelmaa 2019-2069 (29.9.2018)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin, Ala-Satakunnan Ympäristöseuranja Suomen luonnonsuojeluliiton Rauma Seudun yhteinen muistutus, koskien pohjavedenottoa Kuninkaanmännyn pohjavedenottamolta Säkylässä (16.9.2018)

Piiri ja Kankaanpään yhdistys antoivat kommentin koskien Jämijärven rantaosayleiskaavaa (17.8.2018)

Piiri ja Kankaanpään yhdistys antoivat kommentin koskien Kankaanpään Kruunuhaan alueen asemakaavaa (17.8.2018)

Rauman paikallisyhdistys haki muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta Offshore Fish Finland Oy:n valmistelu- ja töidenaloittamislupaan koskien kalojen kasvattamista verkkoaltaissa ja niiden talvisäilytykseen (19.7.2018)

Piiri antoi kommentin vesienhoidon asiakirjasta ”Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi” Etelä-Pohjanmaan ELY:lle (9.7.2018)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheesta (29.3.2018)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry:n, Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry:n valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston 19.1.2018 antamasta päätöksestä, joka koskee Eurajoen yläosan perkausta, kalataloudellisesta kunnostusta ja uuden virtausaukon rakentamista Euran keskustassa olevaan Kirkkosiltaan (19.2.2018)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry lausui Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan tarkistuksesta. Kommentti merenhoidon asiakirjasta ”Suomen ympäristön tila 2018” (16.2.2018)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry lausui Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan tarkistuksesta. Ympäristöarviointisuunnitelmasta (16.2.2018)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin ja Ala-Satakunnan Ympäristöseuran  kannanotto Suomen riistakeskus Satakunnalle koskien vahinkoperusteista poikkeuslupahakemusta sudenmetsästykseen (7.2.2018)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin ja Porin Ympäristöseuran  lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle koskien Uksjoen kalataloudellista kunnostusta (6.2.2018)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin, Ala-Satakunnan Ympäristöseuran ja Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry:n kannanotto Suomen riistakeskus Varsinais-Suomelle koskien vahinkoperusteista poikkeuslupahakemusta sudenmetsästykseen (23.1.2018)

Tiedotteet: 

Luonnonkukkienpäivänä Satakunnassa lähdetään opastetuille kasviretkille (8.6.2018)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin kannanotto: Joutsijärven alue tulee säilyttää monipuolisena ja luonnoltaan monimuotoisena retkikohteena (10.5.2018)

2017

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin ja Ala-Satakunnan Ympäristöseuran kannanotto Suomen riistakeskus Satakunnalle koskien vahinkoperusteista poikkeuslupahakemusta sudenmetsästykseen (20.12.2017)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin, Ulvilan ympäristöseuran ja Jokilaakson ympäristöyhdistyksen valitus koskien A. Ahlström Kiinteistöt Oy:lle myönnettyä Haukisuon turvetuotantoalueen ympäristölupaa ja toiminnanaloittamislupaa Ulvilassa (30.10.2017)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin lausunto Luvian ulkomerialueen kalankasvattamon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (12.5.2017)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin esitys Suomen luonnonsuojeluliitolle koskien Metsälain 10 § kohdistuvien rikkeiden keskitettyä keräämistä (5.5.2017)

Muistutus koskien Ulvilan Haukisuon turvetuotantoalueen ympäristölupaa ja toiminnanaloittamislupaa. (5.4.2017)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineistosta. (31.3.2017)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin kannanotto riistakeskukselle Köyliön susilupaan (1.2.2017)

Lausunto Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelmasta (19.1.2017)

Tiedotteet:

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin tiedote: Sudenkaatolupien myöntämiselle ei perusteita (20.12.2017)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin ja paikallisyhdistysten kannanotto nykyisin Eurajokeen purettavista jätevesistä (20.12.2017)

