Sijainti: Pääsivu / Suurpedot / Suurpetoryhmä

Suurpetoryhmä

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiriin on perustettu paikallinen suurpetoryhmä, jonka tarkoituksena on osallistua aktiivisesti niin maasuurpetojen kuin petolintujenkin suojelutyöhön.

Ryhmän toiminta käsittää muun muassa tiedottamista sekä osallistumista erilaisiin suurpetoja koskeviin tilaisuuksiin. Suurpetoryhmä osallistuu myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa konkreettisella tavalla petojen suojeluun, kuten Ahma life- projektiin, jota koordinoi Metsähallitus.

Petoryhmän vapaaehtoiseen työryhmään kuuluu laajasti eri alueiden harrastajia ja osaajia, kuten luontoharrastajia, metsäalan osaajia, metsästäjiä ja eräoppaita. Suurpetoryhmän toiminta-alue käsittää Pohjois-Karjalan alueen ja yhteistyötä tullaan laajentamaan myös Savon ja Kainuun maakuntiin.

Pohjois-Karjalan suurpetotilanteesta ja ryhmän toiminnasta voit lukea lisää tästä.

Lisätietoja

Marko Kettunen

petoryhma.pohjoiskarjala@gmail.com


Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri

on yksi Suomen luonnonsuojeluliiton

(SLL) viidestätoista maakunnallisesta piiristä.


Pohjois-Karjalassa on kahdeksan paikallista luonnonsuojeluyhdistystä, joiden yhteiselimenä piiri toimii.


Pohjois-Karjalassa toimii myös SLL:n nuorisojärjestö Savo-Karjalan Luonto-Liitto SAKA.


Vaarojen varrelta - palstabanner24 Mar. 10 19.36.jpg
Järvilinnut matkailun myötätuulessa

isl_banneri5.jpg

suomen_luonto_banneri.png