Nurmesjärvi

nurmesjarvi400.jpgTämä 260 hehtaarin kokoinen järvi joutui 1900 -luvun alussa kuivatusyrityksen kohteeksi, ja sen seurauksena vesipinta-ala supistui neljäsosaan entisestä. Kolme neljäsosaa järven alkuperäisestä pinta-alasta on nykyisin rantapusikkoa, rahkasammaleen peittämää suota ja ruovikkoa. Natura 2000 suojeluohjelmaan vuosituhannen vaihteessa liitetty Nurmesjärvi on linnustoltaan yksi Pohjois-Pohjanmaan rikkaimpia sisävesiä, ja se on suojeltu luonnonsuojelulain mukaisesti. Järven etelälaidassa on luonnonsuojeluyhdistyksen vuonna 1987 rakentama lintutorni, joka on hyvin suosittu mm. koululaisten kevätretkikohteena. Linnustoltaan Nurmesjärvi on ollut tunnettu jo vuosikymmenien ajan. Pesiviä vesilintulajeja on noin viisitoista, järvialueella pesivät myös monet kahlaajat, lokki-, ranta- ja petolinnut. Laulujoutsenten parimäärä on viimevuosien aikana lisääntynyt, nykyisin järvellä pesii puolikymmentä joutsenparia. Lisäksi ranta-alueelta on tavattu kymmeniä muita lintulajeja.