Luonnonkukkien päivänä 17.6. Satakunta juhlistaa 100-vuotiaan Suomen juhannuskukkia (12.6.2017)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin tiedote: Sudenkaatolupa oli perusteeton (1.2.2017)

 

2016

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin kantelu Metsäkeskuksen käytännöistä eduskunnan oikeusasiamiehelle (9.12.2016)

Piiri ja Kankaanpään yhdistys antoivat Etelä-Suomen AVI:iin kommentin koskien Karvian Jouhikeitaan turvetuotantoa koskevaa ympäristölupaa (28.11.2016)

Satakunnan piirin syyskokous antoi kannanoton Suomen luonnonsuojeluliiton organisaatiouudistussuunnitelmiin (17.10.2016)

Piiri ja Kankaanpäänseudun luonnonystävät antoivat kommentin koskien VAPO Oy:n Jämijärven Vatilähteenevan turvetuotantoa koskevaa ympäristölupahakemusta (29.8.2016)

Piiri teki aloitteen Eurajoen kunnalle Kaunissaaren ylilaiduntamiseen liittyen (8.8.2016)

Piiri, Ala-Satakunnan Ympäristöseura ja Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman Seutu antoivat vastineen Apetit Suomi Oy:n ympäristölupavalituksesta (5.7.2016)

Piiri, Ala-Satakunnan Ympäristöseura ja Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman Seutu antoivat vastineenSäkylän kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupavalituksesta (5.7.2016)

Piiri, Ala-Satakunnan yhdistys ja Rauman Seudun yhdistys antoivat KHO:lle vastineen Jujo Thermalin valituksesta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä (1.3.2016)

Piiri, Ala-Satakunnan yhdistys ja Rauman Seudun yhdistys antoivat KHO:lle vastineen JVP-Euran valituksesta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä (1.3.2016)

Piiri ja Kankaanpään Seudun luonnonystävät hakivat muutosta Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen Lakeuden veden pohjaveden ottolupaan Karvialla (24.2.2016)

Piiri valitti toisesta ML41a.3§ mukaisesta suden pyyntiin myönnetystä poikkeusluvasta Turun hallinto-oikeuteen (14.1.2016)

Piiri kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle Lounais-Suomen Metsäkeskuksen teettämästä alueellisen metsäohjelman vaikutusten arvioinnista (7.1.2016)

Tiedotteet:

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirii kanteli Metsäkeskuksen tietokäytännöistä oikeusasiamiehelle (12.12.2016)

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri jättää metsäneuvoston (15.6.2016)

Luonnonkukkienpäivänä lähdetään opastetuille kasviretkille (10.6.2016)

 

2015

Ala-Satakunnan Ympäristöseuran mielipide Euran Omassuon turvetuotantoalueen ympäristö- ja toiminnan aloittamislupaan (16.12.2015)

Mielipide Eurajoen yläosan perkauksesta, kalataloudellisesta kunnostuksesta ja uuden virtausaukon rakentamisesta Euran keskustassa olevaan Kirkkosiltaan (29.10.2015)

Lausunto koskien Lounais-Suomen alueellisen metsäohjelman luonnosta (26.10.2015)

Lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (5.6.2015)

Lausunto Merikarvian Korvenenevan osayleiskaavaehdotuksesta (22.5.2015)

Mielipide Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaavasta (5.5.2015)

Mielipide Ahlaisten Lammin tuulivoimahankkeen YVA:sta (21.4.2015)

Ennakkolausunto Ahlaisten Lammin tuulivoimahankkeen osayleiskaavaluonnoksesta (21.4.2015)

Mielipide Rauman Maanpään alueen asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta (14.4.2015)

Lausunto Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta 2016 – 2021 (30.3.2015)

Lausunto ehdotuksesta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmasta. Karvianjoen toimenpideohjelma-alue 2016-2021 (30.3.2015)

Lausunto ehdotuksesta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2016–2021. Eurajoki – Lapinjoki toimenpideohjelma-alue (30.3.2015)

Lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi 2016-2022 (30.3.2015)

