Sijainti: Pääsivu / Tiedotus

Tiedotus

Pohjois-Karjalan piiri ottaa aktiivisesti kantaa ympäristön puolesta. Alakohdasta "Lausunnot" löytyy lukuisia eri tahojen ympäristölupiin, suunnitelmiin ja kaavoitukseen liittyviä muistutuksia, lausuntoja, valituksia, vastineita, selityksiä, vastaselityksiä ja eriäviä mielipiteitä.

"Tiedotteet ja julkilausumat" ottavat kantaa ajankohtaisiin ympäristöaiheisiin.

 

 

Suomunjärvi2013

Suomunjärvi 2013 (Kuva: Heikki Pönkkä)