Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Projektit / luonto tutuksi - hanke 2005-2006

Luonto tutuksi - hanke 2005-2006


Luonto tutuksi:
Sinipyrstömetsästä sirppisammalsuolle ja selkälokkiluodolle


Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:n EU:n Tavoite 1 –ohjelman rahoittamaa Luonto tutuksi -hanketta toteutettiin keväästä 2005 syksyyn 2006.

Hankkeen yleisenä tavoitteena oli luontoharrastuksen ja luontotietouden lisääminen. Tavoitteena oli myös tuottaa tietoa Pohjois-Karjalan luonnonympäristöjen nykytilasta ja kehittää pohjaa jatkuvalle seurannalle. Hankkeen tuottama kartoitustieto raportoitiin yhteistyöviranomaisille.

Hankkeessa liikuttiin kolmessa eri luontoympäristössä, metsissä, selkävesillä ja soilla. Hankkeessa tuotettiin kolme osahankkeisiin liittyvää esitettä (.pdf-tiedostoja) : Sinipyrstö Pohjois-Karjalassa, Selkävesilinnut Pohjois-Karjalassa ja Suoluonto Pohjois-Karjalassa. Lisäksi julkaistiin hankkeen tavoitteista yleisesti kertova Luonto tutuksi Pohjois-Karjalassa –esite.

Kaikki esitteet ovat ilmaisia ja niitä on saatavilla piirin toimistolta.