Lausunto Merikarvian Korvennevan tuulivoimapuistohanketta koskevasta osayleiskaavaehdotuksesta (26.1.2015)

Vastaselitys VHO:lle koskien valitusta Lakeuden veden vesiluvasta Karviassa (16.1.2015)

 

Tiedotteet:

Luonnonsuojelupiiri toivoo entistä moniarvoisempaa alueellista metsäohjelmaa (25.6.2015)

Luonnonkukkienpäivänä lähdetään opastetuille kasviretkille (4.6.2016)

Tapiolanvainio Kokemäeltä suojeluun (31.3.2015)

Säpilänniemen oikaisu-uoma on taloudellisesti kannattamaton ja vakava ympäristöriski (24.3.2015)

 

2014


Vastine Anne Kalmarille (12.12.2014)

Kommentit Pohjankankaan ampumaradoista, Niinisalon varuskunnan poltonesteiden jakeluasemasta ja Niinisalon Pohjankankaan koeampumatoiminnasta (9.12.2014)

Mielipide Huittisten Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavasta (14.10.2014)

Kommentti VHO:lle osoitetuista valituksista Lakeuden veden vesilupaan (27.8.2014)

Lausunto lohi- ja siikapitoisiksi vesistöiksi tai vesistöosiksi (31.7.2014)

Eurajoen jätevesikuormituksen tutkintapyyntöihin liittyvä lausuma Satakunnan syyttäjänvirastolle (18.6.2014)

Lausunto Selkämeren kansallispuiston HKS -luonnoksesta (17.6.2014)

Muutoksenhaku Lakeuden veden vesilupaan pohjaveden ottamisesta Karviassa (23.5.2014)

Kommentti Kotkankeitaan VAPO:n turvetuotantoa koskevasta  ympäristölupahakemuksesta Honkajoella (12.5.2014)

Kommentti Marjakeitaan VAPO:n turvetuotantoa koskevasta  ympäristölupahakemuksesta Honkajoella (12.5.2014)

Kommentti Satamakeitaan VAPO:n turvetuotantoa koskevasta ympäristölupahakemuksesta (20.5.2014)

Lausunto Merikarvian Korvennevan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusarvioinnin selostuksesta (10.4.2014)

Kommentti PEFC-standardityöryhmälle (7.4.2014)

Mielipide Merikarvian Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta (17.3.2014)

Mielipide Merikarvian Köörtilän tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta (11.3.2014)

Tiedotteet:

Soidensuojelun täydennysohjelmaa tulee jatkaa sovitusti (17.10.2014)

Sudenhoitosuunnitelman päivitys Köyliössä (9.9.2014)

Harjavallan ennätysvuoto toi esille ihmisten huolen - kansalaiset vaativat viranomaistoiminnan tehostamista (17.7.2014)

2013

Lausunto Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (1.11.2013)

Lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 ehdotus 2 (20.8.2013)

Valitus suden poikkeuslupapäätöksestä (18.3.2013)

Lausunto kansalliseksi rapustrategiaksi 2013-2022 (28.2.2013)

Avoin kirje Suomen riistakeskukselle (15.2.2013)

Mielipide: Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelun ohjeistus toinen ohjelmakausi v. 2016-2021 (28.1.2013)

Mielipide: Olkiluoto 4 (OL4)-ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (17.1.2013)

 

Tiedotteet:

 

Satakunnan piiri järjestää opastetun retken: Puurijärvi-Isosuon kansallispuiston kurjet (2.9.2013)

Tiedote Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu seminaarista (4.2.2013)

Tiedote suden kaadon poikkeusluvasta 15.3.2013

2012

Mielipide Fingrid OYJ:n verkkovahvistusten voimajohtoja koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, 31.1.2012

Kommentit Fingrid Oy:n voimalinjan muutokseen Pomarkun Isonevalla, 1.3.2012

Kommentit Itämeren tila yhdessä paremmaksi julkaisuun, 14.5.2012

Lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, 7.6.2012

Kommentit Keitistönkeitaan turvetuotantoa koskevaan ympäristölupahakemukseen, 29.6.2012

