Sijainti: Pääsivu / Tutustu Joensuun ympäristöön

Tutustu Joensuun ympäristöön

Tällä sivulla esittelemme JSLY:n alueella merkittävät luontokohteet ja virkistysmahdollisuudet.

Aavaranta (Noljakka)

Kaunis puusiltojen, lahtien ja uimarannan kokonaisuus järvimaisemissa. Jaaman kierros ja hiihtoladut kulkevat täällä. Täältä matka jatkuu sujuvasti Höytiäisen kanavan suistolle ja Noljakan Natura-alueelle (kts. alempana).

Herajärven metsä (Tuupovaara)

Noin sadan hehtaarin Natura-alueella on hyvin vaihtelevassa maastossa rehevä koivuvaltainen sekametsä, jonka monet kuolleet puut ja yksinäiset järeät haavat tarjoavat erittäin hyvän elinympäristön liito-oraville ja muille uhanalaisille lajeille.

Hopealahden metsät (Hopealahti)

Vehkapuron tuntumassa Pyhäselän rannalla on pienikokoinen (19 ha) mutta tärkeä vanhojen metsien suojelualue, missä esiintyy mm. liito-orava, metso ja pikkutikka. Hopealahden ympäristössä on nykyään muitakin, pienikokoisia metsiensuojelualueita.

Höytiäisen kanavan suiston luonnonsuojelualue (Noljakka)

Linnustonsuojelualueella on luontopolku, jonka opastaulut kertovat linnuista, kasveista ja hyönteisistä, lintuasema sekä lintutorni. Parkkipaikalta alkaa noin 2,5 kilometrin pitkä polku, josta osa kulkee pitkospuita pitkin. Alue rajautuu suoraan Noljakanmäen Natura-alueeseen (kts. alla).

Suiston 7 metriä korkea lintutorni on valittu vuonna 2002 Suomen parhaaksi lintutorniksi. Tornissa on 2 lavaa, tukevat portaat ja torni on tärinävapaa.

Noljakanmäen Natura-alue (Noljakka)

Noin 50 hehtaarin runsaslajinen lehtojen ja lehtomaisten kankaiden kokonaisuus, missä on lisäksi niittyjä ja perinnemaiseman elementtejä: vanhoja kivi- ja puuaitoja, perinteisiä rakennuksia ym. Alueella elää runsas ja monipuolinen linnusto sekä lukuisia lehtoisuudesta ja runsaasta lahopuusta riippuvaisia harvinaisia ja uhanalaisiakin eliölajeja. JSLY järjestää täällä vuosittain ketotalkoot.

Jaaman kierros (Joensuu, Kontiolahti)

47,7 km pitkä eniten polkupyörälle soveltuva rengasreitti lähtee kaupungin keskustasta Lykynlammelle, Jaamankankaalle ja Utranharjulle. Rantakylästä Lykynlammelle osuus sopii lapsiperheille, Utranharjun osa on melko vaikea. On mahdollistaa ohita tätä osuutta Jokirannantien kautta. Reitillä on kuusi uimarantaa ja nuotiopaikkoja. Kannattaa poiketa Puntarikosken Häikänniemelle. Jaaman kierros yhdistyy Kolinpolkuun lähellä kuutostien ylityspaikkaa.

Joensuun kasvitieteellinen puisto (Linnunlahti)

Puulajipuisto eli arboretum sijaitsee Linnunlahden kaupunginosassa. 71 hehtaarin puistoalueella on istutettu 255 eri lajia: lehtikasvilajeja 184 ja havukasvilajeja 71. Merkittävät elinympäristöt ovat muun muassa Honkaniemen laaja yhtenäinen rehevä tervaleppälehto, Siiliaisenpuron uoman lähialue, Heinäpuron ja Siiliaisenpuron suistoalueella kohoava ranta ym.

Puistoalueella löytyy myös Noljakantien lähellä vanha bunkkeri, uimaranta Honkaniemessä sekä kuntorataa ja hiihtolatua.

Botania (Linnunlahti)

Linnunlahden arboretumin vieressä, Botania on Botanian Ystävät ry:n ylläpitämä yli tuhannen lajien kokoelma kasvihuoneissa sekä ulkopuutarha. Tropiikin osastolla voi ihailla trooppisia perhosia ja kultatöyhtökakadu Juusoa.

Kalliojärvi (Pyhäselkä)

28 km Joensuun keskustasta entisen Pyhäselän kunnassa, keskivaikean 4 km:n pituisella rengaspolulla Kalliojärven ympärillä voi nauttia maisemista, rauhasta sekä laavusta ja nuotiosta. Pitkospuut, rotko ja jyrkänne.

