Sijainti: Pääsivu / Uutiset

Uutiset

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin metsäretket Suomen luonnon päivänä
Satakunnan piiri juhlista Suomen luonnonsuojeluliiton 80-vuotisjuhlaa järjestämällä Suomen luonnon päivänä kaksi metsäretkeä suojeltuihin metsiin Porin Noormarkkuun ja Rauman Sorkkaan.
Joutsijärven alue tulee säilyttää monipuolisena ja luonnoltaan monimuotoisena retkikohteena
Porin kaupunki on suunnitellut omistamiinsa Joutsijärven alueen metsiin hakkuita. Nyt on käynnistymässä Vasonniemen aluetta koskevat harvennushakkuut. Satakunnan luonnonsuojelupiiri vastustaa jyrkästi kaikkia Joutsijärven alueelle suunniteltavia hakkuita.
Sudenkaatolupien myöntämiselle ei perusteita
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ja Ala-Satakunnan Ympäristöseura vastustavat sudenkaatolupien myöntämistä Köyliön, Huittisten ja Alastaron alueelle. Susi on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Luonnonvarakeskuksen susikanta-arvion mukaan Suomessa oli maaliskuun 2017 alussa 150–180 sutta. Maaliskuun 2017 tilanteen mukaan Suomen susikanta oli noin 25 prosenttia pienempi kuin maaliskuussa 2016. Silloin susia arvioitiin olevan 200–235 yksilöä.
Jätevesipuhdistamojen purkuvaihtoehtojen ympäristövaikutukset on arvioitava perusteellisesti
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin ja paikallisyhdistysten kannanotto nykyisin Eurajokeen purettavista jätevesistä
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin henkilövalinnat vuodelle 2018
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri valitsi syyskokouksessaan Harjavallassa 22.11.2017 piirin puheenjohtajaksi vuodelle 2018 Kari Ylikosken Ulvilasta
Satakunnan luonto -blogi
Satakunnan luonnonsuojelupiirin oma Satakunnan luonto -blogi on avattu 1.3.2017 Suomi100-vuoden kunniaksi.
Sudenkaatolupa oli perusteeton
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin mielestä Suomen riistakeskuksen myöntämä sudenkaatolupa Köyliö-Huittinen-Alastaro -alueelle oli perusteeton.
Metsäkeskuksen käytännöistä kantelu oikeusasiamiehelle
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen tavasta valvoa metsälain 10 § toteutumista ja tähän liittyvien tietokäytäntöjen puutteista. Hyvään hallintotapaan ei nykyaikana voi enää kuulua kansalaisten elinympäristöön kuuluvan tiedon salailu tai tietojen korjaamisesta ja päivittämisestä kieltäytyminen.
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri jättää metsäneuvoston
Suomen luonnonsuojeluliiton piirijärjestö on vuosia ollut mukana Lounais-Suomen metsäneuvostossa. Monet muut Luonnonsuojeluliiton piirijärjestöt ovat jo aiemmin jättäneet alueelliset metsäneuvostot, eikä liitto ole ollut enää mukana kansallisessa metsästrategiatyössä liian suurten näkemyserojen takia. Satakunnan piirijärjestö työskenteli metsäneuvostossa käynnissä olevan ohjelmakauden alussa, mutta päätti nyt luopua jäsenyydestä, koska ei voi olla metsäneuvoston vanhakantaista, kestämätöntä ja yhteiskunnalle kallista metsäpolitiikkaa ajavien päätösten ja kannanottojen takana.
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin henkilövalinnat vuodelle 2019
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri valitsi syyskokouksessaan Kankaanpäässä 22.11.2018 piirin puheenjohtajaksi vuodelle 2019 Kari Ylikosken Ulvilasta
Tapiolanvainio Kokemäeltä suojeluun
Luonnonperintösäätiö osti Kokemäellä sijaitsevan Tapiolanvainion 16 hehtaarin metsän maaliskuun lopulla. Kaupan rahoitti suurimmaksi osaksi Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri Arvi ja Eija Laaksosen jättämän testamentin turvin. Yhdessä Satakunnan piirin kanssa Luonnonperintösäätiö on etsinyt Satakunnan ikimetsää jo kymmenisen vuotta. Välillä on ostettu Noormarkusta Tapiola, jonka jälkeen varoja oli vielä käytettävissä toisen, vielä runsaspuustoisemman alueen hankkimiseksi.
Säpilänniemen oikaisu-uoma on taloudellisesti kannattamaton ja vakava ympäristöriski
Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut vuosille 2016 – 2021 Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman. Tulvariskien hallintasuunnitelmassa on jälleen nostettu esille Säpilänniemen oikaisukanavan rakentamishanke, joka on jo 1990-luvulla hylätty kannattamattomana.
Soidensuojelun täydennysohjelmaa tulee jatkaa sovitusti
Satakunnan piirin mielestä on varsin erikoista, että ympäristöministeri vaikeuttaa soidensuojelun etenemistä. Soidensuojelun täydennysohjelma koskee pääasiassa pienialaisia ja maanomistajan näkökulmasta vajaatuottoisia soita. Maanomistajia tiedotettiin asiasta jo ennen maastoselvityksiä ja heidän palautteensa oli lähes yksinomaan myönteistä tai tiedustelevaa. Sovitun prosessin pysäyttäminen lisää maanomistajien epävarmuutta asiassa ja saattaa vaikeuttaa kunnollisten korvausten saamista. Soidensuojeluohjelman on määrä valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä ja toteutuksen alkaa ensi vuonna.
SLL Satakunnan piirin henkilövalinnat 2015
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin henkilövalinnat vuodeksi 2015 SLL Satakunnan piiri valitsi syyskokouksessaan Eurajoella 28.10.2014 piirin puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Kari Ylikosken Ulvilasta.
Maakotkatappoja Satakunnassa
Etelä-Suomessa on vuoden sisällä ammuttu neljää maakotkaa. Satakunnassa tapauksia on tullut ilmi kaksi: Köyliössä ja Harjavallassa.