Kommentit Merikarvian kunnan Korpi-Matin alueelle suunniteltua tuulivoimapuistoa koskevaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen, 7.9.2012

Muistutus Kankaanpään kaupungin jätevedenpuhdistamon lupamääräysten tarkistamiseen, 10.9.2012

Mielipide Ahlström Tampere Oy:n Kauttuan tehtaiden ympäristölupahakemuksesta, 17.9.2012

Mielipide Jujo Thermal Oy:n ympäristölupahakemuksesta, 17.9.2012

Mielipide JVP-Eura Oy:n ympäristölupahakemuksesta, 17.9.2012

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin kommentit Fingrid Oyj:n Olkiluoto 4 (OL4)-ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen luonnokseen, 8.10.2012

Mielipide Merikarvian kunnassa Kräsooran saaren sillan ja tien rakentamisesta, 15.10.2012

Tutkintapyyntö JVP - Euran toiminnasta, 17.10.2012

Lausunto Kokemäenjoen suiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta, 30.10.2012

Lausunto Preiviikinlahden hoito- ja käyttösuunnitelmasta, 30.10.2012

Lausunto Jäneskeitaan tuulipuiston yleiskaavasta, 14.12.2012

Lausunto vesienhoidon työohjelmasta ja vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä 2016-2021, 17.12.2

 

Tiedotteet:

NYT SUOJELEMAAN MYRSKYN KAATAMIA METSIÄ 23.1.2012

 

2011

 

Alhonkeitaan turpeenottoalueen ympäristölupa, vastine KHO:lle 19.4.2011

Lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 15.9.2011

Kirjelmä Suomen riistakeskukseen ja Satakunnan riistanhoitopiiriin sudenkaatoluvasta 10.10.2011

Kommentit Mustankeitaan turvetuotantoa koskevaan ympäristölupahakemukseen 11.11.2011

Lausunto Haapakeitaan hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen metsästyslinjauksista 17.11.2011

Kommentit Lakeuden Veden vesilain mukaiseen lupaan 30.11.2011

Lausunto Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien kylien osayleiskaavaehdotuksesta 14.12.2011

Lausunto Kauhaneva-Pohjankankaan Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 30.12.2011

Tiedotteet:

Tiedote henkilövalinnoista 16.11.2011

Tiedote: TERVETULOA MUISTOMETSÄN AVAJAISIIN!

 

2010

 

Muutoksenhaku Koivistonkeitaan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta ja vesilain poikkeamisluvasta, 18.1.2010

Vastinekirje Koivistonkeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupaan 26.3.2010

Vastine Alhonkeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupaan 9.4.2010

Lausunto Porin ympäristönsuojelumääräyksistä

Lausunto maakuntaohjelman 2011-2014 luonnoksesta 28.4.2010

Lausunto Selkämeren kansallispuiston lakiehdotuksesta, 20.5.2010

Vastine Ulvilan Riuttamäen maa-aineslupa-asiaan, 7.7.2010

Vastauksia Satapeto -ryhmälle 27.8.2010

Kankaanpää, Käpylän liito-orava-asemakaava, 19.10.2010

Kankaanpään yleiskaavalausunto , 4.11.2010

Lausunto Lauhanvuoren kansallispuiston ja Haapakeitaan hoito- ja käyttösuunnitelmasta, 17.12.2010

 

Tiedotteet

 

Tiedotus Lepakkoillasta tiedotusvälineille ja sähköpostiin isoon jakeluun 5.12.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin henkilövalinnat syyskokouksessa 27.11.2010

Vuodeksi 2011:

Piirin puheenjohtajaksi valittiin Kari Ylikoski Ulvilasta.

Piirihallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pauliina Hakala Ulvilasta, Ilona Hankonen Eurajoelta, Sakari Lehtonen Porista, Juhani Oksanen Kokemäeltä, Markku Suominen Kankaanpäästä, Seppo Varjonen Kiukaisista, Ritva Vastamäki Ulvilasta ja Suvi Vehmanen Porista.

