Sijainti: Pääsivu / Tiedotus / lausunnot

Lausunnot & Valitukset

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin muistutukset, lausunnot, valitukset, vastineet, selitykset ja vastaselitykset

 

2018 

15.6.2018 Mielipide maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta karhukiintiöksi 2018–2019

 

2017

28.11.2017 Lausunto Vuonislahden osayleiskaavasta

15.11.2017 Mielipide Kuurnan voimalaitosta koskevasta Itä-Suomen vesioikeuden päätöksestä

3.10.2017 Kommentit Pohjois-Karjalanmaakuntaohjelma POKAT 2021 luonnoksesta

29.9.2017 Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 tavoitteista

21.9.2017 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös Oriveden rantaosayleiskaavasta

27.4.2017  Vastine Kiteen kaupunginhallituksen antamaan lausuntoon, joka koskee UPM-Kymmene Oyj:n ranta-asemakaavasta tekemäämme valitusta

13.3.2017 Kirjelmä Pikkusinisiiven esiintymispaikan turvaamiseksi Kontiolahden Soralan alueella 

10.3.2017 Muistutus Joensuun kaupungin vesialueille asetetun vesiskoottereita koskevan kiellon tarkistamisesta 

7.3.2017 Vastine Rääkkylän kunnanhallituksen antamaan lausuntoon Oriveden kaava-asiassa

9.2.2017 Muistutus Joensuun Jetteilijätry:n hakemuksesta vesijettiradan perustamisesta

17.1.2017  Kannanotto hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta - Vuonoksen rikastamo ja talkkitehdas

16.1.2017  Lausunto Tohmajärven enduroseura ry:n hakemuksesta talviendurokilpailun järjestämiseksi

 

2016 

19.12.2016 Valitus Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä Vuonoksen rikastamon ja talkkitehtaan sulfaatin vuosipäästörajan korottamiseksi 

8.12.2016 Valitus Rääkkylän kunnan osayleiskaavapäätöksestä

27.11.2016 Valitus Kiteen kaupungin kaavapäätöksestä

18.11.2016 Kirjelmä pikkusinisiiven esiintymispaikan turvaamisesta Kontiolahden Soralan kaava-alueella 

9.11.2016 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

29.9.2016 Lausunto Natura 2000 -verkoston täydentämisestä ja sen tietojen ajantasaistamisesta 

28.9.2016 Kannanotto Natura 2000 -verkoston täydentämisestä ja Puruvedestä

4.7.2016 Täydennys valitukseen Kolin maa-aineslupa-asiassa

15.6.2016 Lausunto Tohmajärven enduroseura ry:n hakemuksesta endurokilpailun järjestämiseksi

10.5.2016 Lausunto UPM Kymmene Oyj:n ranta-asemakaavan ehdotuksesta 

10.5.2016 Lausunto Pyhäjärven oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan ehdotuksesta 

28.4.2016 Lausunto Parreen ranta-asemakaavaluonnoksesta 

27.4.2016 Lausunto Ohtakankaan ranta-asemakaavaluonnoksesta

26.4.2016 Lausunto Teppanalan ranta-asemakaavaluonnoksesta

25.4.2016 Lausunto Kuoran ranta-asemakaavaluonnoksesta

8.4.2016 Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalla

11.3.2016 Mielipide Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 OAS:sta

8.2.2016 Lausunto Oriveden rantaosayleiskaavaehdotus II:sta 

15.2.2016 Lausunto Ehdotuksesta Mäntyjärven ranta-asemakaavaksi 

 

2015

25.11.2015 Lausunto Patvinsuon hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta

29.9.2015 Lausunto UPM Kymmene Oyj:n ranta-asemakaavan luonnoksesta

23.9.2015 Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien Rakennus- ja ympäristölautakunnan antamasta Maa-ainesluvasta 420/2015.

10.8.2015 Valitus Itä-Suomen aluehallintoviraston antamasta ympäristölupapäätöksestä koskien turpeenottoa Juuan Pahakalansuon-Palokankaansuon alueella (Kuopion Energia Oy)

24.6.2015 Lausunto Pyhäjärven oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan luonnoksesta

8.5.2015 Muistutus Juuan Pahankalansuon-Palokankaansuon ympäristölupahakemuksesta (Kuopion Energia)

6.4.2015 Vastaselitys Suomen Riistakeskuksen antamaan lausuntoon

8.3.2015 Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen ehdotuksesta

28.2.2015 Lausunto Oriveden rantaosayleiskaavaehdotuksesta

17.2.2015 Valitus Pohjois-Karjalaan myönnetyistä poikkeuluvista susien metsästykseen

 

2014

12.12.2014 Valitus Liperin kunnanvaltuuston 17.11.2014 tekemästä päätöksestä koskien Juojärven ja Suurjärven ranta-asemakaavaa (§ 47).

2.9.2014 Lausunto Pyhäjärven rantaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

18.7.2014 Valitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Valtimon Kuohusuon ympäristöluvasta

30.6.2014 Lausunto UPM Kymmene Oyj:n ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

30.6.2014 Valitus hallinto-oikeudelle Kontiolahden kunnanvaltuuston 9.6.2014 tekemästä päätöksestä, jolla se hyväksyi Jaamankankaan ranta-asemakaavan

29.4.2014 Mielipide Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaavahankkeesta

10.3.2014 Lausunto Ruokosten ranta-asemakaava ehdotuksesta

30.1.2014 Lausunto ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta / Koivu-Ruosmesuon
turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ilomantsi

 

2013 

18.12.2013 Suomen luonnonsuojeluliiton, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin ja Lieksan luonnonystävien kunnallisvalitus Kuopion hallinto-oikeudelle asiassa: Lieksa, Purnulahden osittainen ranta-asemakaavamuutos

1.10.2013 Muistutus ehdotuksesta Kolin ranta-asemakaavamuutokseksi (Zander Port hotelli) sekä kuvia aiheesta.

20.9.2013 Lausunto Rääkkylän kunnalle Oriveden rantaosayleiskaavaluonnoksesta

19.8.2013 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Karjalan kultalinjan YVA (Endomines, Linnunmaa Oy)

18.6.2013 Lausunto Lieksan Mäntyjärven tilan ranta-asemakaavaehdotuksesta

7.6.2013 Vastaselitys Valtimon Kuohusuon ympäristölupa-asiassa

21.3.2013 Lausunto maakuntakaavan 3. vaiheen ehdotuksesta

15.3.2013 Lausunto maakuntakaavan neljännen vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

7.3.2013 Valitus Kuohusuon turvetuotantoalueen ympäristöluvasta

17.2.2013 Lausunto Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 luonnoksesta

 

vuosi 2012

vuosi 2011

vuosi 2010

vuosi 2009

vuosi 2008

vuosi 2007