Sijainti: Pääsivu / Järvilinnut matkailun myötätuulessa

JÄRVILINNUT MATKAILUN MYÖTÄTUULESSA


SELKÄLOKKI06 Mar. 10 18.01.jpg

 

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry toteutti Pielisen, Höytiäisen, Oriveden ja Puruveden alueella vuosina 2008–2012 järviluonnon kestävän käytön kehittämis-hankkeen, Järvilinnut matkailun myötätuulessa.

Hanketta rahoittivat Euroopan unionin aluekehitysrahasto (EAKR), valtio ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri. Hankkeen rahoittajaviranomaisena toimi Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

isokoskelot.jpg

 

 

kuikat_uusi
HANKKEEN TAVOITTEET

Sovittaa yhteen linnuston suojelua ja matkailua sekä muuta luonnon  virkistyskäyttöä.

Luoda edellytyksiä vesistö- ja lintumatkailulle.

Neuvoa ja ohjata luontomatkailuyrityksiä linnuston hyödyntämisessä       matkailussa.

Kehittää yhteistyötä luontomatkailuyrittäjien ja luontojärjestöjen välille.

 

 

 
 


 

HANKKEEN TULOKSIA

Hankkeessa kartoitettiin Pielisen, Höytiäisen, Oriveden ja Puruveden linnustoa.

Tärkeimmät linnustokohteet on esitetty oheisissa järvikohtaisissa raporteissa:

Linnustoraportti – Pielinen

Linnustoraportti - Höytiäinen

Linnustoraportti - Orivesi

Linnustoraportti - Puruvesi

 

Kestävän järvimatkailun opas, Lintuluotoja näkyvissä!

 

Linnuston hyödyntämisestä matkailussa kerrotaan myös lyhyessä raportissa Järvimatkailu - järvilinnut, Pielinen.

 

Pielisen lintuluodot –juliste on saatavilla pdf -muodossa veloituksetta.

 

Kuvia Pielisen – Oriveden alueelta löytyy tästä linkistä. Kuvien tekijänoikeudet omistaa Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry. Mikäli olet kiinnostunut raporttien, julisteen tai kuvien käytöstä ota yhteyttä Heikki Pönkkään (yhteystiedot sivun alalaidassa).

 

kuikanmunat pesahiekalla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IHMISEN AIHEUTTAMA TAHATON HÄIRINTÄ ON PESIMÄAIKAISISTA UHKATEKIJÖISTÄ MERKITTÄVIN

Tietämättömyydestä johtuvat häirinnät tuhoavat vuosittain lukemattomia lintujen pesintöjä. Järvien käyttäjiä tulisi ohjata ja opastaa nykyistä enemmän, että vältyttäisiin turhilta linnustotuhoilta. Tiedotusvastuuta tulisi lisätä ja laajentaa kaikilla tahoilla. Tiedottamisen puutteellisesta tasosta kertoo esimerkiksi se, että vain valtakunnallinen suojelujärjestö antaa kesän alussa  tiedotteen ”älä nouse lintuluodolle”. Kattavaa tiedottamista tulisi tehdä myös paikallistasolla kaikille järvien käyttäjäryhmille. Tahaton lintujen häirintä on ongelma kaikilla maakuntamme järvillä. Orivesi on myös äärimmäisen uhanalaisen saimaan-norpan esiintymisaluetta. Läpi vuoden rauhallisina säilyvät selkävesien luodot edistävät myös saimaannorpan suojelutyön tavoitteita.

 

Kaksi esimerkkiä tahattoman häirinnän aiheuttamista lintutuhoista:

Tapaus I: Venekunta, isovanhemmat lastenlapset ja koira, nousi maihin lintujen pesimäluodolle. Kallioluodolle kannettiin kaikki mahdollinen retkivarustus nuotiopuineen. Leirin ympärillä pesi kymmeniä lintuja, joista osalla oli vielä haudonta kesken ja osalla pienet poikaset. Hätääntyneet poikaset pakenivat kivien koloihin tai uimalla. Vaille emojen suojaa jääneistä poikasista suurin osa menehtyi. Useimmat poikaset joutuivat toisten lintujen saaliiksi. Lyhytkestoinen leiriytyminen lintuluodolle tuhosi lähes kaikki pesinnät.

Tapaus II: Retkivene ankkuroi lähes vuorokauden ajaksi sääksen pesäsaaren välittömään läheisyyteen. Poikasten hätääntyneistä kutsuista huolimatta emot eivät uskaltaneet palata pesälleen. Lopulta ilman emojen suojaa jääneet poikaset menehtyivät polttavaan auringon paahteeseen. Noin kilometrin etäisyydellä retkiveneen ankkuripaikasta olisi ollut saari, jossa sijaitsi veneilykarttoihinkin merkitty yleiseen käyttöön tarkoitettu retkivenesatama.

 

kalatiiranpesä_1.jpg kalatiiranpoikanen_1.jpg

 

 

Lisätietoja Järvilinnut matkailun myötätuulessa –hankkeesta: kalspesä_1_1.jpg

Heikki Pönkkä

sähköposti: jyrki7@luukku.com

puh: 040 543 0011

 

 

 

 

 

alle3.JPG

 

Kuvat: Heikki Pönkkä

 

lipputunnus_1.jpg

pKarjalaympkesk_1_1.jpg vipuvoimaaEU_1.jpg


Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri

on yksi Suomen luonnonsuojeluliiton

(SLL) viidestätoista maakunnallisesta piiristä.


Pohjois-Karjalassa on kahdeksan paikallista luonnonsuojeluyhdistystä, joiden yhteiselimenä piiri toimii.


Pohjois-Karjalassa toimii myös SLL:n nuorisojärjestö Savo-Karjalan Luonto-Liitto SAKA.


Vaarojen varrelta - palstabanner24 Mar. 10 19.36.jpg
Järvilinnut matkailun myötätuulessa