Varajäseniksi valittiin Markku Haukioja Eurasta, Terttu Routsi Punkalaitumelta, Ossi Siivonen Eurajoelta ja Niina Uusi-Seppä Kokemäeltä.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin v. 2011 Mikko Nurmi Eurasta ja Seija Salo Porista, varatilintarkastajiksi valittiin Tarja Aho Ulvilasta ja Reino Kuusela Porista.

Terhi Rajala
aluesihteeri
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri
Otavankatu 11, 28100 Pori
puh 02 6326163, 044 5087654
satakunta@sll.fi

 

AARNIOMETSÄT – ONKO MEILLÄ NIITÄ?

Juhlaseminaari 13.2.2010 klo 12.30-16.30 Euran yhteiskoulun auditoriossa

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri juhlii 40 -vuotista ja Ala-Satakunnan ympäristöseura 30 -vuotista taivaltaan.

Seminaarissa puhuvat Pentti Linkola, kalastaja ja ympäristöfilosofi, Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojeluliitto puheenjohtaja, Lasse Loven, Metsähallitus luontopalvelut, Raimo Hakila, Sll:n Satakunnan piiri, Markus Nissinen, Metsänomistajaliitto, Reijo Rimpelä, Länsi-Suomen luontoarvoyhdistys Koppelo, ja Seppo Varjonen Ala-Satakunnan ympäristöseura., kuvat Tuomo Hurme.

Seminaarissa on lapsiparkki, kahvitarjoilu ja sinne ovat kaikki tervetulleita.

AARNIOMETSÄÄ ETSIMÄSSÄ

 

Luonnonperintösäätiö ja Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri etsivät yhdessä rauhoitettavaksi sopivaa metsää Satakunnan alueelta. Metsä saisi olla ns. luonnonmukaisesti hoidettua eli hakkuilta rauhassa kasvanutta, luonnontilaisen kaltaista ja lahopuutakin sisältävää. Suojelumetsän koko voisi olla 15 - 30 hehtaaria ja siihen saa sisältyä myös pieniä soita tai muita vähemmän puustoisia osia. Pienialaisemmistakin metsistä ollaan toki kiinnostuneita.

 

Rahoitus satakuntalaista ikimetsää varten on jo olemassa. Satakunnan Luonnonsuojelupiiri perusti luonnonsuojelurahaston yli kaksikymmentä vuotta sitten edistääkseen luonnonsuojelualueiden perustamista. Vuonna 2008 rahasto sai merkittävän testamenttilahjoituksen, kun Arvi ja Eija Laaksonen jättivät koko omaisuuteensa Satakunnan Luonnonsuojelurahastolle. Arvin ja Eijan tahto oli, että heidän omaisuutensa käytetään luonnonsuojelualueen ostamiseen ja perustamiseen.

 

Käytännössä osto ja suojelu tapahtuvat Luonnonperintösäätiön kautta. Luonnonperintösäätiö on yksityinen, vuonna 1995 perustettu säätiö jonka päätarkoituksena on suojella luonnonmetsiä ja muita mahdollisimman alkuperäisinä säilyneitä alueita. Säätiö etsii jatkuvasti suojelunarvoisia metsiä ostettavaksi ja luonnonsuojelulain nojalla pysyvästi rauhoitettavaksi. Metsistä maksetaan myyjälle puustoarvion mukainen käypä hinta. Säätiö toimii yksityisten lahjoitusten turvin ja
sen hallussa on jo 18 luonnonsuojelulailla rauhoitettua metsäaluetta eri puolilla Suomea.
Satakunnasta ostettavasta metsästä tullaan perustamaan rauhoitettu luonnonsuojelualue, joka nimetään Arvi ja Eija Laaksosen muistometsäksi kunnioittamaan heidän elämäntyötään.