Kuhasalo (Penttilä)

Kuhasaloon voi tutustua mm. kahden helpon luontopolun (1 ja 2 km) avulla. Noin 50 hehtaarin suuruisella virkistysalueella on myös monia nuotiopaikkoja, varaustupa ja vanhan luostarin muistomerkki.

Lykynlampi (Onttola, Kontiolahti)

Noin 10 kilometriä Joensuun keskustasta, kokoperheen ympärivuotinen ulkoilu- ja virkistyspaikka. Lykynlammella on luontopolku, laavu, uimapaikka ja kiintorastiverkosto sieni- ja marjametsien keskellä. Talvella löytyy myös hiihtolatuja, lasten hiihtomaa ja pulkkamäkiä.

Onkilampi ja Onkilammensuo (Rantakylä, Lehmo)

Rantakylän ja Kontiolahden Lehmon välillä, noin neljän kilometrin rengasreitti Onkilammen ympäri. Ympärillä soita sekä Lamminrannan puolelle että Onkilammensuo Utran päin, missä hiihtoladut kulkevat. Noin 2,5 neliökilometrin laajalla, osittain ojitetulla suolla on eniten tyypillistä nevan ja rämeen kasvillisuutta.

Paimenpojan polku (Tuupovaara)

Tuupovaaran kirkonkylästä Hoilolan Korpiselkätaloon, 37 kilometriä parhaiten ylläpidetty vaellusreitti kulkee Jänisjoen ja sen monien koskien läheisyydellä. Reitillä on monia nuotiopaikkoja ja laavuja, kota, lintutorni ja Höttösen lintualue, uimaranta, Vekarusken ulkoilualue, Koskenniskan mylly- ja kievarimuseo sekä varaussavusauna. Reittien läheisyydellä voi nähdä majavan pesiä sekä saukkojen ja liito-oravien elinympäristöjä. Joen ylittäminen tapahtuu vetoköysilautalla kerran keskellä reittiä.

Repokallio (Hukanhauta)

Hukanhaudassa suosittu virkistysalue, missä on 2,8 km pitkä luontopolku, metsätaitorata, 1,6 ja 4,2 km pitkää kuntorataa ja talvella hiihtolatu. Luontopolun opastaulut esittelevät luontoon, kasveihin, maaperään ja metsänmittaukseen liittyviä asioita. Kuntoradan varrella on lisäksi opastauluja mm. puulajista. Metsätaitorataa hoitaa 4H-yhdistys, josta nettisivuilta saa sekä radalle että luontopolulle tehtäviä/rastia

Utranharju (Utra, Lehmo)

Utrasta Lehmoon hyvin vaihteleva maasto soveltuu patikoitiin, hiihtoon ja maastopyöräilyyn. Merkittävä luontokohde, joka kuuluu Salpausselkään. Harjua käytetään soranottoon, metsätalouteen ja pohjaveden nostamiseen.

Utran saaret (Utra)

Historiallisesti merkittävä paikka, joka liittyy Joensuun teollisuuden kehitykseen. Utran saareen rakennettiin vesisaha vuonna 1780 ja myöhemmin lasitehdas sekä maan ensimmäinen kanavasulku vuonna 1832. Nykyisenä se on hyvin hoidettu ja suosittu virkistysalue koivikossa mihin pääsee puusiltojen pitkin. Alueella on 3 laavua sekä illanviettomaja.

Vaarapolku (Kovero)

2,7 km pitkä polku perinnemaisemassa ja maakunnallisesti arvokkaalla ja upealla vaaramaisema-alueella. Opastaulut esittelevät alueen kulttuurihistoriaa ja perinnemaisemat, mm. Ikolan pihapiiri niittyineen ja lammaslaitumineen. Lähtöpaikka on nuorisoseuran talolla. Reitillä on varauskota.

Varaslampi (Niinivaara)

Niinivaaralla sijaitsevassa Varaslammessa pesii laulujoutsenia ja majavia. JSLY rakentaa uuden pesälautan, joka lasketaan lampeen keväällä 2009. Rannat ovat pääasiallisesti soistunutta luhtaa. Kuutostien laajentamisen myötä paikasta on tullut entistä rauhattomampi. Polkuja lähtee Sortavalankadulta VR:n varikon takaa sekä kevyen liikenteen väylältä Kettuvaaran puolelta.

Viklinrimpi (Polvijärvi)

Polvijärven Rauanlahden ja Ruvaslahden välillä kolmen suuren avosuon, kahden pienen suon ja harjun muodostava kokonaisuus. 1 500 ha. Natura-alue toteutuisi lähitulevaisuudessa ja on tarpeellista. Kokonaisuuden ympärillä muut suot ovat ojitettu ja soraa on otettu harjusta. Alue on merkittävä monella tavalla, siellä esiintyy runsaasti lajeja ja elinympäristöjä.