 

 

2009

 

Lausunto ehdotukseen Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuoteen 2015, 27.2.2009

Vaatimus Morenia Oy:n merihiekan noston ympäristöluvan hylkäämiseksi, 15.4.2009

Valitus Ulvilan kaupungin ympäristölautakunnan päätöksestä 17§ 2009(11.2.2009), joka koskee Anita Järvenpään Paluksen Riuttamäki ja Vuorela tiloille suunniteltua maa-aineksen ottamishanketta. 9.3.2009

Vetoomus: Susiaitaa Satakuntaan, 19.5.2009

Lausunto Uksjoen vesistöalueen vesistöjärjestelyistä, 25.5.2009

Muistutus Kirvessuon turvetuotantoa koskevasta ympäristölupahakemuksesta, 19.8.2009

Yhteislausunto happamien sulfaattimaiden haittojen vähentämisen suuntaviivoiksi, 27.8.2009

Lausunto Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmaluonnoksesta, 5.10.2009

Vaatimus Alhonkeitaan turvetuotantoa koskevan  ympäristöluvan hylkäämisestä, 26.10.2009

Kommentit Lounais-Suomen ympäristökasvatuksen strategiaan 2010-2016

Vastinekirje Alhonkeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupaa koskeviin valituksiin, 16.12.2009

Lausunto Fortum Power and Heat Oy:n Porin Tahkoluotoon rakennettavan hiilidioksidin talteenottolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan, 21.12.2009

 

Tiedotteet

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin henkilövalinnat syyskokouksessa
26.11.2009

Vuodeksi 2010:
Piirin puheenjohtajaksi valittiin Kari Ylikoski Ulvilasta.
Piirihallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ilona Hankonen Eurajoelta,
Sakari Lehtonen Porista, Terttu Routsi Punkalaitumelta, Ossi Siivonen
Eurajoelta, Markku Suominen Kankaanpäästä, Seppo Varjonen Kiukaisista, Ritva
Vastamäki Ulvilasta ja Suvi Vehmanen Porista. Varajäseniksi valittiin Janne
Lampolahti Luvialta, Oiva Mikola Eurasta, Juhani Oksanen Kokemäeltä ja Niina
Uusi-Seppä Kokemäeltä.

Varsinaisiksi  tilintarkastajiksi v. 2010 valittiin Mikko Nurmi Eurasta ja
Seija Salo Porista, varatilintarkastajiksi valittiin Reino Kuusela Porista ja
Tarja Aho Ulvilasta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin alueella toimii kahdeksan luonnon-
ja ympäristönsuojelua edistävää paikallisyhdistystä ja toiminta-alue kattaa
koko maakunnan.

 

2008

 

 • Sll:n Satakunnan piiri ja Ulvilan ympäristöseura antoivat lausunnon Porin tulvasuojeluhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 20.2.08
 • Sll:n Stakunnan piiri ja Kankaanpään seudun luonnonystävät antoivat lausunnon Hämeenkankaan hoito- ja käyttösuunnitelmasta 27.2.2008.
 • Kommentit YVA –ohjelmasta 400 kV voimajohtohankkeesta välillä Tahkoluoto – Kristiinankaupunki 27.2.2008.
 • Valitus Vapo Oy:n Koivistonkeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemukseen 25.3.2008.

 

 • Suomen luonnonsuojeluliiton, Satakunnan luonnonsuojelupiirin ja Porin seudun ympäristöseuran vastine Pori Energia Oy:n hallinto-oikeudelle jättämään valitukseen 7.4.2008.
 • Kunnallisaloite Pohjanmaan rannikon pitämisestä ydinvoimavapaana Siikaisten ja Merikarvian kuntiin 22.5.2008.
 • Muistutus Kokemäenjoen rantaosayleiskaavaehdotukseen 23.5.2008
 • Vaatimus Alhonkeitaan ympäristölupahakemukseen 11.6.2008
 • Lausunto maakuntakaavan luonnoksesta 16.6.2008
 • Puurijärvilausunto 23.6.2008
 • Paholamminkeidas 2.7.2008
 • Muistutus Ulvilan Riuttamäen maa-ainesten ottamislupahakemukseen 7.11.2008
 • Kannanotto Eurajoen yläosan perkaushankesuunnitelmaan 9.12.2008

 

Tiedotteet:

Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristön- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö. Liitto viettää 70-vuotisjuhlaansa vuonna 2008. Luonnonsuojelupiirit ja paikallisyhdistykset järjestävät juhlavuoden aikana retkiä ja tapahtumia lähiluonnossa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin alueella toimii kahdeksan paikallisyhdistystä. Piirin toimintaan kuuluu maakunnan suunnittelun ja kehittämisen kannalta tärkeisiin, luontoon ja ympäristöön liittyviin asioihin vaikuttaminen.

 

Ympäristöpalkinto toimittaja Jami Jokiselle

Juhlavuoden kunniaksi Sll:n Satakunnan piiri ja Rauman Seudun Luonnonystävät ry myöntävät ympäristöpalkinnon. Palkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka on toiminut merkittävällä tavalla luonnon- tai ympäristönsuojelun edistämiseksi tai ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

Palkinnon saajaksi valittiin toimittaja Jami Jokinen. Jokinen työskentelee ympäristötoimittajana kaupunkilehti Länsi-Suomessa. Jokisen artikkelit ovat palkinnon myöntäjien mielestä olleet alallaan poikkeuksellisen korkeatasoisia. Jokinen on käsitellyt luontoon ja ympäristöön liittyviä aiheita asiantuntevasti, monipuolisesti ja vaikeitakaan aiheita karttamatta. Jokisen lehtikirjoitukset ovat olleet omiaan herättämään yleistä mielenkiintoa ja tietoa ympäristöasioista. Jokinen on perehtynyt aiheisiinsa huolella ja hänen tapansa kirjoittaa aiheista on ollut kiinnostava ja monia eri näkökulmia esiin tuova.

Artikkeleissa on usein tullut esille paikallinen näkökulma laajempiin ympäristökysymyksiin, lämminhenkinen, myönteinen ja helppotajuinen tapa kirjoittaa ympäristöongelmista ja rohkeus tarttua ajankohtaisiin, paikallisiin luonnonsuojelukysymyksiin.

Ympäristöpalkinto myönnetään 8.4.2008 klo 11 Rauman Unajanlahden lintutornilla. Tilaisuuteen ovat tervetulleita tiedotusvälineiden edustajat ja kaikki asiasta kiinnostuneet.

 

2007

 

15.1.07 lausunto Satakunnan arvokkaiden perinnebiotooppien alueelliseen hoito-ohjelmaan LoSyke:een

 • 13.2.07 valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Kokemäen joen keskiosan ja Loimijoen alaosan tulvasuojelusta yhdessä Huittisten seudun ympäristöyhdistyksen kanssa.
 • 18.307 muistutus Olkiluodon osayleiskaavan luonnokseen Eurajoen kuntaan
 • 22.3.07 SLL Satakunnan piirin ja PLY ry:n yhteinen kommentti Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen teemaraportista TURVETUOTANTO SATAKUNNASSA
 • 22.3.07 kommentti Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen teemaraportista ENERGIAHUOLTO SATAKUNNASSA
 • 24.4.07 kommentit Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentamista koskevasta YVA -ohjelman luonnoksesta
 • 15.5.07 komentit Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen teemaraportista MAANPUOLUSTUS
 • 24.5.07 valitus Sll:n ja Huittistenseudun ympäristöyhdistyksen kanssa KHO:een Virttaankankaan tekopohjaveden lupa-asiasta
 • 29.10.07 Lausunto vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella
 • 19.12.07 Valitus KHO:een Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koskee Porin Lämpövoima Oy:n Kaanaan jätteenpolttolaitosta.

 

Tiedotteet

 

Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin julkilausuma kevätkokouksessa Eurassa 17.3. 2007

 

PAHAA SUTTA KEN PELKÄISI

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Suomessa tulee olla kaikkien  suurpetojen elinvoimaiset kannat. Nyt karhu ja ilves eivät ole vaarassa hävitä toisin kuin uhanalaiset susi ja ahma. Suurpedot nostattavat voimakkaita tunnereaktioita. Suurpetojen kannanhoito ja suojelu on usein vaikeaa, ja  tiedotusvälineissä asiat kärjistyvät kohtuuttomasti. Yksikin harhaileva susi voi aiheuttaa yleistä petopelkoa ja tappolupavaatimuksia. Tarut ja totuus sekoittuvat mielissä.

 

Suomen suurpetokantoja tulee suojella ja hoitaa järkiperäisesti, ei tunteella. Suomeen tulee perustaa valtakunnallinen suurpetoneuvottelukunta, jossa eri intressiryhmät keskustelevat suurpetojen kannanhoidosta saman pöydän ääressä. Suurpetojen  aiheuttamat vahingot tulee korvata täysimääräisesti eli  vahingonkärsijöiden omavastuu tulisi poistaa.

 

Suurpetojen kiintiömetsästys ei ole EU:n luontodirektiivin poikkeuslupasääntöjen mukaista. Esimerkiksi ilvekselle ja sudelle poikkeuslupia on annettu ilman, että alueella olisi ollut mitään todellisia haittoja kuten korvattuja kotieläinvahinkoja. Tällainen metsästys on yleistä huvimetsästystä.

 

Luonnonsuojeluliitto hyväksyy karhun metsästyksen, koska se pitää  karhukannan arkana ja poistaa kesyimmät yksilöt kylien liepeiltä. Liitto hyväksyy myös asutuksen tuntumassa haittaa aiheuttavien susiyksilöiden poiston poikkeusluvin. Ongelmana on kuitenkin se, että kaatolupia on myönnetty löysästi harmittomille erämaasusillekin.

 

Tavoitteena pitää olla elinvoimainen, alueen kantokyvylle sopiva, lajille tyypillisesti käyttäytyvä susikanta.

 

2006

 

-         19.1. Ala-Satakunnan ympäristöseuran kanssa yhteinen  ehdotus SLL:n nuorisojäsenmaksuksi

-         19.1. lausunto Satakunnan maakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

-         19.1. lausunto Länsituuli-West Wind Selvitys tuulivoimalan tuotantoon soveltuvista alueista Satakuunnassa ja Varsinais-Suomessa

-         27.1. valitus Porin lämpövoima Oy:n Kaanaan jätteenpolttolaitoksen ympäristölupapäätökestä

-         23.2. muistutus Kirvessuon turvetuotantoa koskevasta ympäristölupahakemuksesta

-         28.2. valitus Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksesta

-          9.3.  lausunto Morenian Porin ja Merikarvian merialueen merihiekannoston YVA-selostuksesta

-         24.5. Viher- ja virkistysverkkoselvitykseen eitettiin Kokemäen Frouvanluotoa SL-alueeksi

-         5.6.  lausunto Satakunnan maakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

-         26.6. muistutus Morenia Oy:n Rajakallion alueelle suunniteltuun maa-aineksen ottamislupahakemukseen

-         15.9. lausunto Porin ympäristönsuojelumääräyksistä

-         18.10. valitus Ulvilan ympäristölautakunnan päätöksestä §77/2006 maa-ainesasiassa

-         20.10. lausunto Kokemäenjoen-Selkämeren-Saaristomeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman laatimisen työohjelmasta

-          26.10. lausunto Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvityksen 2005-2006 teemaraportista

-         26.10. lausunto ”Talousmetsien käsittely metsälain katveessa”

-         5.12. lausunto Lounais-Suomen ympäristöohjelman 2007-2012 luonnoksesta

-         30.12. Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvityksen (VIVI) 2005-2006 aluevarausmerkinnät; luo-alueisiin lisäehdotuksia